iftiralar atılır güya TEK TEK İNCELEYELİM İNŞALLAH

Cübbeli Ahmet Hoca’ya atılan iftiralar madde madde, kendi açıklamalarıyla listelenmiştir.
10 saniiyelik 40 saniyelik videolar ile akıllar karıştırılmak istenmekte.

Cübbeli ahmet hocanın videolarının bir bölümünü bağlamı dışına çıkartıp. Kastetmediği manada çarpıtıp kullanılıyor. Eski sohbetlerinden kesintiler aktarınca çelişki gibi görünse de tamamı izlendiğinde farklı durumlar hakkında konuştuğu anlaşılabillir.

cubbeli-ahmet-hoca-532086

Cübbeli ahmet hoca hakkın da ki ithamlar geneli itibariyle Vahhabi/Hadis inkarcıları ve dinsizler tarafından iftiralar atılır yayılmaya çalışılır. Zira ayet hadislerle kaynaklı konuştuğunu her aklıselim bilir. Ehlisünnet çizgisini hiç bozmamıştır. Görüşleri modernize ettikleri İslam ile uymaz. Zira çağımız da ki din tahripçiliğine değinmiştik.

Din materyalist bir anlayışa bürünürse maddeci felsefenin ruhları cinleri inkar ettikleri gibi ölümden sonra ki hayatı veyahut ölülerin yardımı inkar edilirse tabi ki Cübbeli Ahmet Hocanın hadis sünnet üzere tavrına uyuşmaz. Burada sorun sonradan türemiş, bidatçi kimselerin aklındadır. Zira eski kitaplara bakarsanız son iki yüz yıl hariç hiçbir ihtilaf bulunmamaktadır.

Yukarı da ki linkleri buradan da izleyebilirsiniz:

Read More

Avrupayı cennet göstermeye çalışan “bir güruh” var. Dışa kapalı bir grup. Yeri geldiğince farklı bakış açılarıyla ele aldık.

Ülkeler arasında çıkan gerginliklerde her zaman diğer devletleri savunan partilerden ziyade. Avrupayı medeni gösterme gayreti.
Tarihse bir sıralamayla ilerlersek bile vahim tabloyu görebiliriz. Haberler de “müslüman” olduğu için arkadaşlarından dayak yiyen kız öğrenci olduğunu izlemeniz muhtemel.

 

İsveç ve Norveç gibi yerler, toplumsal refah ve ekonomik yükselişte örnek verilmek istenir ancak büyük bir yanlışlıklıktır.

AB’de güvenlikten sorumlu Avrupa Polis Ofisi (Europol) örgütü, Avrupa’ya gelen 10 bine yakın sığınmacı çocuğun kayıp olduğunu açıkladı.
Avrupa’dan korkunç açıklama. Read More

Reformcuları Tanıyalım (Mealciler, Hadis İnkarcıları)
İslam’a sadece dışarıdan saldırılar olmuyor. Çeşitli fırkalar ortaya çıkarak yozlaştırma gayretine giriyor.
Bunlardan biri de günümüzde “hadisleri inkar” etme fitnesidir. Bu da tıpkı diğer fırkalar, fikirler gibi deliller gösterebiliyor.

Birkaç hadis-i şerifin kurana uymadığını iddia edebiliyorlar. İnşaAllah detaylarıyla asıllarını burada bulabileceksiniz.
Kur’an’ı tek başına kabul edip hadis, sünnet, fıkıh’ı çöpe atıp. 1400 yıldır gelen İslam alimlerini, yaşayışlarını, sahabeleri ve hayatlarını dinden çıkarıp.

Kur’an dan kendi anladıklarıyla hükmetmeye çalışıyorlar. Bu inanışa sahip bir müslüman olamaz. Allah’ı Azimüşşan’ın Kur’an’ı Kerim de övmüş olduğu peygamber devre dışı edilip kendi anlayışlarını zerketmek istemekteler.
Bu anlayışlarında tabi ki İslami kuralların çok dışında adete kafir gibi yaşamaya eş değer. Hristiyanların yaptığı gibi 10 emir var “yalan söyleme – hırsızlık yapma” gerisi ise nasıl istersen öyle yaşa kıvamında bir sapıklıktır.

Read More

Popüler bilim konularına değinmek istiyordum ne zamandan beri bir seriye dönüşemesede bunu da eklemekte fayda var. Nitekim dinsiz donsuzların kullandığı ilkel yöntemlerden biri, son zamanlarda tartışmadan ayrıldıkları için bu kadar değerlendirebilyorum.  Acımasız olabilrisiniz onlara karşı emir cümleleri kullamaktan çekinmeyin zaten laftan anlamyan odunlarla konuşuyorsaunuz, alaya bağlamak isteselerde bunu kesmenin yolları çok bu yüzden mantıksal kuralları koyduğum yazıları da paylaşıyorum. Siteyi wordpad gibi yerlere arşivleyebilirsiniz.

Heisenberg Belirsizlik ilkesi
Kuantum fiziğinin gelişimiyle birlikte newton fiziğinin yıkıldığı iddiaları ortaya çıktı. Modern bir fizik anlayışı doğuyordu. Hakkında felsefi ve teolojik bir çok yorum yapıldı. Bu yorumlar iki temel görüşe oturtulabilir. Tanrının varlığına inanan bilimciler ve inanmayanlar. Her iki tarafından kendince mazeretleri var.
Özellikle bu dile yeni alışıyorsanız kitaplar ağır gelebilir, anlamayabilirsiniz. Bu yüzden konuları açarak basitleştirmeye çalıştım. Zira kitapları anlayabilmek için biraz da olsa okumuş olmak gerekiyor. Abartılacak şeyler asla değiller.
Bütün bir popüler bilim onlarca yıldır aynı buluşları, aynı argümanları konuştuğu ve yeni savunucular bulduğu için ısıtılıp ısıtılıp tazeymiş gibi sunuluyor.
Popüler bilim kitapları da bilmeyen insanlar için sadece tartışmalarda faydası dokunabilecek kaynaklar.
Tabi ki teist ve nonteistler arasında ki sürtüşmeyi kastediyorum. Zira bu bilimi kendi safına çekme gayretidir.
Descartes, Hume, Spinoza, Laplace, Bertrand Russel çeşitli yaklaşımlar. Bu nokta da cahilliklerini görmenizi tabi ki isterim. Read More

İslama yöneltilen felsefesi sorular.
Felsefenin mahiyeti gibi şeyleri geçmiş konularda kaydettim onlarıda site üzerinden aramanızda yarar var , dinsizlerin basit ironilerini değerlendirdiğim bir yazımdı bu da inşaAllah faydalı olur ve rağbet görür. Resim ekleycek bile vakit bulamıyorum ne yazıkki.

Allah boşluğu yok edebilir mi?Bu soru hatalıdır. Zira önce şuna bir değinmemiz gerek. Bu felsefenin konusu ama felsefe herşeyi akla dayandırmasıyla bilinir. Buna çalışır ki bu sadece zan ve vehimden ibaret bir bilim[*] olmuş oluyor.

Bu değer yargıların doğru olamayacağına bir kanıt olarak.
Şu bilinmelidir ki akıl bilgiyle çalışır. Sen bilgisiz bir şekilde. Heyet (astronomi) ilmini es geçersen ki bilimsel bir araştırma gerekiyor başlı başına. Çözemeyip kalırsın.

KUSURSUZ TANRI
EGOİST TANRI
MERHAMETSİZ TANRI

Read More

AYET VE HADİS-İ ŞERİFLER İLE VAHABİLERE CEVAPLAR.
İTİKADI BOZUK SELEFİLERE CEVAPLAR
•Alimlerin faziletleri •Şefaat •Mucize- Keramet • Rabıta •

HADİS-i ŞERİFLER
Alimler peygamberlerin varisleridir.

  • Öyle erler vardır ki, onları ne bir ticaret ne de bir alış-veriş zikrullahtan, namaz kılmaktan, zekât vermekten alıkoymaz.
  • Onlar gönüllerin ve gözlerin halden hâle döneceği günden korkarlar.” (Nur: 37)
  • (Her şeyin bir kaynağı vardır. Takvanın kaynağı, âriflerin kalbleridir.) [Taberani]
  • (Salihleri anmak, günahları temizler.) [Deylemi]
  • (Âlimin yanında bulunmak ibadettir.) [Deylemi]
  • (Âlimin yüzüne bakmak ibadettir.) [Deylemi]
  • (Zikir, sadakadan daha faydalıdır.) [ibni Hibban, Beyheki]
  • (Zikir, nafile oruçtan daha hayırlıdır.) [Deylemi, Beyheki]
  • (Her hastalığın şifası vardır. Kalbin şifası, Allahü teâlâyı zikretmektir.) [Deylemi, Beyheki, Münavi]
  • (Derecesi en yüksek olanlar, Allahü teâlâyı zikredenlerdir.) [Beyheki]
  (Allahü teâlâyı çok zikredeni, Allahü teâlâ sever.) [Beyheki]

AYET- KERİMELER

  • •Mâide, 56.. Ayet: Ve her kim Allah Teâlâyı ve O’nun Resûlünü ve imân edenleri velî ittihaz ederse şüphe yok ki galip olanlar Allah Teâlâ’nın o fırkasıdır.
  • •Allah içinizden iman edenleri yüceltir. Bunlardan kendilerine ilim verilmiş olanları ise kat kat derecelerle yükseltir.” (Mücadele: 11)
  • •Lütuf ancak Allah’ın elindedir. Onu ancak dilediği kimselere verir.
  • Allah büyük lütuf sahibidir.” (Hadid: 29)
  •Ama kim Benim zikrimden yüz çevirirse kitabımı dinlemez ve Beni anmaktan gaflet ederse, ona dar bir geçim vardır ve Biz onu kıyamet günü kör olarak diriltir, duruşmaya getiririz.”(Taha, 20/124)

İmam şafiden ve İmam Malik’ten
TASAVVUFLA İLGİLİ DELİLLER
ŞEFAAT
Geneli itibariyle bir ayeti aldıklarında diğer ayetleri görmezler. Read More

Hadisler dinde olmasaneden onca ayet Peygamber Efendimiz (Sallahu Aleyhi Ve Sellem)’e yönlendirir?
Hadisleri bir takım ayetlerin mealleri ve kendi görüşleriyle birlikte lügat ile tahrif edip iddia edebilmektedirler. Ancak birçok ayeti görmeyerek bunları yapabilmektedirler.

1) -(Ey Muhammed! Onlara) Deki: “Allah’ı seviyorsanız, bana tabi olunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın…”(Al-i İmran / 31)

2)-(Ve yine) de ki: “Allah’a ve Rasule itaat edin; eğer yüz çevirirlerse, şüphesiz Allah kafirleri sevmez.” (Al-i İmran / 32)

3) -“Allah’a ve Peygambere itaat edin ki rahmet olunasınız.” (Al-i İmran /132)

4 Ey iman edenler! Allah’a itaat edin. Peygambere ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin…” (Nisa / 59)

5)-“Her kim Allah’a ve Peygambere itaat ederse,” (Nisa / 69)

6)-“Her kim o Peygambere itaat ederse, Allah’a itaat etmiş olur.” (Nisa / 80)

7) -“Ey iman edenler! Allah’a ve Rasulüne itaat ediniz….” (Enfal / 20)

8) -“Allah’a ve Rasulüne itaat edin ve birbirinizle çekişmeyin…” (Enfal / 46)

10) -“Oysa aralarında hüküm vermesi için Allah’a ve Peygamberine davet olunan mü’minlerin sözü ise, “işittik ve itaat ettik” demeleridir…” (Nur / 51)

11) -“Kim, Allah’a ve Peygamberine itaat eder ve O’ndan korkar, sakınırsa, işte kurtuluşa erenler de bunlardır.” (Nur / 52)

12) -“(Ey müslümanlar!) Namazı dosdoğru kılın; zekatı verin ve Peygambere itaat edin ki rahmet olunasınız.” (Nur / 56)

13) -“İçinizden kim Allah’a ve Rasulüne itaat eder ve salih amel işlerse,…” (Ahzab / 31)

14) -“…kim Allah’a ve Rasulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur.” (Ahzab / 71)

15) -“…Peygamber size neyi verirse, onu alın; neden sizi nehyederse, ondan da sakının…” (Haşr / 7)

16 ) -“Allah’a itaat edin; Rasüle de itaat edin.” (Teğabun / 12) Read More

ÖZELLİKLE PUTLARI KASTEDEN MÜŞRİKLERE NAZİL OLAN AYETLERİ BURAYA GETİRİP MÜSLÜMANLARA EHLİ KIBLEYE İSNAD EDENLER OKUSUN

Ve bunun gibi daha nice ayette gecen kisileri dost edinip HIC BIR SEKILDE BUNLARA TAPMIYAN ,LA ILAHE ILLALLAH”diyen ve herşeyin ALLAHIN IZNI ILE OLDUGUNA INANAN müminlerle, müşriklerin dost edinip taptiklari PUTLARLA nasil ayni kefeye koyulur??
“Onlar (müşrikler) bir hayâsızlık yaptıkları zaman: ‘Biz atalarımızı bunun üzerinde bulduk, Allah da bize bunu (fuhuşla ameli) emretti’ derler. O iman etmeyenlere söyle; Allah hiç bir zaman fahşâyı emretmez. Bilmeyeceğiniz şeyleri Allah’ın üzerine mi (atıp, iftira ederek) söylüyorsunuz.” [el-A’râf 7/28.]
Onlara: ‘Allah’ın indirdiği hükümlere uyun!’ denildiğinde, onlar ‘Hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız’ dediler. Ya ataları bir şey anlamamış, hakikati de bulamamış idiyseler?”[ el-Bakara 2/170.]

TEK KİTAP KURAN OLDUĞUNUN İDDİA EDİLMESİ
Simdi hangi akilli bir musluman,eger aklini yitirmemis ise MUSRIKLERLE muslumanlari bir tutabilir!??? Bu ayetleri kullanarak gelenek dini diyerek reformlarını dine bidatler sokmalarını desteklemeye çalışıyorlar.
Tüm İslami metinleri atarak sadece kuranı dolayısıyla sadece kuran, tek kitap kuran şeklinde yaşayamacakları için araya hocalarının kitaplarını peygamber efendimiz (Sallahu aleyhi ve sellem) sözünü saymayıp kendi hoca kılıklı ihtisas sahibi olduğu iddia edilen şarlatanların sözlerini hüküm yerine koyuyorlar. VAYHİN ÖNÜNE AKILLARINI, PEYGAMBER EFENDİMİZ YERİNE HAŞA HOCALARINI GEÇİRİYORLAR.
Sonra da sana kuran yetmiyor mu şeklinde kurana karşı zaafiyatimizden yararlanmak suretiyle zehirlerini salıyorlar. Read More

hadis inkarcılarına cevaplar 1-

Önemli Bir Mesele!Hadis Inkarcilarinin Insanları Aldatmak Için Kullandığı Argumanlardan Bir Tanesi:600 BIN YADA 1 MILYON HADIS VAR MI?IMAM BUHARI 7 BIN CIVARİNDA DIĞERLERI UYDURMA MIYDI?
ATİLDİ MI?BU KADAR BÜYÜK SAYİ ARASİNDA BU KADARİNİ NASİL ANLAMİŞ DOĞRU OLDUĞUNA?

Öncelikle birşeyi anlamak istiyorsak onun ne olduğunu açıklayan,belirten ve izah eden ilimlere bakarız.Mesela tıp ilmi kendi içinde bir hastalık ile ilgili izahlari vardır.Onu okuruz ve öyle kabul ederiz.Ama tıp alanı ile uğraşmayıpta sırf bir çıkar için onun ilminin bir sahibi gibi konuşanlarla muhatap olursanız ışte o zaman yanlış ve aldatıcı bilgi yüzünden aldanırsiniz!

İşte sünnet inkarcıları da insanları aldatmak için bu büyük rakamları kullanarak insanları aldatırlar!Şimdi sizler hadis usulüne bir bakalım.Bu rakamların izahatina baktıktan sonra ne kadar basit bir meseleden,hadis inkarcilarinin bu ilmi inceliği vermediği için sizi nasıl aldattıklarına şahit olacaksınız!

ILK BILMEMIZ GEREKEN NE?Hadis denildiği zaman sadece peygamberimizin sözleri,filleri ve takrirleri aklımıza kesinlikle gelmesin!Çünki hadis usulünde sahabe ve tabiin sözleri içinde hadis olarak değerlendirilmektedir!Şimdi sizlere o kavramları vererek delillendirecegiz!

1)Merfu Hadis:Peygamberimize ait sözlerine,fillerine ve takrirlerine biz hadis diyoruz!
2)Mevkuf Hadis:Sahabenin sözlerine,fiillerine ve takrirlerine de hadis denir!
3)Maktu Hadis:Tabiinin sözlerine,fiillerine ve takrirleri içinde bu hadis verimi kullanılır! Read More

Farklı bir islam anlayışı oluşturulmaya çalışılıyor. Dini tahrif hareketleri pek çoktur. Günümüzde de medya yoluyla çok fazla tahribata neden olunmakta. Şimd ayet hadis, sünnet ile inleyeceğiz.

MEZHEPLER
Günümüz de din cahilleri türedi. Çeşitli ayetleri hiç bir birikim olmadan mealler üzerinden kıyaslayıp kendi yorumlarını Kur’an’ın söylediği iddia ediyorlar.
Tabi, bu sistemli bir projenin ürünü. Öncelikle Sünni, şii nedir? Bunlar fırkadır. Mezhep değildir. Ehlisünnet içerisinde 4 hak mezhep vardır. HANEFİ, ŞAFİ, HANBELİ, MALİKİ..
Sanki hristiyanların mezhep savaşı gibi bir çatışma varmış gibi lanse edilmek istense de bunlar aynı yolun farklı methodlarıdır. Ayrışma değildir. Aynı şekilde tarikatlar da böyledir. Read More

Bankalar sevimli değil , onlarla savaşın.
Reklamlar da kendilerini övüyor ve özendiriyorlar. Bir “çıkış kapısı” olarak tanılmaktalar. Öyle değil.

Banka sistemi çok köklü de değil. Çeşitli para teorileri üzerinden RİBA , FAİZ ile işlem yapılıyor. Bunun anlamı bir şey aldığından daha fazlasını ve ödemen. Her geciktirdiğinde daha daha fazlasını vermek zorunda kalman. Faiz miktarında ki artış borcunun katlanması anlamına geliyor.
Bankalar varken adaletten söz edilemez!

Günümüz de ki anlamı ise orta tabakanın fakirleşmesi, fakirlerden alınıp zenginlere aktarılması demek. Doğal sonucu da ülke refahı ve ekonomisi.
İnsan aldığı paranın “özborcunun” kat ve kat üstünü ödese dahi banka doymuyor. Bu açığı kapatmanı bekliyor. Anlaşmaya bakın?
Tabi, bunun etkileri bireysel değil, ülke ekonomisine yansıyor. Döviz kurunda ki oynama ile faiz yüzdesi arasında bir denge mevcut. Read More

Size azınlık siyasetinden bahsetmeme izin verin. Türkiyenin kritik sorunlarıyla ilgili. Almanya’nın terörist sevgisi şaşırtıcı mı?

Ozaman birbirleriyle savaşan avrupalı devletleri her seferinde başarısız kılan gücü ve haçlı seferlerini öğrenin. Ve bu devletlerin kuyruk acılarını görün. Satmaya çalıştıkları dostluğu görün. Akıl veren avrupanın ne kadar akla muhtaç olduğunu da görün.

Tarihimizi unutturma sebeplerini görün. Bu toprakları kaybedişimizin üstünden çok zaman geçmediğini geri alabileceğimizi hepsinden önce görün.
RUSYA diyince hemen kızıl devrimciler mi canlanıyor. Marx’ın içi boş, genç avlayan ideolojisine ve bu ideolojinin döküntülerini görün. Amerika çok mu güçlü, süper güç denilen Rusya’nın sovyetler dağılınca ortada kaldığını görün. Japonyanın atom bombası ardından 30 senelik toparlama sürecini izleyin. Amerika’nın filmlerde kendini süper güç yaptığını ırak kamplarında Iraklı paralı askerlerin gözetiminde olduklarını afrikalı terlikli askerlere yenildiklerini görün. Read More

Dünya algımız değişebilir… Çağımızın en kritik problemlerinden biri de doğru ve yanlışı ayırt edememektir. Bir şeyler yanlış. Engelliler için bir dünya ya da daha iyi bir dünya diyerek geçiştilir tüm bu süreç . Ancak entropi yasaları aşkına hayat devam ettiği sürece bu mekanizmalar devrededir. Çoğumuzun bir haber kaldığı mekanizmalar.

Şu da yapılsa iyi olurdu mantığı hiç edilmeli bir şeyler yapılmalı ancak herkes başkasından beklerken mi?
Toplumlar da bireylerden oluşur. Tabi “İnsan unsuru sorunludur” şeklinde bağlayabilmeme rağmen bu hatalı bir varsayım.
Nitekim makinelerin egemenliğiyle ilgili söylemler bir kenera bırakırsak; Bir bilinç kaynağından bahsediyoruz. Gözle görünür olarak diğer yaşam formları bu kadar etkin bir şekilde davranamıyor. Bu yüzden insan hataları yine insan yetileri tarafından telafi edilir. Read More

Bismillahirrahmanirrahim.


maxresdefault
Ateistlerle nasıl tartışılır?
Ateistler, ne yer ne içerler, nedir ne değildir tarzında genişçe bir yazı dizisi olmasını planlıyorum. Düşüncelerini, inançlarını, değerlerini bu makalede farkedebileceksiniz inşallah. En azından bu amacı taşıyorum.  Amaçladığım diğer şey de müslüman kardeşlerime ateist profillerini tahlil ederek anlatmayı planlıyorum.  İnşaAllahu Rahman çok istifadeli bir makaleye dönüşür. İnşaAllah’u Rahman bu yazı dizisinden sonra ateistleri karşınızda tüy siklet yapmayı başarabilirim.

Dogma, din, bilim, inanç ve iman. Birazcıkta Felsefe.
Ateizm düşünce yapısı
Ateizm, dinlere inanmama durumudur.
Birincisinde toplum normallerine göre bir yaşam benimsemektir. Dinler hedef olarak görülmez. Kendi halinde bir hristiyandan farkı yoktur. Diğer dinlere tavrı olumsuz ve kendi inancına bağımlı.
İkincisinde ise bir misyonerlik söz konusudur ve size din aleyhinde bir takım önyargılara sahiptirler.

Dine karşı saldırı denebilir.
Tabi böyle bir düşünce biçiminde onlara izah edebilirsiniz ancak değerlerini bilmek işe yarar. Her zaman aynı konular üzerinde vakit geçirdikleri için aynı sorular sorulmaktadır. Kısaca bunları ezberleseniz bile fazlasıyla yetecektir. Kalıpların dışına çıkamazlar. 4 yıl önce ki sorular neyse 10 yıl öncekiler neyse bugün de o.
Bir ateist soru soruyorsa onu defalarca sormuştur. Cevap umurlarında değildir. Cevaplarla ilgilenmezler. Ancak cevabı aramaya tenezzül dahi etmezler. Bir görüşü araştırmak adına kendi yazılarını okumak sorgulamak değildir. Detaylarına ineceğiz. Yüzeyde sizi biraz gezdireyim. Geleneksel olan, bazı durumlarda ateizmin hava kattığıdır. Ya da bir tanrının umrunda olmadığıdır.
Öncelikle Ateizmin başetmesi gereken temel soru ve sorunlar yüzlerce hatta binlerce yıldır duruyor. Geçiştirme cevaplar dışında bilimin emeklediği noktalar da bile kesin ve net tutumlara sahiptirler.

Read More