iftiralar atılır güya TEK TEK İNCELEYELİM İNŞALLAH

Cübbeli Ahmet Hoca’ya atılan iftiralar madde madde, kendi açıklamalarıyla listelenmiştir.
10 saniiyelik 40 saniyelik videolar ile akıllar karıştırılmak istenmekte.

Cübbeli ahmet hocanın videolarının bir bölümünü bağlamı dışına çıkartıp. Kastetmediği manada çarpıtıp kullanılıyor. Eski sohbetlerinden kesintiler aktarınca çelişki gibi görünse de tamamı izlendiğinde farklı durumlar hakkında konuştuğu anlaşılabillir.

cubbeli-ahmet-hoca-532086

Cübbeli ahmet hoca hakkın da ki ithamlar geneli itibariyle Vahhabi/Hadis inkarcıları ve dinsizler tarafından iftiralar atılır yayılmaya çalışılır. Zira ayet hadislerle kaynaklı konuştuğunu her aklıselim bilir. Ehlisünnet çizgisini hiç bozmamıştır. Görüşleri modernize ettikleri İslam ile uymaz. Zira çağımız da ki din tahripçiliğine değinmiştik.

Din materyalist bir anlayışa bürünürse maddeci felsefenin ruhları cinleri inkar ettikleri gibi ölümden sonra ki hayatı veyahut ölülerin yardımı inkar edilirse tabi ki Cübbeli Ahmet Hocanın hadis sünnet üzere tavrına uyuşmaz. Burada sorun sonradan türemiş, bidatçi kimselerin aklındadır. Zira eski kitaplara bakarsanız son iki yüz yıl hariç hiçbir ihtilaf bulunmamaktadır.

Yukarı da ki linkleri buradan da izleyebilirsiniz:

Read More

Avrupayı cennet göstermeye çalışan “bir güruh” var. Dışa kapalı bir grup. Yeri geldiğince farklı bakış açılarıyla ele aldık.

Ülkeler arasında çıkan gerginliklerde her zaman diğer devletleri savunan partilerden ziyade. Avrupayı medeni gösterme gayreti.
Tarihse bir sıralamayla ilerlersek bile vahim tabloyu görebiliriz. Haberler de “müslüman” olduğu için arkadaşlarından dayak yiyen kız öğrenci olduğunu izlemeniz muhtemel.

 

İsveç ve Norveç gibi yerler, toplumsal refah ve ekonomik yükselişte örnek verilmek istenir ancak büyük bir yanlışlıklıktır.

AB’de güvenlikten sorumlu Avrupa Polis Ofisi (Europol) örgütü, Avrupa’ya gelen 10 bine yakın sığınmacı çocuğun kayıp olduğunu açıkladı.
Avrupa’dan korkunç açıklama. Read More

Reformcuları Tanıyalım (Mealciler, Hadis İnkarcıları)
İslam’a sadece dışarıdan saldırılar olmuyor. Çeşitli fırkalar ortaya çıkarak yozlaştırma gayretine giriyor.
Bunlardan biri de günümüzde “hadisleri inkar” etme fitnesidir. Bu da tıpkı diğer fırkalar, fikirler gibi deliller gösterebiliyor.

Birkaç hadis-i şerifin kurana uymadığını iddia edebiliyorlar. İnşaAllah detaylarıyla asıllarını burada bulabileceksiniz.
Kur’an’ı tek başına kabul edip hadis, sünnet, fıkıh’ı çöpe atıp. 1400 yıldır gelen İslam alimlerini, yaşayışlarını, sahabeleri ve hayatlarını dinden çıkarıp.

Kur’an dan kendi anladıklarıyla hükmetmeye çalışıyorlar. Bu inanışa sahip bir müslüman olamaz. Allah’ı Azimüşşan’ın Kur’an’ı Kerim de övmüş olduğu peygamber devre dışı edilip kendi anlayışlarını zerketmek istemekteler.
Bu anlayışlarında tabi ki İslami kuralların çok dışında adete kafir gibi yaşamaya eş değer. Hristiyanların yaptığı gibi 10 emir var “yalan söyleme – hırsızlık yapma” gerisi ise nasıl istersen öyle yaşa kıvamında bir sapıklıktır.

Read More

Popüler bilim konularına değinmek istiyordum ne zamandan beri bir seriye dönüşemesede bunu da eklemekte fayda var. Nitekim dinsiz donsuzların kullandığı ilkel yöntemlerden biri, son zamanlarda tartışmadan ayrıldıkları için bu kadar değerlendirebilyorum.  Acımasız olabilrisiniz onlara karşı emir cümleleri kullamaktan çekinmeyin zaten laftan anlamyan odunlarla konuşuyorsaunuz, alaya bağlamak isteselerde bunu kesmenin yolları çok bu yüzden mantıksal kuralları koyduğum yazıları da paylaşıyorum. Siteyi wordpad gibi yerlere arşivleyebilirsiniz.

Heisenberg Belirsizlik ilkesi
Kuantum fiziğinin gelişimiyle birlikte newton fiziğinin yıkıldığı iddiaları ortaya çıktı. Modern bir fizik anlayışı doğuyordu. Hakkında felsefi ve teolojik bir çok yorum yapıldı. Bu yorumlar iki temel görüşe oturtulabilir. Tanrının varlığına inanan bilimciler ve inanmayanlar. Her iki tarafından kendince mazeretleri var.
Özellikle bu dile yeni alışıyorsanız kitaplar ağır gelebilir, anlamayabilirsiniz. Bu yüzden konuları açarak basitleştirmeye çalıştım. Zira kitapları anlayabilmek için biraz da olsa okumuş olmak gerekiyor. Abartılacak şeyler asla değiller.
Bütün bir popüler bilim onlarca yıldır aynı buluşları, aynı argümanları konuştuğu ve yeni savunucular bulduğu için ısıtılıp ısıtılıp tazeymiş gibi sunuluyor.
Popüler bilim kitapları da bilmeyen insanlar için sadece tartışmalarda faydası dokunabilecek kaynaklar.
Tabi ki teist ve nonteistler arasında ki sürtüşmeyi kastediyorum. Zira bu bilimi kendi safına çekme gayretidir.
Descartes, Hume, Spinoza, Laplace, Bertrand Russel çeşitli yaklaşımlar. Bu nokta da cahilliklerini görmenizi tabi ki isterim. Read More

İslama yöneltilen felsefesi sorular.
Felsefenin mahiyeti gibi şeyleri geçmiş konularda kaydettim onlarıda site üzerinden aramanızda yarar var , dinsizlerin basit ironilerini değerlendirdiğim bir yazımdı bu da inşaAllah faydalı olur ve rağbet görür. Resim ekleycek bile vakit bulamıyorum ne yazıkki.

Allah boşluğu yok edebilir mi?Bu soru hatalıdır. Zira önce şuna bir değinmemiz gerek. Bu felsefenin konusu ama felsefe herşeyi akla dayandırmasıyla bilinir. Buna çalışır ki bu sadece zan ve vehimden ibaret bir bilim[*] olmuş oluyor.

Bu değer yargıların doğru olamayacağına bir kanıt olarak.
Şu bilinmelidir ki akıl bilgiyle çalışır. Sen bilgisiz bir şekilde. Heyet (astronomi) ilmini es geçersen ki bilimsel bir araştırma gerekiyor başlı başına. Çözemeyip kalırsın.

KUSURSUZ TANRI
EGOİST TANRI
MERHAMETSİZ TANRI

Read More

AYET VE HADİS-İ ŞERİFLER İLE VAHABİLERE CEVAPLAR.
İTİKADI BOZUK SELEFİLERE CEVAPLAR
•Alimlerin faziletleri •Şefaat •Mucize- Keramet • Rabıta •

HADİS-i ŞERİFLER
Alimler peygamberlerin varisleridir.

  • Öyle erler vardır ki, onları ne bir ticaret ne de bir alış-veriş zikrullahtan, namaz kılmaktan, zekât vermekten alıkoymaz.
  • Onlar gönüllerin ve gözlerin halden hâle döneceği günden korkarlar.” (Nur: 37)
  • (Her şeyin bir kaynağı vardır. Takvanın kaynağı, âriflerin kalbleridir.) [Taberani]
  • (Salihleri anmak, günahları temizler.) [Deylemi]
  • (Âlimin yanında bulunmak ibadettir.) [Deylemi]
  • (Âlimin yüzüne bakmak ibadettir.) [Deylemi]
  • (Zikir, sadakadan daha faydalıdır.) [ibni Hibban, Beyheki]
  • (Zikir, nafile oruçtan daha hayırlıdır.) [Deylemi, Beyheki]
  • (Her hastalığın şifası vardır. Kalbin şifası, Allahü teâlâyı zikretmektir.) [Deylemi, Beyheki, Münavi]
  • (Derecesi en yüksek olanlar, Allahü teâlâyı zikredenlerdir.) [Beyheki]
  (Allahü teâlâyı çok zikredeni, Allahü teâlâ sever.) [Beyheki]

AYET- KERİMELER

  • •Mâide, 56.. Ayet: Ve her kim Allah Teâlâyı ve O’nun Resûlünü ve imân edenleri velî ittihaz ederse şüphe yok ki galip olanlar Allah Teâlâ’nın o fırkasıdır.
  • •Allah içinizden iman edenleri yüceltir. Bunlardan kendilerine ilim verilmiş olanları ise kat kat derecelerle yükseltir.” (Mücadele: 11)
  • •Lütuf ancak Allah’ın elindedir. Onu ancak dilediği kimselere verir.
  • Allah büyük lütuf sahibidir.” (Hadid: 29)
  •Ama kim Benim zikrimden yüz çevirirse kitabımı dinlemez ve Beni anmaktan gaflet ederse, ona dar bir geçim vardır ve Biz onu kıyamet günü kör olarak diriltir, duruşmaya getiririz.”(Taha, 20/124)

İmam şafiden ve İmam Malik’ten
TASAVVUFLA İLGİLİ DELİLLER
ŞEFAAT
Geneli itibariyle bir ayeti aldıklarında diğer ayetleri görmezler. Read More