Tanrı ispat edilebilir mi?

Tanrı ispat edilebilir mi? Tanrıya ihtiyaç var mı?

Bir tanrı muhabbetidir gidiyor.. Açıklık getirelim.

Eğer dinleri göz önüne almazsanız önünüzde duran tanrıyı ispat etmek güçleşir zira kendini göstermek zorunda değil… Bu şekilde agnostik görüşe  göre bilinmez ve umursamaz yarattıklarılya ilgilenmeyen bir tanrı kavramı çıkar.. Ve de sadistte olabilir çünkü hastalıklar ve de açlıklara karşı bir şey yapmıyordur.. İnsanların acı çekmesini seğrediyor. Fakat bunuda teolojik, tasarım kanıtına göre düşünüp deist&agnostik olanlarda var.

“Bizim beklentimiz iyilik yapanları ödüllendiren, kötülük yapanı cezalandıran, ölümden sonrasını sonsuz kılan, hayatımızın anlamını yaratan bir tanrı.”

Evet, felsefenin temel sorularına ve insanlığın temel sorularına cevap veriyor. Zira bu cevabı düşünerek tahminlerden öteye götüremezsiniz. Tabi Kur’an’ı kafanızda Hz.Muhammed’in çıkarı için yazdığı  bir kitap olarak düşünmezseniz ! (bkz: peygamberimize atılan iftiralar)

çünkü öyle bir tesir oluşmuş ki ve öyle adaletle hükmedilmiş ki eline bir islami kitap bile almayan insanlar bunu inkar etmeye başlıyorlar.

Tanrı neden Tanrıdır
Tanrı o gücü nereden almıştır
Tanrı evreni yaratmadan ebediyette öylece tek başına ne yapıyordu
Eğer Tanrı herşeyi biliyorsa , geleceği de biliyorsa bizim kötülük veya iyilik yapacağımıza da biliyorsa bu sınavın anlamı nedir ?

-Tanrı, bir yaratıcı tasvridir. İlkel insanların korkularına, ümitlerine ve inançlarına verdiği ad densede tahmindir.
-Burada güç kavramına değinmek gerekiyor.. Herşeyi yaratmıştır ve fizik yasalarına göre o en güçlüdür. Bir yerden almamıştır bu gücü fakat fizik yasaları ona işlemiyor bu sebeple yoktan var, vardan da yok edebiliyor ? Zaten fizik yasalarını da yaratan kendisi GÜCÜ yaratanda kendisi fakat kendi gücüyle bizimkisi çok farklı. Biz fizik yasalarıyla mücadele ediyoruz. Sakat mantıklara düşebiliriz zira zaman-mekandan münezzehtir.*
-O yaratmadan önce ebediyet diye birşey yoktu.. yaratıldı bigbangden önce hiçliğin, tekililğin varlığı gibi…
Yalnızlık yaratılmış bir kavramdır.
-Tanrı belki insanlarada göstermek istemiştir “ben niye cehenneme atıyorsun ben ne yaptım” demeyelim diye.
Niye tanrıya inanmıyorsunuz sizce tanrı kendihakkında yeterince kanıt bırakmadı mı peki sorgulayan inançlılara ne demeli?
Tanrı kanıt bırakmak zorunda mı?

Egosu yüksek tanrı, gerçek tanrı kavramıyla çelişir mi? Kendine tapınılmasını istiyor ve tatmin olmuyor.. 

Bilimin bulguları
Entropi yasası ve bigbang evrenin başlangıcı olduğunu kanıtlıyor Materyalist felsefe, Engels, Marx hep ezeli diyorlardı zaten onların görüşleri dinlerden arınıp kafaya yatan rasyonal düşünceyi, aklı baş köşeye alarak birşeyler üretmektir.
Zira doppler etkisine göre daha uzaktaki gezegenler kırmızı ışık saçıyor, kırmızı dalga boyuna kayıyor Hubble teleskobu da bu yönde büyük bir gelişme… Daha yakındakiler başka renklerde ve de gittikçe genişliyorsa en başta birleşik olmalılar değil mi?
Paralel evrenlerde başka boytlara geçemyeceğimizin kanıtı Flatland düzlem bir evrende ki gibi cinler bir başka boyutun sakinleri..

Ruhlara niye inanmıyorsunuz? Bilmediğiniz için mi yoksa bilim bu konuda nediyor?
Hayaller yoktan mı varoluyor beynin projeksiyonuysa beyin bir et parçası bunu nasıl sağlıyor düşünceye göre hareket ettirilebilien aletler çıktı.. Bunun kendisi mucize değil mi? bir plastik düşünün tek yapabildiği eğilip bükülmek aynı boyutlarda ki beyin yapamadığı birşey yok… plastikle birçok şey yapabilrisn ama içinde bu kadar komplikasyonu barındırmaz Hücreler ve  sinyaller, sinir sistemi bir vücudu kontrol eden sinir sistemi… ve de hiçbirşeye bağlı değil yakıtı yiyecekler ve de uyku

İşte bu delillerle de tanrıya ulaşılabilir, teolojik, kozmolojik ve de ontolojik argümanlar… Ve de birçok sorunsal var. Bilim adamlarının itirafları da bu sorunsalları deşifre eder.
Yazın desem 2mm içine ne kadar yazı sığdırabilirsiniz? Hiç. Peki bir karıncanın kendine ait organları var bunlar nasıl oldu? Şans mı? Bigbang’den sonra nasıl canlılık oluştu?
Abiyogenez açıkla

Bir karıncayı yapacak sebepler nelerdir? Na, K, Ca, Mg, N, C, H, O gibi elementler ile güneş, hava, toprak ve suyun bir araya gelmesi ve tam bir ittifak ile karıncanın vücudunda temas ile iş görmesi ve çalışması gerekir. Eğer işi sebeplere vereceksek bu yoldan başkasını düşünemeyiz ve maddi âlemde başka türlüsü mümkün değildir. Yani karıncanın gözünde kullanılacak bir fosfor atomunun bizzat toprak tarafından oraya konulması gerekir. Eğer helyum gerekliyse güneşin bizzat onu oraya yerleştirmesi lazımdır. 10.000 karınca hücresinin bir toplu iğne başı büyüklüğüne bile ulaşmadığı düşünülecek olursa bu kadar küçük bir alana bunca maddi sebebin girmesi ve çalışması mümkün olabilir mi?

Yukarıda ki gibi bir dolu izah sıralanabilir.. Teolojik delile örnek;

Yediğimiz besinlerin içindeki farklı elementler kör, sağır ve akılsız oldukları halde vücutta nereye gideceklerini nereden biliyorlar? Daha önce insan vücuduna girdiler mi? Yapısını bilirler mi? Neden kalsiyum kemiğe gider de fosfor göze gider? Bir tanesinin yolunu şaşırdığında olacak sonuçları bir düşünelim. Bu sonsuz ilim ve akıl gerektiren işi hangi akılsız sebebe vereceğiz?

Mitokondri, enerji santralleri ve “hepimiz yıldız tozuyuz” hücrelerimizde bir fabrika gibi işlerken… Vücudumuzda bir kainat bulunuyorken hiç düzensizlik var demeyin.. Bunlarla kendi egolarını tatmin edebilirler, böylelikle avunmuş oluyorlar.

Ama ateist şöyle diyor;
Kusursuz dediğiniz evrende gezegenler birbiriyle çarpışıyor, Gezegenlere meteorlar düşüyor.Plüton ve Neptünün yörüngelerinin kesişiyor. Bazı gezegenler birden fazla yıldız etrafında dönerken bazı gezegenler evrende başı boş dolaşıyor. Ayrıca evren sürekli değişiyor, bugün gördüğünüz yıldız yarın süpernova olacak. İnce ayar diye bir şey yok.

EVREN BİR KAOSTAN OLUŞUYOR.
Doğanın kusursuz olmayışının evrimi açıkladığını ileri sürüyorlar… Niye sakat tasarım var
Kusurlu tasarım diye birşey yok.. Akıllı tasarımlara gücü yeten tanrının sakat canlıları yanlışlıkla mı yaptığını düşünüyorsunuz? “KAFADAN TANRI KAVRAMI ÇİZMEK OLUR” Hastalıklarda öyle.
Kusursuz tasarımı çürütmek için uğraşıyorlar yine bunlar mantıksal çıkarımlardır kişinin bilgisiyle sınırlıdır.
Daha fazlası değil.

Düşünebiliyorsun, düşüncelerine göre hareket edebiliyorsun ve de hatadan bahsediyorsun. Kusursuz değil ve eksiksizde değil teistler kusursuz tasarım derken süper insanlar olduğumuzu ve de ateşe dayanıklı, demir bükebilen insanlar olduğumuzu kastetmiyorlar. Evrende ki düzeni kütüphaneni düzdüğünde görebilirsin

Yine aynı görüş şöyle söylüyor
Hava, insanlar soluyabilsin diye mevcut formülünde değildir, insanlar var olan havayı soluyabilecek şekilde evrimleşmiştir.
Bu bir iddia niye tam tersi olamaz? Biz evrimi reddederken doğa kanunlarını değil, bu yapının sakat taraflarını reddediyoruz.

Düşünen müslüman sayfasının açıklaması şöyle;
Enerji yoktan varolmaz.
YOKTAN VAROLMA DİKKAT!! Ateistler size şöyle söyleyebilirler: “atom altı parçacıklar, rastgele (random) olarak çok kısa süreliğine hiçbir şeyden ortaya çıkabilir ve yine başka bir yerde ortaya çıkmak üzere yok olabilirler. Evreninde bir zamanlar protondan da küçük olduğu hesaba katıldığında, kuantum yasaları açısından, yani doğa yasaları açısından, yani bilimsel açıdan herhangi bir aşkın gücün devrede olmasına gerek olmadan hiçbir şeyden ortaya çıkması mümkündür, tutarlıdır, ve bu eldeki en rasyonel açıklamalardandır.”
Bir yumurtanın kırılmasının sebebi yere düşmesidir, yere düşmesinin sebebi havanın esmesidir, havanın esmesinin sebebi..diye giden sezgilerimiz kuantum dünyasında işlemiyor. Anlayacağınız kuantum dalgalanmalarının herhangi bir sebebi yok. Gibi

Fakat bu düpe düz yalandır.!!
DOĞRUSU: bahsedilen şey “var olan” enerjinin alınıp maddeye dönüşmesi, var olan maddenin de tekrar enerjiye çevrilmesinden başka bir şey değildir. Yani ortada sanıldığı gibi yoktan var olma gibi bir durum söz konusu değildir.

Bunu söyleyenler belirsizlik ilkesinden bahsediyorlar, yani bir atomaltı parçacığın hem bulunduğu konum hemde hızı tespit edilemez.

 
Bilim adamları niye ateisttir.
Fizik bir yaratıcıyı gereksiz kılabilir mi? Birçok bilim adamı da bunun aksini itiraf ederken burada bilim adamları ateisttir gibi çıkarımlarda bulunuyorlar..

Adamlar ateist olmayan bilim adamlarına saygı duymayıp evrime inanmayanı adam yerine koymazken dindar olmasını nasıl bekleyebilirsiniz? Newton dahi dindar. Ve de İbni rüşd teolojik delile kuran delili diyor… ibni sina zamanında da bilim adamları dindardı ozaman da yaşasaydınız müslüman olacaktınız değil mi? Evrimin de birçok çıkmazı ve de araştırmacılarının kendi itirafları var bu sorunsallar hakkında.

Tanrıya niye ihtiyaç yok?
Fakat tanrısızlık hakkında; Niçin bir tanrı olmadığına ısrar ediyorlar? Bir kaç mantıksal çıkarımda bulunup tanrı yok demekte kolay. Bilim hiçbirşekilde tanrının yokluğuyla ilgili birşey demez. Tanrıyı gereksiz de kılmaz. Tanrı arayışını niye bırakıyoruz? O da değil, şuursuz şey adına ister “tesadüf” isterse de “peynir” deyin bu kainatı nasıl varetti? Bu çok mükemmel simetrinin bulunduğu, akıl ve mantığa sahib bir canlı. Nasıl oluyorda şuursuz bir adı herneyse tarafından varediliyor.

Niye Zeus ve de ulu manitu değil de ALLAH?

Hadi ama, insanlarla çocuk yapan ve kendi yarattığı tarafından hesap çekilen ve hatta yarattıkları tarafından yok edilen tanrılar ne kadarmantıklı? Logos kendi yarattığı akara tarafından sinsi bir plana getiriliyor böyle zavallı aciz bir tanrıysa elbette tanrıyı kim yarattı diye sorulabilir.

Bilim adamlarının söyledikleri gibi dawkins’in algıladığı tanrı kavramı yanlış. Yaratılabiliyorsa elbette bir tanrı değildir.. Çünkü sürekli onu kim yarattı diye gidecektir. Bunu teistlerde desteklemez.
Ve ebedi, ahiri ve ezeliyet gibi kavramları da kendi yaratmıştır. Bunların dışındadır mekan vezamandan münezzehtir.
Bu tanrı niye İslam’ın tanrısı çünkü en çok o uyuyor, Hıristiyanlar gibi İsa, rab edinilmiyor.

İhlas suresinde anlatıyor Allah. Ve de kendi sıfatlarında da herşeye gücü yeten olduğu anlaşılıyor.
De ki: Mutlak varlık olan Allah tektir.
Kendisine herşeyin muhtaç olduğu Allah, (hiçbir şeye ihtiyacı olmayan mutlak bir varlıktır).
O, ne doğurdu, ne de doğuruldu.
(Vasıflarına) hiçbir ortağı da yoktur.

Ateistlere göre bir tanrı aramak anlamsız fakat olmadığını nereden biliyorsunuz, ben kanıtlayamıyorum diye olmayacak değil, ayrıca kendi ben buradayım diyecekte değil. Elçi gönderdiğini söylüyor ve de bu kitap adaleti sağlıyor. Eşitlik sunmuyor adalet veriyor. Bunu ufak bir islam tarihi araştırması yapanlar görebilirler. Ahdleri ve emirnameleri, Hz.Ömer niye adaletin sembolüdür?

Neden buradayım hayatın anlamı nedir?
Peki bu soru açıklanabilir mi? Billim açıklayamıyor felsefenin konusu
Sudan çıkmış balık gibi ne olduğundan habersiz insnalar kendilerini bir dünyanın içinde buluyor ve de öldükten sonra ne olacağı hakkında bir tahmin ediyorlar “Doğmadan önce neysen o olacaksın”
Herkeste beyinvar ve farklı karakterler oluşuyor, bir benlik duygusu var. Ruh yoksa eğer bir et parçası canlanıp nasıl benliğini idda ediyor? Ruhabilinç diyenler de oluyor bu cahillikten çünkü farklı iki kavram birleştiriliyor.
Toprak benim irademi nasıl oluşturabilir? Hava benim şefkatimi nasıl meydana getirebilir? Güneşin benim utanma duygumla ne ilgisi var? Siz hiç insandaki kibrin kaynağı falanca elementtir diye bir şey duydunuz mu? Duygular nasıl oluştu ve geçiyorum birbirine bağlı bunca şey Evrim adı altında doğa yasalarının toplamına bu ad veriliyor tabi bu yasalara kendi eklemelerini katarak çarpıtıyorlar.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: