Peygamber efendimize atılan iftiralar

Peygamber efendimizin ahlakı, eşleri..
Kadın haklarını diğer makalelerde verceğim fakat bunu kısa tutayım istiyorum…Daha sonra aşağıda ki konuları inş cevaplayacağım.
İslamda evlilik, kölelik, cariyelerle nikahsız ilişki & ganimet malı… mehir cizye ve recm..  

Hz.Muhammed dahi bir insandı.. Bunu düşünürler bile söylüyorlar fakat ateistler, islamı bambaşka birşey sanıyorlar… Şimdi yanlışlarını düzeltelim.
Voltaire diyor bunu; hemen hemen bütün ortadoğuyu putperestlikten kurtardı.. İslam arap kültürü değildir. Zira cahiliye devrinde ki arap geleneklerini yoketmiştir ki cahiliye devrinde ki nikah çeşitleri bile ne kadar iğrenç bir yer olduğunu gözler önüne serer.
Cahiliye devir adetleri hakkında, cinsellik,  diri diri gömme bunlara kaynak çoktur. Bütün ehlisünnet kitaplarında bulunmasına rağmen Hz.Haticenin zengin olduğu için kadınların sosyal yapıda yer edindiği ve yükselebildiği ve de müslüman ülkelerde bunun bulumayacağını ileri sürüyorlar.Turandursun ve ilhanArsel’İn iddaları bunlar zira şimdiki ülkelerde savaş var tüccarlık değildir hiçbirşekilde.. Hz.Hatice’de peygamberimizin baba soyuna dayanıyor ve kureyşliler soyludur. İbrahim as’dan kalan kabenin koruyuculuğunu üstlendikleri için saygı görüyorlar ve de Hz.Hatice’nin zenginliği peygamberimizle evlenmeden ilk iki kocasından da gelmiş olabilir.. (Dul bir kadın ve 40 yaşında evleniyor peygamber efendimiz gençliğinin baharında… Daha sonra ikinci evliliği yine 50 yaşlarda olan Hz.Sevde ile evleniyor)

Yine kız çocuklarının diri diri gömme meselesini yalanlamaya çalışan ateistlere ki bu konuda bilgilier yoktur duyduklarını, ezberlediklerini öterler.

O zamanlar da herkese kuranda ayetleri okunuyordu ve tebliğde bulunuluyordu, kız çocuklarının diri gömülmesi hakkında ayet var. Bu çağda bulunmayan bir uygulama olsaydı demeyecekmiydi yahudi-hıristiyanlar senin tanrın olmayan birşeyi söylüyor diye! Kimi inandırabilirdi buna? Kuran orada bulunan olayları da anlatır ki kuran olaylara göre iner.. Bu yüzden müfessirlerin dikkate aldığı nüzul sebepleri vardır.

Bir ateist yorumu;
İslamdan önce arabistanda kadınlar mal, mülk sahibi olabiliyordu,köle ve cariye sahibi olabiliyordu, devlet yoneticisi olabiliyordu,yönetimde söz hakları vardı ,eslerini kendileri secip evleniyordu, islamda ise görücü usulü.Kadinla erkegin tanıkligı (sahitligi) esitti ve eslerini bosayabilme hakkina sahiptiler. İslamda ise bu yoktur.KOCA BİR YALAN..
Erkekler, kadınlara hakimdi.. Öldürse bile suç sayılmazdı.

Peygamber efendimiz eğer zevkine düşkün olsa idi 25 yaşında 40yaşında iki kez dul kalmış bir kadınla evlenmezdi. Ve de ondan sonra da genç biriyle evlenmedi.Hz.Hatice ölünceye kadar hiç evlilik yapmadı.Peygamberimiz 50 yaşındayken hz.Hatice vefat etti..peygamberimiz diğer eşlerini 53-56 yaşlarında aldı. Kütüb sitte veya Siyer Nebiler’de bulabilirsiniz bu bilgileri..

Bunu inkar edemeyen ateistler Hz.Haticeyle parası için evlendi diyorlar ama çocukları da olmuştur Hz.hatice parasının çoğunu köle azad etmeye harcamıştır.Hz.Haticeyle birlikte fakir günleri çok geçmiştir. kuru iftiralarında azıcık kafa yorup düşünmezler ve araştırmazlar.

Hz.Ebu bekir (R.A) servetinin bir çoğunu Kureyş kâfirlerinden köle satın alıp âzâd etmeğe harcamış. Devlet hazinesinden fon ayrılmıştır.
Hz.Resulu Ekrem (S.A) 63 Hz.Ayşe 67, Hz Abbas bin Abdülmuttalib 70, Hz Hakim bin Hüzem 100, Hz. Abdullah bin Ömer 100, Hz.Nedelkelâhümeyri 8.000, Hz.Abdurrahman bin Avf ise 30.000 köle âzâd etmişlerdir.
İslam niye köleliği lağvetmemiştir? Yoketmemiştir?

Hz.Hatice öldükten sonra 50’li yaşlarında 18yaşında Hz.Aişe’yi aldı. Buhari’nin hadisi var fakat başka bir hadisi daha var. Bu iki hadis birbiriyle çelişiyor fakat bunlarıda aşağıda inş. açıklayacağız.

Peygamberimiz nasıl biriydi? Ve islam savaş dini midir?

Allah’ın rahmetinin eseri olarak sen onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı kalbli olsaydın, şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi. Ali İmran159
Kimsenin ayıbı yüzüne vurulmaz. Edeb haya mühimdir… güler yüz sadakadır..

Putperestlerin içinde tek bir tanrıya inanın demek kolaydı! Seni canından ederlerdi.. Bir din getirdi ve resmini bile çizdirmedi eğer bir yalancı olsaydı kendini ona kabilenin en güzel kadınlarını teklif ettiklerinde kabul ederdi.. Suikast girişimleri, Üstüne namazdayken işkembe dökülmesi, Ebu cehilin onu sıkıştırıp alay etmesi.. Savaştayken ağzına taş gelip dişinin kırılması…
Başta önemsemediler fakirler inanıyor diye sonralarda suikast girişimleri oldu.. Nasıl kurtuldu? Ebu cehil ve Süfyan ve de bir  grup planlar yaptılar.. Cebrahil tarafından ona söylenmeseydi kurtulması mümkü olmayacaktı.

İSLAM SAVAŞ DİNİ MİDİR?

Müslümanlar hep savunma savaşı düzenlemişlerdir. Peygamber efendimizin devrinde ve de Osmanlı da şeriat vardı. Zira senin dinin sana benim dinim bana ayetinde ki gibi kimsenin dinine karışılmyordu.

İslam, iyilik hoşgörülük, güzellik ve adalet üstüne kurulmuştur bunu Yunus, Emre ve Mevlana gibi zatlarda görebilrisiniz.. Aynı şekilde Gazali’nin ihya-i ulumiddin kitabında da bulabilirsiniz. Bu hoşgörüyü. Kaşgarlı mahmut zamanında bile İslam’dan övgüyle bahsedilirdi. Yunus Emre’nin deyişiyle; Yaratılanı yaratandan ötürü hoş görmeyi bilmek, Tasavvuf gibi ilimler var. Fıkıh, Akaid..

Tanrının köleliği kaldırmaya gücü mü yetmedi? Eğer hz.Muhammed net olarak kaldırsaydı o zengin aileler ve kabileler hiçbirşekilde islama yaklaşmazlardı..Klasik nabza göre şerbet.


Tahminler ve basit çıkarımlarla bu muazzam evreni anlama çalışıyorlar fakat bu kör bir  cehalete sebep oluyor.
Hiç bir islam hakkında bilgileri yoktur. İslami kitapları bilmezler…Bu yüzden peygamber efendimizin bir çok kadınla evlenmesini ahlak düşüklüğü olarak algılarlar. Peygamberimizin okuma yazma bilmediği ve MUHAMMEDÜL EMİN olduğunu görmezden gelirler.

Peygamberimiz, Hz.Cüveyriye ile 13yaşında evlenmiştir diyorlar? Gencecik kızı alıkoymuşmuş! Sübyancı gösterme çabaları fakat Cüveyriye’nin kocası Gazvede şehit oluyor.. Beni müstalik gazvasinde Cüveyriye’nin babası müslüman oluyor. Peygamberimizin gizli bir olayı bilmesi yüzünden. Hazreti Haris Bin Ebi Dirar

Hz. Âişe derki: “Resûlullah Aleyhisselamın Cüveyriye ile evlendiğini haber alınca, Müslümanlar, ellerindeki Benî Mustalık esirlerini, ´Resûlullah Aleyhisselamın hısımlarıdır!´ diyerek serbest bıraktılar.Böylece, Benî Mustalık kadınlarından 100 kadın serbest bırakılmış oldu.Ben, kavmi için,

İBN-İ HİŞAM, SİRE, CİLT= 3, SAYFA= 308, İBN-İ SA’D, TABAKAT, CİLT= 8, SAYFA= 118, 119
20 ye yakın karısı ve 5 tane cariyesi olduğu hakkında!
—————————————————————————————————————————

 bu evlilikten sonra sahabeler peygamberimizin akrabalarını nasıl tutsak ederiz dediler ve onları serbest bıraktılarve sonrasında ise her iki kabile arasında barış sağlandı. Bir diğer örnek ise Hz.Meymune ile evliliğidir.Hz.Meymuna Necid kabilesinin reisinin eşinin kız kardeşiydi.Bu kabile tebliğ heyetinden 70 hafız sahabeyi şehit eden kabiledir. Hz.Muhammed (sav) onunla evlenince Medine’yi başkanlık şehri ve peygamberimizi de lider olarak kabul ettiler.Bir diğer evliliği ise Mekke reisinin, yani Ebu Süfyan’ın kızı olan Ümmü habibe ile oldu. Bu evlilik Mekke’nin fethinde çok önemli bir rol oynadı.Diğer eşi Hz.Safiye güçlü bir yahudi liderinin kızıydı. Onunla evlendikten sonra Yahudilerle Müslümanlar arasında barış sağlandı.

 

Hz.Ömer’in kızı Hz.Hafsa ile evlilik sebebi sahabeler arasındaki ilişkiyi yakınlaştırmak idi. Bir başka sosyal reform için boşanmış bir kadınla, kuzeni Hz.Zeynep ile, evlendi. Yani tüm evlilikler zevk için değil, toplumun gelişimini sağlamak ve ilişkileri iyileştirmek için yapıldı. Siyasi sebepler yüzünden yapıldı..
Zakir Naik

—————————————————————————————————————————

İslama ilke girenler fakir insanlardı..Hz.Ömer ve hzHamza’dan dan sonra zenginlerde girmeye başladı..

“Hamza ve Ömer’in Müslüman olmalarıyla, İslâm’ın yayılması hız kazandı.

araplar göktürk topraklarına hiç gitmemelerine rağmen müslümanlar var şöyle bir geçip gittiği hindistanda şuan 150.milyon müslüman var. BU NASIL SAĞLANDI? Madem kılıçla olmuş birşeyse?
Talkan ve Curcan katliamı deniyor . Bunları diğer makalede verdik. Değinmek gerekirse voltaire bu konuda araplar efendilerine dinleirni benimsettiler der.
Türkleri çok güçlü insanlardı, (bütün avrupaya korku salmış..) işlerine gelen soykırım için güçsüz birşeye dönüştürüyorlar..
Bir takım tefsirler ehlisünnet tarafından desteklenmez İbni Kesir gibi çünkü kendi görüşlerini katmıştır..  Hele ki  bu şiiyse çünkü şiiler sapıktır ehlisünnete savaş açmışlardır her fırsatta Ebussud efendi olmasaydı ozamanlar herkes şii olacaktı ve de Y.Sultan Selim şiilerle savaşmasaydı..
Çok uç noktalarla ehlisünnetten ayrılıyorlar.. Kafirliğe kadar ulaşıyorlar.

3tane TABERİ olması gerekiyor.. Tarihi taberinin yazarı gulat şiidir (koyu şii) ve de bu katliamı bu adamdan başka yazan olmamıştır.. Tıpkı Mevlanaya şiiler tarafından cinsel hikayeler atfedildiği ve de Ebussud efendiye olmayan fetvlar verdirildiği gibi buna da ACEM PALAVRALARI diyoruz. Diğer taberi ehli sünnettir ve de  bir de ibn-i cerir  et Taberi vardır.

Bir de Şiiliğin kökeninde Yahudi olan İbni sebe tarafından çıkmıştır. Ozaman ki şiiler haktı fakat sonradan namaz 3rekata indirdiler.. Hz.Ömer Ayşe Osman’a lanet okudular.. Ve de bir çok kitaplarında kafirle cihad etmedikleri bunun sebebi Mehdi’yi bekledikleri ve o çıkınca  savaşacakları yazar.

 

Ganimet malı olarak kadın
Savaş meydanında düşman toplumunda bulunan kadınlar alınır.. (!) yolda giden alınmaz.. alındığı vakit ilk önce teklif edilir.. mutakabe yani fidyemi ver serbest kal, vermezse alınır verirse alamazsın..

“İslam çağdışı, mucizeler masal, din ilkel..!”

Bu kanıya nasıl ulaşıyorlar?

Kuran’da ilahi bir hak görülen köle, cariye, savaşta ganimet, cizye, vb. uygulamalar artık

çağdışı kalmış ve geçerliliğini yitirmiş hükümlerdir. Bu hükümleri içeren ayetler uluslararası hukuk kurallarına göre İnsanlığa karşı işlenmiş ağır suçlar kapsamına girer. Bu suçu işleyenlerin de uluslar arası mahkemelerde yargılanması gerekir. Kendini Müslüman olarak gören herkez; Kuran’da çağımızda uygulanamaz ve suç teşkileden bu hükümler neden var diye sorması gerekmez mi?


senin uluslararası mahkemelerin suçun önüne geçebiliyor mu? Hayır
Peygamber efendimizin ahdlerinde ve eminamelerinde adalet var mı? Evet
Çağ dışı dediğiniz müslümanlar Osmanlı da adaletle 800 sene hükmettiler.. Cizye denilen şey vergidir. Osmanlı son demlerinde cizyeyi kaldırmış ve bu sayede rahat bir nefes alan zımmiler(öyle deniyordu yabancılara) rahat bir nefes almış ve devletin iç işlerine karışır duruma gelmişlerdir.

Abbasiler de Ermenilere bile iyi davranılıyordu. Bizans’a gelince görmedikleri eziyet kalmadı. Kölelik tedrici olarak kaldırılmıştır. Bir anda olabilecek bir şey değildi..
Tanrının gücü mü yetmedi derler! Herşeye gücü yeten Allah’ın buna yetmeyeceği düşünülemez. Fakat böyle daha tesirli olmuştur.

Cevaben deriz ki; İslâm dini zuhur ettiği zaman, köleliği dünyanın her tarafında kabul edilen bir nizam olarak buldu.
O zaman bu, kimsenin kötü görmediği içtimai bir müsessese idi. Kimse bunu değiştirmeyi düşünmezdi. Binaenaleyh bir nizamı değiştirmek, tamamiyle ortadan kaldırmak uzun bir zamana mütevakkıftı.
İçkinin kaldırılması için bir hayli sene beklendiği gibi Halbukki içki, her şeyden evvel şahsî bir âdetti. Hatta İslamdan önce bazı Araplar, içkideki zararları ve fenalıkları görerek içmezlerdi bile.Fakat tedrici suretle kaldırılmasının yollarını hazırladı. Esir hakkında koymuş olduğu umumî kaide, köleleliğin yeniden meydana gelmesine mani oldu.
Köle âzâd etmeğe tergip & teşvik etti. İslam’ın köleliği tedricen kaldırması kalbleri bu hususta hazırlaması, onu bir anda yasak etmekten daha tesirli oldu.
Hayatlarında hürriyeti tanımamış ve tatmamış olan köleler de birden azâd edildiklerinde ne edeceklerini şaşıracak, belki eski efendilerine başvurarak köle olmaların isteyeceklerdi..

 

Ganimet savaş sırasında, savaş yerinde bulunan malların paylaştırılmasıdır. Kadın varsa kadına da sorulur mutakabe mi? (fidyeylemi serbest kalacaksın) fidye yoksa cariye olarak alınabilir. Bu da haksız yere savaşta mağdur kalındığı içindir.
Arkeolojiden habersiz insanlar, Sümer kayıtlarında utnapiştim, ziusudra Nuh as deniyor bir tufandna bahsediyorlar ve de uyarıcılarından kaynaklar inş eklenecek
Ve de Thot hermes trismegistus’un İdrsi as olduğu var. Ve de her yer de Tevhid’İn izine rastlanıyor.. Çinde, Hindistan dabile..
Tek tanrılı dinden putperestliğe doğru gitmiştir. Sümerler bunun kanıtı namaz oruç gibi ibadetler var fakat ateistler bunu kendi lehlerine çekip kaynakları olmamasına rağmen dayatmaya çalışıyorlar.

Evlilikler

http://www.sorularlaislamiyet.com/qna/5610/hz-omer-in-ummu-gulsum-ile-evlenmesi-konusunda-anlatilanlar-dogru-mudur.html
Geniş bilgi için bkz. Tarihül Hamis, II, 284; Zehairul Ukba, s. 148-170; el-Hulafaur-Raşidin, s. 68

HZ.AİŞE VE EVLİLİK YAŞI
Ayrıca bunu da koyayım. Ateistler sürekli bu konu hakkında müslümanların kıvrandıklarını söylüyorlar. Onlara buradan söyleyeceğim şey İslam’ın kütüphanesinin dağ gibi olduğudur. Bu kaynaklarda gerekli bilgiler derlenmiştir. 

1. 9 yaşında diye rivayet eden Hadis-i Şerif-i’ alimi İmam-ı Buhari hazretleri başkab ir Hadis-i Şerif-i Rivayetinde ise Hazreti Aişe ( Radiyallahu Anhuma ) şöyle buyurmuştur; ” Annem-Babam Din-i Celil-i İslam’a girdikleri vakit Aklım gayet eren kimseydim. 1.

2. Efendimiz ( Sallalllahu Teala Aleyhi Ve Sellem ) buyuruyor ki;“Benden size gelen şeyi Allah’ın Kitabına arzedin. O’na uygunsa ben söylemişimdir. Şayet ona uygun değilse ben söylememişimdir. “2.

O nedenle Hazreti Aişe ( Radiyallahu Anhuma ) Validemiz’in Kuran da ki Kamer Suresinin indiği zaman;

“Ben Mekke’de oyun oynayan bir kız iken Hazreti Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’e, ‘Doğrusu, onların asıl buluşma zamanları, kıyamet saatidir; Kıyamet saatinin dehşeti ise, tarif edilemeyecek kadar müthiş ve ne acıdır!’ (Kamer Sûresi, 54/46) ayeti nâzil oldu.” 3. Bu nedenle, Bu sure Mekke devrinin birinci döneminde(4.yıl) inmiştir.Resulullah’ın Hz Aişe’yi istetmesi vahyin başlangıcından 10 yıl sonradır. Hz. Aişe vahiy başlangıcından beş altı yıl önce doğmuştur. Dolayısıyla Hz. Aişe’nin peygamberimizle evlendiği yaşın en az 18 yaşında olduğu ortaya çıkar.

3. Hazreti Aişe ( Radiyallahu Anhuma ) validemiz Din-i Celil-i İslam varken 9 yaşında evlemişse, Din-i Celil-i İslam’dan önce cahiliye döneminde cubeyr bin mutimle kaç yaşında nişanlanmıştı???? dünya’ya gelmeden önce mi???

4. Erkek çocukların bile geri çevrildiği, Uhud harbinde bizzat cephesinde bulunmuştur. 4.

5. Hazreti Aişe ( Radiyallahu Anhuma ) validemiz, mekke yıllarıyla, ilgili hayatındaki bazı olayları anlatması onun ‘ AKLI SELİM ‘ bir kimse olduğunun delilidir;

A ) Risâletten 40 önce gerçekleşen ve tarih belirlemede bir kıstas olarak kabul gören Fil hadisesinden geriye kalan iki kişiyi Mekke’de dilenirken gördüğünü söylemesi;

B ) Mekke’nin en sıkıntılı günlerinde Allah Resûlü’nün sabah-akşam kendi evlerine geldiğini ve bu sıkıntılara dayanamayan babası Hz. Ebû Bekir’in de Habeşistan’a hicret teşebbüsünde bulunduğunu detaylarıyla birlikte anlatması;

C ) İlk defa namazın ikişer rekat farz kılındığını, mukim olanlar için daha sonraları onun dört rekata çıkarıldığını, ancak sefer durumlarında yine iki rekat olarak bırakıldığını ifade etmesi;

D) “Biz İsâf ve Nâile’yi, Kâbe’de cürüm işlemiş ve bu sebeple Allah’ın kendilerini taş haline getirdiği Cürhümlü bir adamla kadın olarak duyup dururduk.” 5.

6. Hazreti Aişe ( Radiyallahu Anhuma ) validemiz’in erkek kardeşi, Hazreti Abdurrahman ( Radiyallahu Anhuma ) ile arasında 1 yaş farkı mevcuttu.. bedir harbi sırasında cephede bulunurken 20 yaşındaydı.. bedir harbi Milattan Sonra, 624 yılında yapılmıştır..

Bu Nedenle=

Bedir Harbi = Milattan Sonra= 624 yılında olmuştur.

Hz. Abdurrahman ( R.A )= – – 20 yaş çıkarsak = Milattan Sonra= 604 Yılında dünyaya Gelmiştir. O Zaman Hazreti Aişe ( Radiyallahu Anhuma ) Kardeşi Hz. Abdurrahman ( R.A ) ile aralarındaki 1 yaş farkı da belli olmuş durumdadır. 605 yılında doğduğunu farz edersek, Efendimiz ( Sallallahu Aleyhi Ve Selem ) hicretten sonra bedir harbi sonrası evlenmiştir.

Yine Bu nedenle=

Hz. Aişe ( R.A ) Doğumu= Milattan Sonra= 605 Yılı

Hicret = Milattan Sonra= -622 Yılıdır

SONUÇ=

17+ 2 yıl Bedir Harbi, M.S 624 yılındaysa Hazreti Aişe ( Radiyallahu Anhuma );19-20’li yaşlarda Efendimiz ( Sallallahu Aleyhi Ve Selem ) ile evlenmiş olmaktadır. 6.

7. Hazreti Aişe ( Radiyallahu Anhuma ) validemizin kız kardeşi ve ablası Hazreti Esma ( Radiyallahu Anhuma ) aralarında 10 yaş farkı mevcuttur, Hazreti Esma ( Radiyallahu Anhuma ) medineye hicret ederken 27 yaşındaydı dolasıyla, 27-10 çıkarsak= 17 yaşında olduğu gayet açık ve +2 sene bedir harbi ve sonrası Efendimiz ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem ) onunla evlenmiştir. dolasıyla yaşının 19 veya 20’li yaşlarda olduğu gayet açık ve nettir. 7.

8. Hz. Ayşe validemiz peygamberimizle dokuz yıl evli kalmışlardı. Peygamberimizin vefatı esnasında İse 27 yaşında idi. Peygamberimizden sonra da 48 yıl yaşamış ve hicri 58. yılda ve 74 yaşında vefat etmiştir. Sondan başa doğru gidersek 74 ten 48 i çıkartıp kalandan da evli olduğu yılı çıkartınca evlendiği yaşı bulmuş oluruz. 74 – 48 = 26; 26 – 9 = 17 kalır ki yaklaşık 17 veya 18 yaşında evlendiği gerçeği ortaya çıkar.

9. Hazreti Aişe ( Radiyallahu Anhuma ) validemiz Efendimiz ( Sallallahu Teala Aleyhi Ve Sellem )’den bizlere 2210 tane Hadis-i Şerif-i nakletmiştir. ve en çok Hadis-i Şerif-i’yi nakleden ikinci Sahabe-i Kiramdır. Din-i Celil-i İslam’a vefat edene kadar hizmet yapmıştır. Eğer tam tersi hali olsaydı bu şekilde olmazdı…

KAYNAK=

1. BUHARİ, KEFALET, SAYFA= 4, MENAKİBÜ’L-ENSAR SAYFA= 45, EDEB, SAYFA= 64, SALAT, SAYFA= 86, AHMED BİN HANBEL, MÜSNED, CİLT= 6, SAYFA= 198

2. SAĞANİ, EBU’L-FEZAİL, MEVZUAT, BEYRUT, 1985, SAYFA= 76, ACLUNİ, KEŞFU’L-HAFA, CİLT= 1, SAYFA= 86, HEYSEMİ, MECMAU’Z-ZEVAİD, CİLT= 1, SAYFA= 170, SUYUTİ, MİFTAH= 16

3. BUHARİ, FEZAİLÜ’L-KUR’AN 6, TEFSİRU SURE, (54) 6; AYNİ, BEDRUDDİN EBU MUHAMMED MAHMUD BİN AHMED, UMDETÜ’L-KARİ ŞERHU SAHİHİ’L-BUHARİ, DARU İHYAİ’T-ARABİ, CİLT= 20, SAYFA= 21, ASKALANİ, FETHU’L-BARİ, CİLT= 11, SAYFA= 291

4. BUHARİ, CİHAD, SAYFA= 65

5. DİN-İ CELİL-İ İSLAM TARİHİ, İBN-İ HİŞAM, SİRE, CİLT= 1, SAYFA= 83

6. İBN ESİR, ÜSDÜ’L-GABE, CİLT= 3, SAYFA= 467

7. NEVEVİ, TEHZİBÜ’L-ESMA, CİLT= 2, SAYFA= 597, HAKİM, MÜSTEDREK, CİLT= 3, SAYFA= 365, BEYHAKİ, SÜNEN, CİLT= 6, SAYFA= 204, İBN MENDE, MA’RİFETÜ’S-SAHABE, KÖPRÜLÜ KÜTÜPHANESİ, NO= 242, VARAK= 195 B= İBN ASAKİR, TARİHU DIMEŞK, TERACİMÜ’N-NİSA, DIMEŞK, 1982, SAYFA= 9-10-28, MES’UDİ, MÜRÜCU’Z-ZEHEB, CİLT= 2, SAYFA= 39, İBN-İ SA’D, TABAKAT, 1968, CİLT= 8, SAYFA= 58

(Alıntı,biraz derledim) RENA

 

Daha önceden ateistlerin tabularına cevap yazmıştım. Onu da buraya aynen naklediyorum.

photo_483057005136451

-Köleliği kaldırmamış mı? Eğer kölelik kalksaydı hiç iyi sonuçlar doğurmazdı tedrici olarak kaldırmıştır. Hz.Hatice çok zengin bir insandı deve tüccarıydı ve köle azad etmek yüzünden fakir konumuna düşmüşlerdir.
-Cariye ve Ganimet malına gelince bu asla talan değildir. Kendilerine savaş açanlara karşı savunma savaşları yapmıştır.
Savaştakiler ganimet olarak alınır.
-Kadın alınıp satılırken önüne geçmiş ve de diri diri toprağa gömülürken kızının kolundan tutup mekke sokaklarınız gezmiştir ve Kendisi vefat ederken kızı babam acı çekiyor diye ağlamıştır.
Miras ve şahitlikte eşit değil diye değer vermeme manasını çıkaran cahillerden başkası olamaz zira birçok hadiste kadınlara değer verdiğini görebilirsiniz..
-İnsanları putperestlikten kurtarmıştır ve de sapık cahiliye devri araplarıyla savaşmıştır
-Din için ölüp öldürmek yok, Senin dini sana benim dinim bana ayetinde ki gibi bozgunculuk çıkaranlarla savaşılır..
-Araplar tek eşli değildi, istediği gibi karısını başka erkeklere pazarlayabilir, öldürse bile suçlu olmazdı. Ve de evlenmesinin sebebi siyasidir bu sebeple birçok savaş önlenmiştir.
– 9 yaşında evlenmesi uydurmadır, Buharinin başka bir hadisi daha var. Eğer zevk düşkünü olsaydı elli yaşına kadar beklemezdi. Ve de ona kadın teklif ettikelrinde davasından vazgeçer kabul ederdi fakat o ilk önce 40yaşında iki kez dul kalmış Hz.haticeyi aldı.
-Akraba evlilikleriyle akraba ilişkileri değil zedelemek Akraba ilişkisini kesenin evine melek girmeyeceğini söylemiştir.
-Cehennemle korkutma argümanı geçerli bir argüman değil zira bu insanlar savaşlara katılıyordu insanlardan bile okadar korkmayan tanrıdan mı korkacak.. Ya da insanları kendine korkutarak ya da ödülle nasıl bağlayacağını düşünürsünüz?
-Allah kendini ihlas suresinde anlatıyor ve de modern bilime uyuyor.
-Hz. Hatice ile evlenip güç elde ettikten kısa bir süre sonra köle azad etmekten aç ve fakir kalmışlardır.. İslam ansiklopedilerinde görebilirsiniz.
– Zevk için cariye ve eş alması yaşadığı olaylar mantıksız kılar zira gencecik yaşında evlenme sonra 40yaşında biriyle evlen daha sonra siyasi evlilikler yap ki bir tane örnek vereyim
Hz.Cüveyriye ile olan evliliğinden sonra sahabeler peygamberimizin akrabalarını nasıl tutsak ederiz dediler ve onları serbest bıraktılarve sonrasında ise her iki kabile arasında barış sağlandı.
-Kervanlar yağmalaması uydurmadır. Zira adaletle hükmettiği herkesçe bilinri emirnameleri okuyabilirsiniz.. Onu kötü göstermeye çalışıyorlar fakat hayatını inceleyenler ona hayran kalıyor! peki bu paylaşımı yapan sorgulayan madem sorguluyor niye bunları bilemiyor? Çünkü cahiller.. İnsanları kandırmanın derdindeler.

DAHA DA ÇÜRÜTEBİLİRİZ.. SORUN DEĞİL İNŞ…

8 comments
 1. AVNİ said:

  Sn rena.
  Aişenin evlilik yaşı ile ilgili olarak çok farklı yorumlara neden olabilecek siyer kaynakları mevcuttur. Mesela dokuz yaşında olduğu ile ilgili olarak sahih buharide aişeye isnat edilen bir hadis. “Muhammed el-Buhari’nin Sahih-i Buhari’de de aktardığı üzere Aişe şunları der:[9]
  “ Peygamber benimle altı (yaşında) bir kızken nişanlandı. Medine’ye gittik ve Beni-el-Haris bin Hazrec’in evinde kaldık. Sonra hastalandım ve saçlarım döküldü. Daha sonra saçlarım büyüdü ve annem, Ummu Rûmân, salıncakta kız arkadaşlarımla oynarken yanıma geldi. Beni çağırdı, yanına gittim, bana ne yapacağını bilmiyordum. Elimden yakaladı ve beni kapıda bekletti. Soluğum kesilmişti, nefesim yerine geldiğinde biraz su aldı ve yüzümle başımı bu su ile ovdu. Daha sonra beni eve aldı. Evde Ensâr`dan birtakım kadınlar hazır bulunuyordu. Bunlar bana: “Hayır ve bereket üzere geldin, hayırlı kısmet getirdin!” dediler. Annem beni bu kadınlara teslîm etti. Bunlar da benim kılığımı, kıyâfetimi düzlediler ve Resûlullah’a teslîm ettiler. Ensâr kadınları beni Resûlullah`a takdîm ettiklerinde ben dokuz yaşında bir kızdım.”

  Ayrıca yaş hesaplamayla ilgili olarak verdiğiniz kaynakları doğru kabul etsek bile karşı tez olarak yine hadislerden faydalanabiliriz. Mesela musned- aişe kitabından “Hz. Âişe (r.a) anlatıyor: “Rasulullah (s.a.v)’ın
  hanımlarından hiç birine, Hz. Hatice (r.a.)’ye karşı duyduğum
  kıskançlığı duymadım. Halbuki onu hiç görmüş değilim. Bunun tek
  sebebi Rasulullah (s.a.v)’ın onu çokça hatırlaması idi. Filhakika
  Peygamber (s.a.v)’a Rabbi (c.c.), Hz. Haticeye cennette kamıştan bir
  ev müjdelemesini emir buyurmuştu. Ne zaman bir koyun kesip
  parçalara ayırsa Hatice’nin dostlarına da gönderirdi. Bazen ona:
  “Sanki dünyada Hatice’den başka kadın yok!” derdim de bana:
  “Onun gibisi var mıydı! O şöyleydi, o böyleydi…! Benim çocuklarım
  ondan oldu.” diye karşılık verirdi. Hz. Âişe der ki: İçimden: “Bir
  daha Hatice hakkında kötü söz söylemeyeceğim.” dedim.Hz. Âişe
  devamla der ki: “Rasulullah (s.a.v) Hatice’den üç yıl sonra benimle
  evlendi.”Buhârî, Menâkıbu’l-Ensâr 20, Nikâh 108, Edeb 73, Tevhîd 32; Müslim, Fezâilu’s-
  Sahâbe 73, 74, 77, 78, (2434, 2435, 2436, 2437); Tirmizî, Menâkıb, (3885, 3886).

  Hatice miladi 619 yılında vefat etmiştir, peygamber hatice vefat ettikten üç yıl sonra aişe ile evlenmiştir. Hatice hicretten 1 yıl önce vefat etmiş, peygamberde aişe ile hicretten 2 yıl sonra evlenmiştirki, nişanı saymıyorum. Arada 3 yıl var. Eğer aişe 17 yaşında evlendiyse hatice öldüğünde 13-14 yaşında olması gerekirki akrabası olan bir kadını hele babasının dava arkadaşının hanımını görmemesi imkansız bir şey. Ama peygamber 9 yaşında aişe ile evlenmişse, hatice öldüğünde 6 yaşında olurki hiç görmedim demesi çoçuk olduğu için imkan dahilinde olabilir. Eldeki sahih kaynaklardan bende hüküm çıkarabiliyorum. Saygılarımla…

  Beğen

  • Rena said:

   Peki soruyorum madem ikisini de görüyorsun niçin dokuz yaşında evlendiğini iddia ediyorsun. Zira bu durum birçok hadisle de çelişir.ve çocuk olması diğer hadisleri bozar.Azıcık araştırsaydın olayın aslını görebilirdin. Ama yok başkalarının beynini kullanmayı seviyorsunuz. Siz zahmet etmeyin biz sizin yerinize de düşünürüz. İleride hadis çelişkileriyle ilgili bir yazı yazabilirim.
   Sana sadece bir soru soracağım hangi islami eserleri okudun? Ve buna inanmanın sebebi nedir? Getirdiğiniz birkaç kaynak(!) dışında diğer bütün ayet hadis olayları tamamlıyor.
   Yani siz islami eserlerin aksine kadınların ezildiğini, peygamberin ahlaksız olduğunu söylüyorsunuz. Güya sahih kaynaklar getiriyorsunuz ama o kadar hadis ve ayeti görmezden geliyorsunuz. Yani sahih kaynakları okuyanların bunlara inanması mümkün değil. Çünkü o sahih kaynakların sahipleri bile sizin gibi düşünmüyor. Birşeyi yarım öğrenmeyin

   Beğen

   • AVNİ said:

    Sn rena.
    Evlenme yaşı ile ilgili olarak savunmacı görüşler modern zamanlara aittir ( bu metin bir ilahiyat makalesinden alıntıdır.).
    Ben çoçukluğumda dair hep 9 olarak duydum, umumiyetle de müslümanlar da bu inanış vardır, bunları ateistler, agnostik veya diğerleri çıkarmadı. Kaynaklar onu söylüyor, insanlar ona inanıyor.
    Hadislerde çelişki olduğunu bende biliyorum, bazı hadislerde akıl dışılık olduğunuda. Ama 1300 yıl böyle inanılmış, şimdi gelip vay efendim peygamber çoçuk yaşta biriyle evlendi diyerek iftira atıyorlar demek hiç mantıklı değil. Eğer bu iftiraysa bunu sahih buhari, ebu davut, hanbelin’in müsnedi, siyer kitapları ve diğerleri yapıyordum.

    Mesela islama en büyük iftira olarak kabul edilen resman rüştü’nün kıyamet koparan garanik kıssasını konu aldığı şeytan ayetleri kitabı. Bu olay klasik bazı islamı kaynaklarda geçmektedir, hatta tefsirlerde bile. Selman bu olayı kafasından uydurmadı, olanı aldı işledi çıkarına göre kullandı. Tutki diyelimki bu kaynaların hiçbir sahih değil ve iftira. Garanık kıssası islamın ikinci imam gazalısı olan imammı rabbanının 273. mektubatında da geçmektedir. Şeytan necm süresi okunurken araya sözlerini karıştırmış, müşriklerde peygamberde bizimle anlaştı filan diye sevinmişler. Hadi diyelimki şeytan milletin kulağına bunu fısılda, peygamber niye şaşırdı, ne dediğinden emin değilmi, niye üzülüyor.
    Bak islam aleyhinde olan bir şeyi ehli sünnet aleminde itibarı olan Silsile-i Sâdât’de 5 kutupdan biri kabul edilen imam rabbanının kitabında geçmektedir. Ben bu kıt aklımla böyle bir şey nasıl olur diye biliyorken imam rabbani bunu nasıl kitabına alabilir. Demekki tüm şuç ateist, zındık kafirlerde değil. Saygılarımla..

    Beğen

 2. Rena said:

  1300 yıl öyle inanıldığını iddia ediyorsunda kanıtla bakayım. Modern zamana ait olsaydı buhari yukarıda ki hadisleri nakleder miydi? Ve 9 yaşında olmasa islami kaynaklarla çelişiyor. Bu kaynakları görmezden gelerek buna mı inandıklarını söylüyorsun… Hz.Ayşenin ablasının yaşı, Hz.Fatımayla aralarında ki yaş farkı gibi gibi… Yok hadisler çelişkili şöyle böyle. Binlerce hadisin içinde birkaçını getirip gösteriyorsunuz. Bu hadis inerken neler yaşanmış neler yaşanmamış yok. yok siyah köpekleri öldürün. Deve sidiği için. Kısacası hepsini anlatacağım lakin biraz zamana ihtiyacım var. Bu blogu bunlarla doldurmayı düşünüyorum inş başarılı olacağım. Aynı şekilde “Kur’an’dan başka bir şey yazmayın. Her kim Kur’an’dan başka bir şey yazarsa onu silsin” Bu hadise göre hadisler olmamalı mı sence?

  Garanik olayın alakası nedir? Bu neyi değiştirir? Zira İmam rabbaninin naklettiğiyle sizin anladığınız şey farklı.

  Beğen

 3. AVNİ said:

  Sn Rena
  1300 yıldır inanıldığını ispatla demişssiniz, yukarda yazdım ben çoçukken aişenin 9 yaşında evlendiğini biliyorum. Bunları bana islam düşmanları söylemedi, kendimde uydurmadım, hem sahih kaynaklarda yazıyor, yazdığını sende biliyorsun.

  Zaten o dönem konum olarak ileri insanların çok evlilik yaptığı, hatta küçük çoçuklarla evlendiği vakıa olarak vardır.
  “Kur’ an’ ın Anlaşılmasına Katkısı Açısından KUR’AN ÖNCESi MEKKE TOPLUMU, Doç. Dr. Mustafa ÖZTÜRK” bu makaleyi okumanı rica ediyorum. Kuranda boşanma, iddet, evlilik türleri, kölelik vs cahiliye arap toplumunda ne olduğu, islamın hangilerini ıslah ettiği, hangilerini devam ettiği yazmaktadır. Ve kuranda hüküm verilen konunun aslında arap adet ve gelenekleri olduğunu görürsün. Örnek süt kardeşle neden evlenilemez ben bir türlü anlamıyorum, amcanın kızıyla evleniyon, dayınınkıyle evleniyon ama senle genetik hiç bir bağı olmayan sadece anasının memesinden süt emdin diye evlenemiyorsun bana bunun hikmetini açıklarmısın.

  Garanik kıssası örneğinide sahih olsun veya olmasın gelen bir rivayetin, ehli sünnet için çok önemli bir kişinin kitabında geçebildiğini göstermek için verdim. Belkide hiç olmayan bir şeyi , varmış gibi kullanmıştır. Amacının ne olduğu önemli değildir, vakia senin için belikide iftira diyeceğin bir tarihi olayı kullanmasıdır. Benim için hava hoş, evliya mertebesinde görülen bir insan bile bu hadiseyi kitabında şeytanın rüyaya etkisini açıklamak için kullanmış, sahih mi değilmi diye düşünmemiştir. Tıpkı bu tartışmaya konu olan evlilik yaşının sahih kitaplarda geçmesi gibi. Çünkü senin, bu hadisleri kasıtlı kullanıyorsun ithamını sana iade ederek diyorumki, senin çelişki dediğin bu hadislerle fıkıhta hükümler verilmiştir.

  Beğen

 4. Rena said:

  Evet çelişkili hadisleri biliyorum dedin bende mantığını bildiğini sandım zira “Çelişkili dediğin bu hadislerle fıkhi hüküm veriliyordu” demen bunu anlamadığın kanısına vardırdı. Şimdi.. Çelişkili hadisleri burada anlatmayacağım. Onun için bir makale hazırlığındayım. Eğer takip edersen bunları bulabileceksin inş.

  “ kuranda hüküm verilen konunun aslında arap adet ve gelenekleri olduğunu görürsün.” Demişsin fakat bu sözün tam bir fiyasko. Yani bunu söyleyebilmen için hiçbir islami eser okumaman gerekir çünkü Cahiliye devriyle İslamiyetin gelişi arasında bir kıyas yapamıyorsun ve beynin yorulmamak için her ikiside aynı demeyi seçiyor.
  Gülsemmi üzülsem mi bilemedim ya.

  Cahiliye devrinde ki nikah çeşitliliğini ve yaşamlarını araştır. Barbardılar, güçlü olanın sesi çıkıyordu. Bu yüzden HilfulFudul adında peygamberimizinde içinde bulunduğu erdemliler teşkilatı vardı. Bir insan beğendiği bir kızı faydalanmak için kaçırıyor. Babasıda bu teşkilata söylüyor sonra elinden alıyorlar vermezse kılıçlar konuşuyor. Adaletsizlik hakimdi. (Bizzat hadis kaynak iiçin arşivimden çıkartmam gerekecek)Bu birinci öğrenmen gereken şey diğeri putlara tapılıyordu. Ve çöller ehemmiyetsizdi haydutlar kol geziyordu. Sen orada ki “adamlara” ki burada ataerkil bir toplum var. Karısını öldürse bile kimsenin sesi çıkmaz. Gideceksin putları bırakın, onlar bir işe yaramaz diyeceksin öyle mi? Seni doğrarlar. Kölelere işkence ediliyor aklına Bilal Habeşiyi getir.

  Fahişelerle evlenmek tercih ediliyor karsını başka bir adamla ilişkiye sokup doğan çocuğun daha güçlü olacağına inanılıyor. Arap kültüründe böyle ilkel adetler var. Ve muta da bu nikahlardan sadece biri. Yani biz sizin gibi bu cahiliye devrinde ki kötü tarafları anlatıp iyi tarafları görmezden gelmeyiz. Eğer babası kıyamazsa kızına utanç içinde kızıyla yaşayabilir ama hor görülürdü. Sonuçta herkes aynı değil. Peygamberimizin hayatından iyi insanların da olduğunu görebiliyoruz. Ve birçok insan yaptığı günahlardan tevbe ediyor. Sahabelerin hayatlarına bakabilirsin. Yani peygamber efendimiz bu kadar insanı iyilğe sevkediyor. Ve emir ve ahdnamelerinde de kan davası olan kabileleri tatlıya bağlıyor. Fakirler böyle bir sistem gelirse kendilerine de hak tanınacağını biliyorlar. Zaten başlarda köle ve fakirler müslüman oluyorlar. Yani koca bir islam tarihi var. Sen ne biliyorsun?

  Kuran’dan sonra ne mi oldu?
  Kadınlara haklar tanındı. İmam rabbani hukuk işlerine bile bakabileceklerini söyler. Sex objesi olmaktan çıkarıldılar. Kadınlar hakkında ki hadislere bakarsan övüldükçe övülür. Ve onları kötülediğini sandığın hadislere diğer makalemde yer verdim.
  Peygamberimizden önce de namaz kılınıyordu, oruç tutuluyordu. O dinde ki hurafeleri attı.

  Süt kardeşlikle ilgili şunu söyleyebilirim. Temel mantıkla gideceğim. Nasıl ki akraba evlilikleri sakat doğuma yol açıyorsa içtiği sütte çocukların gelişim döneminde (Bebeklik, çocukluk) kemiklerinin gelişmesine yol açıyor. Ve bu sütten her şekilde faydalanıyor. Tabi emdiği kişinin dna bilgileri de kana karışıyor. Sonuçta bu sütün anne de ki oluşum sürecinide incelemek gerekir. Belki başka sebeplerdendir. İslamda bunlar cevapsız kalmaz. Eğer ortaçağda papazlarn müslümanlara yönelttiği soruları incelersen ateistlerin yönelttiği bu sorular yeni değil. Misal Pfender bir araştır istersen. Bu kişi ortodoksken karısı protestan diye mezhebini değiştiriyor. Bu kadar basit. Ve hristiyanlıkta ki mezhep anlayışıyla islamda ki çok farklı. Onlarda bir savaş var. Misal Martin Luther. Protestanlığın kurucusu papaya suçla itham eder ve onun decal olduğunu söyler. (Papaların çocuk tacizleriysebaşka bir konu)Bu yüzden diyorum bir yargıya varacaksan ayrıntılı bir araştırmasını yap. İki dakika bir yerden okuyup dünya görüşünü bu kadar basit temellendirme. Ve ayrıca bir ayrıntı daha var. İmam şafi 2 yaşından sonra emse süt kardeşi olmaz der. Bu da bu hipotezi doğruluyor. Çünkü riskin kalktığını söylüyor. Hem bu da bir çeşit ensesttir. Nasıl ki bu haramsa süt kardeşiyle evlenmekte haram olur. Sonuçta bir adamın karısı ölse küçük kızıyla kalsa evlendiği dul kadından bir erkek çocuk yapsa bu ikisi birbirine haramdır. Çünkü babanın genetik bilgileri çocuğada geçmiştir. Peki soruyorum niye sütten geçmesin? Ateistler bununla ilgili sütten geçermiymiş diye dalga geçiyorlar. İyi de senin konu hakkında ne bilgin var? Sütü bebek ne yapıyor? Soruyorum ne yapıyor?

  Merak ediyorum soracak bir bu konu mu kaldı onca konu varken? Ne dersin?

  Beğen

 5. adil uslu said:

  ALLAH RAZI OLSUN KARDEŞİM HAK DİN İSLAMDIR

  Beğen

  • mrtook said:

   Allahumme amin. Allah senden de razı olsun mübarek 🙂

   Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: