Araplar ve Türkler

Öncelikle talkan ve curcan katliamı yalanıyla ilgili bilgileri verip asıl konuya geçiyorum.

Talkan ve Curcan katliamından bahsederler.. Türkler zorla arapların geleneklerini edinmek zorunda kalmış.. .. Voltaire bu konuda “Araplar efendilerine dinlerini benimsettiler*” der. Kısaca ateistlere göre Türkler kılıç zoruyla müslüman olmuşlar. Buna tek kaynak “Tarihi Taberi”dir. Arapları sevmeyen onlardan tiksinen bu milliyetçiler.. İşine gelmeyen katliam için türkleri küçük duruma sokuyor.. Hani çok güçlü bir millet idi? Ayrıca tarihi taberinin yazarı sahih olarak kabul ettiğimiz hadislerin nakledicisi Cerir Et-Taberi değildir. Tarihi Taberi’nin sahibi gulat (koyu )şii bir araptır..

Ehl-i sünnet olan İbni Cerir Taberi’nin tam ismi, Ebu Cafer Muhammed bin Cerir Taberi’dir. Tefsir, hadis ve Şafii fıkıh âlimidir. Miladi 839 yılında Taberistan’da doğru ve 923’de Bağdat’ta vefat etti. 23 cilt Cami’ul-beyan tefsiri ve Tarih-ul-ümem kitabı çok kıymetlidir.

Ali bin Muhammed Şimşati adında bir Şii, bu tarihi kısaltmış; bu Şii kitabı, Taberi tarihi adıyla Türkçe’ye tercüme edilmiştir. Okuyanlar, Ehl-i sünnet olan İmam-ı Taberi’nin kitabı sanarak aldanmaktadır. Kısaltırken kendi görüşlerini de ilave etmiştir. Bilmeyen de, İmam-ı Taberi böyle söylüyor zannediyor… Bunlara acem palavraları diyoruz. Yani arapları sevmeyen ateistler bir arabın sözünü kabul ediyorlar!!!

Hz.ali zamanındaki şiiler değil bunlar onlar hak yolunda idi bunları müslümandan saymayız zamanın emevileri için arap olmayan herkes hayvandan aşağıdır, emevi ırkçılığını bilirsiniz bunlar dinleri sadece araplara has kılmışlardır. Peygamberin torununun kafasını kesebilecek insanlardır. Niye Şiiler ehlisünnete düşmandırlar sanıyorsunuz? Hz.Ömer’in onları yenmesinin acısı hala daha geçmediği için.
İslamda adalet var başta bu katliamı İSLAM KABUL ETMEZ. Masum insan ölümü islama ters birşeydir.
Zaten katliam olsa Aristonun da dediği gibi gelecek nesiller hep intikam hırsıyla büyürlerdi .

Türklerin zorla müslüman olduğu hakkında, araplar göktürk topraklarına girmemelerine rağmen şuan orada 150milyon müslüman yaşamaktadır. İslam ikna yoluyla yayılmıştır.

kur’an zorla değil, iknâ yolu ile, inandırma yolu ile, akıl ve kalbleri fethederek yayılmıştır. eğer inandırma olmasaydı, sonradan arapları yenmiş olan moğollarla türklerin müslümanlığı kabul etmemeleri lâzım gelirdi. Gustave Le Bon.

*Voltaire felsefe sözlüğü & Türkler müslümanlar ve ötekiler (Voltaire arşiv derlemesi

PEKİ TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU?

TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU?
Ms 7.yüzyılda göktürk devleti kurulmuştur..
İslamiyetin ortaya çıktığı dönemlerde göktürk devleti çin saldırıları sonucunda yıkılmıştı. Bu devletin yerine ortasya ve batı türkistanda birçok yeni Türk devleti kurulmuştu. Bu devletlerin çoğunluğu GökTanrı, Şamanizm, Manihaizm, Budizm’i benimsemişlerdi.

Hz.Ömer döneminde İran’ın fethetdilmesiyle Müslüman araplarla Türkler komşu oluyor.
Hz.Osman döneminde ise islam devleti sınırları Ceyhun nehrine kadar genişleyerek
Türklerle müslüman araplar mücadele etti.
..
Emeviler döneminde islam ordularının horasan ve maveraünnehir fethetmesi bu bölgedeki Türklerle müslüman araplar arasında şiddetli savaşlara neden oldu.
Bu mücadelelerin yaşanmasında Emeviler döneminde devlet politikası haline gelen arap milliyetçiliğinin büyük etkisi olmuştur(!)

İslam’ın Türklerce yayılması abbasi döneminde oldu.

SON OLARAK; Türkleri araplar asimile etti safstası
İslam yokkende Tevhid vardı. Yine tanrıya inanıyorlardı bunları Türk kağanlarının sözlerinde görebilirsiniz.. Ateist değillerdir.
Türkler şamanist değildir.. Şamanizm umay abladan yardım ister ve kötü-iyi ruh gibi kavramlar vardır fakat Oğuzkağanda, Kültigin anıtı, orhun kitabelerinde bunları göremezsiniz..Cahiliye devri gibi şamanizmde haktan sapmadır birtakım türkler şaman, budist, hindu diye bölünmüş ve asimile olmuşlardır.

Araplaşmak demek araplara benzemek, ama İSLAM cahiliye devri arap geleneklerine son vermiştir. O yüzden böyle bir şey mümkün değil.
Cahiliye devrini inceleyenler İslam’ın araplaşmak olmadığına kanaat getirebilirler. Çünkü Putperestlik diri diri toprağa gömme cinsellik var. Fahişelerle evlenmek tercih ediliyor karsını başka bir adamla ilişkiye sokup doğan çocuğun daha güçlü olacağına inanılıyor.. arap kültüründe böyle ilkel adetler var.

ARAPLAR VE TÜRKLER


Türk düşmanlığı, ve milletsiz ateistlerin kendini Türk zannetmesi..
Kemalistlere göre Türkler İslamı seçerek Türklükten çıkmış hristiyanlığı seçen macarlar bizden daha Türktür. Güya İslam’ı seçerek “arap kültürünce Türklükten kopmuşuz.. MACARLAR NE KADAR TÜRKSE ATEİSTLERDE O KADAR TÜRKTÜR.. sadece ırkçılıktır ama Türkler her zaman İSLAM, TEVHİD DAVASI GÜTMÜŞELRDİR, IRKÇILIK DEĞİL.
Araplaşmak demek araplara benzemek, ama İSLAM cahiliye devri arap geleneklerine son vermiştir. O yüzden böyle bir şey mümkün değil.
Cahiliye devrini inceleyenler İslam’ın araplaşmak olmadığına kanaat getirebilirler. Çünkü Putperestlik diri diri toprağa gömme cinsellik var. Fahişelerle evlenmek tercih ediliyor karsını başka bir adamla ilişkiye sokup doğan çocuğun daha güçlü olacağına inanılıyor.. arap kültüründe böyle ilkel adetler var.
Eğer kadınların hepsi toprağa gömülse kadın nüfuzu kalmazdı ama utanç kaynağı H.z Ömer gibi kızını toprağa diri diri gömdüğü gibi gömenler var hal bu iken peygamberimiz kendi kızının elini tutup mekke sokaklarında gezdiriyor. Bunu voltaire gibi biri söylüyor, hemen hemen bütün ortadoğuyu putperestlikten kurtardı. Arapların cahiliye adetlerini attığımızda karşımıza Türklerin göktengri inancı çıkıyor..
Türkler şamanizm değildir cahiliye devri gibi şamanizmde haktan sapmadır birtakım türkler şaman, budist, hindu diye bölünmüş ve asimile olmuşlardır.
Türkler İslama girdiği için Türlüklerini kaybettiklerini ileri sürdüler* böylece macarlarıda Türklerden daha Türk kabul edecekler… güya bozulmadılar ATATÜRK’te türkleri diriltti gibi övgüye yer buldular çünkü Osmanlı güya Türkleri tarihe gömmüş. Osmanlı zaten Türk devletiydi sonrada Cihan devleti olup dünyaya yayılmıştır(!)
Müslümanlar birinci sınıf vatandaş diğer dinlerdekiler ikinci sınıf vatandaştı.. İslam yokkende Tevhid vardı. Müslümanların türkmenleri katletmesi gibi bir şey mümkün değil türkleri aşağılamasıda mümkün değil çünkü baştakiler zaten türktü.. padişah anneleri niye yabancıydı çünkü taht kavgaları olmasın hanedanın ailesi, amcaoğlu teyzesi kendi oğlunu tahta geçirmek için entrikalar yapmasın diyedir. Bu gibi araştırılması gereken şeyleri ateistler sorgulamadan kabul ederler.

Türklük, Müslümanlık demektir. Avrupanında birzamanlar kabul ettiği gibi. Kabul etmenin yanısıra Türk deyince müslüman imajı beliriveriyordu. Irka hun diyorlardı.
Onaltıncı yüzyıl Martin Lutherle Türk Müslüman demektir. Irkın adı değil. Türklere hun derlerdi ırkı kastederek.
Avar derlerdi..
Türk kelimesi kullanmaz churchill.

Türklerde İslam yokkende hep tevhid vardır, göktürklerde de öyle daha eskilerdede. Bilge kağan alparslan sözlerinden de anlaşılabileceği gibi göklerin tanrısı göktengri inancı vardır bu yüzden akın akın kitlerlerce İslama gelmişlerdir Türkler*
-macarlar gibi Hristiyanlığa geçenler Türklüğü kaybetmişlerdir.
Eğer kültürlerine bakarak birşeyler söylüyorsanız, Yine batının iki yüz sene verip buda atanız demesiyle tarih değiştirildi. Niye Cumhuriyet yıllarındaki kanlı olayları görmüyorlarda kafaları osmanlıya gidiyor? Bu darbeler.. Kanla bastırmalar. Hiçbirini görmüyorlar.

Tarih boyunca süren kültürümüz dururken niye batının kültürünü edindik sanıyorsunuz?

Atatürk niye göktürk değilde latin alfabesi getirdi. . Eğer biz kur’an’ı arapça okumak istiyorsak bu bizi araplaşmış mı yapar ozaman sizde onun alfabesini kanunlarını getirdiğiniz için batının itlerinden başka bir şey değilsiniz eğer kıyaslama buysa..
Türkler, Araplara yaranmak için ihanet etmişlerde hepsi palavra.. Ozaman da sizin atanız Batıya yaranmak için Türklere müslümanlara Osmanlı gibi bir devlete ihanet etti kültürünü dilini eserlerini kitaplarını herşeylerini elinden aldı.. Diğer şey araplar efendilerine dinlerini benimsettiler yani kılıç zoru diyebirşey mümkün değil buna kaynak sadece “TARİHİ TABERİ” bu Sünni Taberi ile karıştırılmamalıdır iki tane var bu şii olan..
ve şiilerinkine acem palavraları diyoruz hz.ali zamanındaki şiilik değil haktı bunlar değil..

BATIDA KİM OLUYOR 16yy kadar her alanda geri daha tuvaleti bilmeyen barbar kelt kavimleri. BİZİM TARİH BOYUNCA DÜŞMANIMIZDIR..
Attilaya yalvaran papa affedilince azdı ve Türkleri suratları şekilsiz yaratıklar olarak tanıttlar, çocuklarını türkler gelecek diye korkutuyorlardı. Yecüc mecüc bizdik onlar için.
Martin lutherin türkleri veba görmesi tanrıya türklerden koruması için yalvarması var..
Türkleri tarih boyunca başarısıyla övünen ateist işine gelen bu soykırım için türkleri güçsüz bir şeye dönüştürüyor.
ARAPLAR EFENDİLERİNİ NASIL KILIÇTAN GEÇİRECEK.. yine başka biri Gustave İslam ikna yoluyla yayılmıştır diyor.
Araplar göktürk topraklarına hiç gitmemelerine rağmen müslümanlar var şöyle bir geçip gittiği hindistanda şuan 150.milyon müslüman var.
Kötü şöhretli ayetleri getirip RECM hakkında bir şey bilmeden İslami kötülemeye çalışan cahil sen o recmi de ateist sitesinden öğrenmişsindir.. AYET CIMBIZLAMAK tahriften başka bir şey değildir bu niye denmiş çevresindeki ayetler ne diyor diye sorgulamak gerekir İslam hukuku bir ayetten çıkartılamaz.
olay şu değil araplar İslamı yanlış algılıyor bunlar yanlış algılıyorlar değil.. Şeriatın yaşandığı bir ülke olmaması, Gerçek İslam istiyorlarsa yüzlerini Osmanlıya çevirebilirler.. tabiki osmanlıyı bilmeden onları içkiyle oğlancılıkla suçlamaya kalkmasın Osmanlıyı gezip gören hıristiyan, fransız ingiliz seyyahların ağzından konuşuyoruz onlar oradaydı ve gördüler bir milletin yaşayışını anlatıyorlar..

suudi arabistanda kralın kanunları var ALLAH’ın kanunları değil. İran da şiiler müslümanı öldürür onların inançlarında şii olmayanlar kafirlerden daha sakıncalıdır onun için kafirle işbirliği içindedirler.. Vehhabi selefi vahdet-i vücutçuluk hakim. Hz.Ayşeye lanet okurlar küçük yaştaki çocukla cinsel tatmin edilir gibi fetvalar verirler.

İran devrimi kurucusuda bir şiidir. Müslüman bir devrim sanmayın ve müslümanların hakim olduğu topraklarda kadın biliminsanları da vardı [2]
Kafalarna göre fetvalar verirler Ehli sünnet, Ehli beyt değiller..ki ehli sünnet osmanlı itikatıdır. Ehlisünneti terketmek hadis alimlerini hak mezheplerini alimleri ve kitaplarını terketmek demektir ki şiiliğin yahudilerce kurulduğu biliniyor. FİTNE OLARAK YETER.
MÜSLÜMAN ÜLKE YOK.. Türkiye de dinsiz bir devlet olduğunubilmeyeniniz yoktur, ve suç oranları sıralamasında en üstlerdeyiz osmanlıda suç oranları bir elin parmağını geçmezdi şimdiyse suçtan geçilmiyor.
Ama müslümanlar yaşadığı için İslami devlet gibi tanıtıyorlar.. LAİK MÜSLÜMANLAR, Müslüman olmuyorki dini yaşayabilen yok ne burada ne diğer ülkelerde.. Suudi arabistanda kralın kanunları var sapık fetvaları var ehlisünnet değiller, bunların üzerinden tüm müslümanları suçluyorlar. Cahil olmak onların suçu..

Araplar zevk sefa içinde halk hicap giyiyor(!) “Alın size şeriat Koyunlar” diyor cahiller
ŞERİAT NEDİR ONU ÖĞRENİN.. Şeriat ALLAH’ın kanunlarıdır, Kralın kanunlarına şeriat diyen şerefsizdir namussuzdur.
Örtün emri, hanedanın karısına ve kızına ayrıcalıkmı tanımış? Neresinde şeriat.. Şeriat isteyen Osmanlıya gözlerini çevirir şuan müslüman ülke yok..
insan haklarına demokrasilerine göre istedikleri gibi giyinmeye hakları var.. Emolara apaçilere karışmayanlar çarşafa dil uzatıyor.. Senin kızın oğlanların kucağında özgür olduğuna eminim ve şu eşitlik saçmalığı başka bir şey.. eğer eşitlikten bahsediyorsanız bütün kızları paris kolojindekilere benzetirsiniz..biz kadınlarımıza değer veririz ki inşallah bunu başka bir zaman açıklayacağım..

İnsanlar açken bu yemeklerde nedir? Zamanın türkleri gibi araplarıda bu halde sonuna kadar sömürge altındaki devletler..
Bu toprakları müslümanlar aldılar namussuzlar bizi bu ülkeden kovmaya çalışıyorlar.. bin senedir ne savaşlar verildi uğrunda ama ataları bölüştürdü bütün toprakları atatürk olmasaydı adın yorgo olurgu gibi masallarla kendilerini avuttular gerçekler hiçte öyle değil
Atatürkün mü kazandığını sanıyorlar ortada zafer diye birşey yoktur sadece ataları işbirliği yaptı.. Atatürk olmasaydı başka bir komutan geçecekti.. Türklerin kaybettiği savaşlardan sonra adları yorgomu olmuş? SAVAŞAN ATATÜRK DEĞİL HALKTI.. atatürk anlaşma yapıp gitmelerini sağladı o kadar. ALİ ŞÜKRÜ NE DİYOR? Biz onları kovmak için gelmiştik siz işbirliği yaptığınız davamızı sattınız vatanı sattınız diyor.. Ve kel ali ile öldürtülüyor. 1.Meclise darbe yapıldı Osmanlı’nın bölündüğü parçaları birleştirecek hilafet makamı kaldırılıyor ve TC kurulduğunda parçalanmasına göz yumuluyor bu mu kurtuluş?
İSLAMDA IRKÇILIK VE FAŞİZM
İslamda ırkçılık yoktur hatta bazıları beyinlerini kullanmayarak din düşmanlığını faşizme yorarlar İslam faşizmdir derler, Irkçılık istiyorsanız Atatürk türkçülüğü bir ırkçılıktır..kürtleride kışkırtır hepsinde bir milliyetçilik duygusu verir, bu zamanda türk milliyetçisi yahudilerde vardı, ne işleri varmış soruverin niye türkçülüğe bürünen ermeniler yahudiler..
Faşizm de öyle tanımı öğrenin sanki müslüman olmayan herkesi öldürüyoruz burada ayetleri kullanıyorlar ” onları gördüğünüz yerde öldürün” açıklamaları umurlarındada değil.. çünkü sorgulamazlar cevap verelim mekkeli müşriklerle savaş içinde oldukları için onlar da canlarına kastetmiş halde gördüğünüz yerde öldürün diyor bu gibi ayet açıklamaları verebiliriz. İslamda hepsinin cevabı var.

İslam dil millet ayırmaz yeterki müslüman olsun din konusunda bir ayrım vardır.. Fakat İslamda ayrım olduğu halde ayrım olmayan hıristiyan & yahudilerden daha çok özgürlük tanımıştır(!).. Osmanlıda yabancıların dillerine dinlerine karışılmıyorken Amerikaydı sanırım İrlandayı sömürge altına almış ve dillerini unutturmuştur[3] sonradan kendileri dillerini akşam saatleri kurslarla öğrenebilmiş ve bağımsızlıklarını ilan edebilmişlerdir kendi dillerinde konuşuyorlar şuan..
Attila dahi hıristiyanlığı yokedebilirken yapmamıştır.Osmanlıda da dillerine dinlerine hiçbirşekilde karışılmamıştır.
Osmanlıyı gezip gören yabancılar bile onu övüyor bunlar hıristiyan ve ateistlerdir.. bir iki tane de değil yüzlerce var..
Şimdi ben gayet kaynaklı konuşuyorum asıl osmanlıya iftira atanların hiçbir kaynağı yok ben gezip gören seyyahların ağzından konuşuyorum..
DİNLER SAVAŞ GETİRMİŞTİR
Ateistler savaşmazmış bu dünyanın en ahmakça şeyidir dinler hep savaş getirmiş diyorlar atatürkün dini neydi? DİNSİZ ne için savaştı? IRKÇILIK, cihangirlik.. savaştığı askerler ne için savaştı? İslam davası.. Müslümanlar bu darbelerin yapılacağını bilselerdi savaşırlarmıydı? bunun için savaşırlarmıydı? bunun için kurtuluş diye birşey yoktur.
Yani stalin mao lenin dinleri neydi bunların? ateist hiçbir din tanımaz kendi ideolojileri için katliamlar yaptılar yani bu “ateistler savaşmaz” argümanını çürüyor..Müslümanlar masumlara kıymaz ama ateistten bu beklenir ve tarihte yaptıda..
Mücahitlere terörist diyorlar halbuki onlar işgal altındaki topraklarını ve tecavüz edilen bacılarının namuslarını koruyorlar bebek katili esed gibilerden çocuklarını koruyorlar nasıl onlara terörist diyebilirsin, AMERİKA, İSRAİL’in ne işleri var ırak afganistanda gittiklerinde işgal ediyorlar bunlar değilmi terörist? Bebek katlediyorlar hangi müslüman bunu yazar bu kitapta yazmaz.. Masumlar öldürülüyor bütün müslümanlar zulüm görüyor üstüne terörist oluyorlar..
Osmanlı yıkıldı bu çağdaşlık sayıldı niye? halbuki ortaçağ roma hukundan islam sayesinde çıkabilmişlerdir, parisin boklu sokaklarında TUVALETİ müslümanlardan öğrenebilmişlerdir.
İnsan haklarıda müslümanlar sayesinde çıkabilmiştir.[4] peygamber efendimizin emirnameleriyle.. roma hukukundan insan hakları evrensel bildirgesini öncü fikir adamlarından voltaire, İslamı metheder ve Endülüs yoluyla kurulan oxford üniversitesinde öğrenim görmüştür ki bu üniversite arapça eserleri tercüme etmek için kuruldu.
Bir de akıllının biri bir kıyaslama yapmış, sarık cübbeli insanları koymuş ve bir de Türk adı altında at üstünde birini göstermiş.. Türkler araplaşmadan önce böyleydi diye hayır efendim buda kanıtı.. bu ve buna benzerleri türkleri barbar olarak tanıtır halbuki barbar ve cahilleri kimse övmez ama tarih bunun kanıtlarıyla doludur.

CİHAN ŞAHİTTİR AT ÜSTÜNDEKİ OK ATMA MARİFETLERİMİZE KURT KAPANIMIZA..Balkan harbinden

-kaynaklar-
Gerçek olduklarından şüpheniz olmasın kendi görüşlerim değildir..

1, Voltaire “Felsefe Sözlüğü” ve Türkler, Müslümanlar ve Ötekiler
2, İslam kültürünün garbı medenileştirmesi (sayfa arasında başka bir yerden kaynak veriyor ama şimdi onu bulamam)
3, Oktay Sinanoğlu “Bye Bye Türkçe”
4, İslam kültürünün garbı medenileştirmesi (ayetle insanhaklarını kıyaslıyor)

DİĞER MAKALEMİDE BURAYA EKLEYEYİM

Türkler; Ateistten Türk Olmaz.
Centaur; Yunan mitolojisinde yarı insan ve yarı yarı attır. Nerede bir sentor görseniz orta asya türkü olduğundan şüpheniz olmasın. At üstünde iyi ok kullanan asil varlıklardır, İslamda bulunması gereken edep ahlak gibi birçokları. örf ve an’aneleri..

 

 

 

Bir Türk tasviri. Hal böyle oluncada çinlilerden, avrupalılara kadar birçok hayran kitlesi ve Türklerin karşısında durmak istemeyen milletler..Halilye Türk korkusu ve hayranlığı var. Bu korkudan dolayı barbarda ilan edildik, onlara medeniyeti tuvaleti yıkanmayı da öğrettik..

Türk korkusu

İbadetlerinizde samimi olun sizi yeryüzüne hakim kılayım diye ALLAH’ın vaadi var. Bu sayede Türklerin tarihi hakimiyetle dolu.
Türkler de hep Tevhid vardır. Orhun kitabelerine bakılabilir,Bilge kağan, Attila, Tuğrul bey, Alparslan
Bu insanların hitaplarında dahi anlaşılabilir mesela bilge kağan ne der;

“-Ben Türk Bilge Kağan; doğuda gün doğusuna, güneyde gün ortasına kadar, batıda gün batısına, kuzeyde gece ortasına kadar hep milletler bana bağlıdır. Bunca milleti hep düzene soktum, ilerlettim. Doğuya ordu sevk ettim. Bunca yerlere gittim.

Tanrı (Tengri) yardım ettiği için milletime; gözle görülmeyen, kulakla işitilmeyen yerler kazandırdım. Tanrı buyruğu olduğu için, Devletli olduğum için size Kağan oldum. Tanrı yardım ettiği için dört yöndeki milleti derleyip topladım.

Ey Türk Milleti; Üstte gök çökmedikçe, altta yer delinmedikçe, ilini, töreni kim bozabilir? Ey Türk Milleti, titre ve kendine dön!”..

Ne kadar benziyor Kur’an da ki Zülkarneyn ayetlerine bunu kendi başına ele almak gerekiyor ama Oğuz Kağan’ın ayette adı geçen zülkarney as olduğunu belirtebiliriz. Oktan Keleş beyin makalesine de bakabilirsiniz.

Yine bir hadis-i Şerifte

Allahın, doğuda bir ordusu vardır.Onun adını Türk koymustur.kendisine baş kaldıranlardan işte onlar vasıtasıyla intikam alır.” (hadisi nakleden kazvini-el Kaşgarlı Mahmut Divan-ı Lüqati`t Türk İstanbul 1333,s:292)

Hunlarda da Göktürklerde de hatta sümerlerde de tevhid bulunduğu bir gerçek.. Çerkeslerin Tha’sından Mu kıtasına kadar her kıtada tevhid var. Türkler İslam’ı seçtiklerinde gerisinde ki kültür yok olmadı.. çünkü tevhid Türkler’de başlı başına bir kültür halini almıştı(!)

Şamanizmde bir haktan sapmadır, içinde ki hurafeler atılıp Osmanlı’da kullanıldı. Aynı arapların cahiliye devrinde ki gibi yalnız aşağıda belirttiğim gibi Türklerin hepsi değil sadece bir kısmı. Şamanizmin yanında budizme, hinduizme karışıp gittiler. Hindu ne kadar Türkse ateistte o kadar türktür yani gaye Türklükse Türk müslüman olunca Türktür.. Tarihte herzaman tevhid davası gütmüşlerdir, ırkçılık değil(!)

Bu gün o Türklerin olduğu yerde yaşayanlar, sadece atalarının bir zamanlar dünyayı zaptettiklerini bilirler. Asya’yı defalarca talan eden, Avrupamızda taraf taraf tozu dumana katan onlardır. (Voltaire) Moğollar adı altında Asya’yı, Hunlar veya Türkmenler adıyla da Arabistan, Suriye ve Avrupa’nın büyük bir kısmını sindirip ta Roma’ya kadar gelen yine onlardır.

İhtilalde Türkiye’ye sığınan Alman prof. Neumark’ın sözleri manidardır.. “..Türkleri tarihten silerseniz tarih kalmaz..”diyor. Bu kadar korkunun yanında hayranlığıda müthiş olmuştur.

-Çinli Komutanın Türklerle Yapılan Savaş Sonrası Prense Gönderdiği Mektup;

Kafesinden kaçmış birer kartal gibi,hiç yorulmamış ve aç kurtlar gibi,amansız bir Sayan Dağı fırtınası gibi üstümüze geldiler.Son askerimiz de orada can verdiğinde ve son bayrak da yere düştüğünde,onlar hiç arkalarına bakmadan ve hiç savaşmamış gibi sürdüler atlarını bozkıra.Prensim,soruyors​unuz nasıl durdurabiliriz diye. Efendim Onlar(Türkler) durdurulamazlar…”

(Çinli komutan Ho-Tsun’un Çin Prensine yazdığı mektup)

Türklerde o kadar korkulmuş ki Protestanlığın kurucusu Martin Luther Türkleri veba olarak nitelindiriyordu ve Türklerden korunma dualari ediyorlardı.. Çocuklarını uyu yoksa Türkler gelecek diye korkutuyorlardı, Türkleride yenildikleri ve kuyruk acılarıyla yecüc ve mecüc olarak yüzleri suratları şekilsiz olarak tanıtıyorlardı.. Tarihte herzaman korkulu rüyaları olduk.. Haçlı seferleri yenilgisinden sonra da daha da cesaret edemediler ta ki devrim dedikleri şeyler gelene kadar.

***

Mö 6.yüzyılda Öntürkler kendilerini gökleri yerleri denizleri ve rüzgarları yaratan gök kainat tanrısının gönderdiğine inanan bir milletti. Tarihin en büyük imparatorluğunu kurup gök tanrının emirlerini ve buyruğunu insanoğluna anlatmak için kutsal dağda gök tanrıya yemin ettiler. Tengri hakkında istatistikler çıkarılabilir ama ulaşılan sonuç Güneşin tanrıyla ilişkilendirildiği değil Güneşin doğmasını sağlayan anlamındadır.

***

Türkler öldürülebilir, lakin mağlup edilemezler” Napolion Bonaparte Fransız İmparatoru

Burada Türkler hakkında söylenmiş sözler var.. Türk hayranlığı ve Türk demek 18.yy kadar Martin lutherle müslüman demektir ırkı kastederken hun avar derlerdi.. Bunun da kaynağını da koyabilirim.

http://girgin.org/yazarlar/turklerlehine.htm

Türk sağ oldukça mutlaka kendine bir otağ (ülke) bulur; hele hak kapısının değerli bir kulu olursa” tam olarak böyle mesnevi 2/455

Türkler asla tuzağa düşürülemez. Başı belada olan kişiler onları kuşatanlardır.
Yarbay Anthony Herbert

(Şimdiki Türk geçinenleri kastetmiyor bu Türklerin imanı kuranı ve adaleti var, şimdikiler çamur müslüman)

Dünyanın en küçük, en hafif, en esnek ama en güçlü yayı Türk Osmanlı yayıdır.

Zamanınız varsa bir dakika için;
http://www.fatihgenel.com/turkok.html

Ateisttten Türk olmaz ve Türk hayranlığı yerine Türkler avrupaya pazar olmuş yozlaşmıştır. BATI HAYRANI Türkler yetişmiştir..
Ne diyorlardı Türkleri onların ellerinde ki kurandan ayırmadıkça yenemeyiz. Churchill
Türkler savaşarak yenilmez çünkü SİZİN HAYATI VE ŞARABI SEVDİĞİNİZ KADAR ÖlÜMÜ SEVEN BİR ORDUYLA GELİYORUM.. Halid Bin Velid

TÜRKLER NASIL MÜSLÜMAN OLDU?

Ms 7.yüzyılda göktürk devleti kurulmuştur..
İslamiyetin ortaya çıktığı dönemlerde göktürk devleti çin saldırıları sonucunda yıkılmıştı. Bu devletin yerine ortasya ve batı türkistanda birçok yeni Türk devleti kurulmuştu. Bu devletlerin çoğunluğu GökTanrı, Şamanizm, Manihaizm, Budizm’i benimsemişlerdi.

Hz.Ömer döneminde İran’ın fethetdilmesiyle Müslüman araplarla Türkler komşu oluyor.
Hz.Osman döneminde ise islam devleti sınırları Ceyhun nehrine kadar genişleyerek
Türklerle müslüman araplar mücadele etti.
..
Emeviler döneminde islam ordularının horasan ve maveraünnehir fethetmesi bu bölgedeki Türklerle müslüman araplar arasında şiddetli savaşlara neden oldu.
Bu mücadelelerin yaşanmasında Emeviler döneminde devlet politikası haline gelen arap milliyetçiliğinin büyük etkisi olmuştur(!)

İslam’ın Türklerce yayılması abbasi döneminde oldu.
TALAS SAVAŞI
8.yüzyılın ortalarıda ortasya üzerinde abbasiler ile çinliler arasında mücadele,

abbasiler ortasyaya ilerlemişler türklerle komşu iken çinlilerle abbasiler arasında mücadele beliriyor ortaasya hakimiyetini kaybetmemek için 751 talas yakınlarında karşı karşıya geliyorlar. beş günlük savaşın son günlerinde müslümanlarla türkler ittifak yaparak çinlileri ağır yenilgiye uğratıyorlar.

Bu vesileyle iki topluluk dostluk ilişkileri kuruyor böylece İslam’ı yakından tanıma imkanı bulan Türkler kitleler halinde müslüman oluyorlar.

TALKAN VE CURCAN KATLİAMI

burada ki idda taberi tarih kitabında bir arabın Türkler hakkında anlattıklarıdır şii tararafından yazılmıştır Ehlisünnet taberi ile TARİHİ TABERİ’nin yazarı olan şii ile karıştırılmamalıdır bunlara acem palavralarıda dediğimiz hadisler olaylar uydurdukları bilinir zaten..
HEM ARAPLARDAN TİKSİN VE NEFRET ET HEMDE SÖZLERİNE İTİMAT ET.. Bunu yaman çelişki

Şiiler ehlisünnet değildirler, yahudiler tarafından kurulduğu bilinir hz.ali zamanındaki şiiler değil bunlar onlar hak yolunda idi bunları müslümandan saymayız zamanın emevileri için arap olmayan herkes hayvandan aşağıdır, emevi ırkçılığını bilirsiniz bunlar dinleri sadece araplara has kılmışlardır kendilerinden aşağı insanlarla aynı zümredemi olmayı isteyecekler çünkü islamda adalet var başta bu katliamı İSLAM KABUL ETMEZ. Masum insan ölümü islama ters birşeydir. Bir şiinin yazdıklarından da ileri gitmez.

türkmen ve alevi katliamları bunlara başka zaman girelim. Zaten katliam olsa Aristonun da dediği gibi gelecek nesiller hep intikam hırsıyla büyürlerdi.  Ama Türkler kurmuştur Osmanlıyı.
Voltaire ne diyor; Araplar efendilerine dinlerini benimsetmişlerdir(!)mesleği devleti yıkmamk olan ve ihtilali sağlayan öncü fikir adamı voltaire..
Günümüzdede hala bu şiilerin ne kadar sapık olduğuna ve satanist ayinleri gibi yas törenleri olduğuna şaitlik edebilirsiniz bu şii taberi ve kitabı tarihi taberi ile İMAM TABERİ karıştırılmamalıdır. Burada insanlar imam taberi sahih olan zannediyor.

Ve bu katliamı şeriata dayandırılıyor, ALLAH’ın kanunları demektir şeriat neresinde yazıyor kadınları çocukları katledin diye şeriat söz tanımaz denilerek yapılmış bu gibi astarsız şeylerin İslamda yeri yoktur.. İslam hoşgörü dinidir, ikna yoluyla yayılmıştır ve bugibi şeyler kuran kaidelerini aşıyor.

İslam’ın ikna yoluyla yayıldığına dair araplar göktürk topraklarına hiç girmemelerine rağmen müslüman vardır ve şöyle bir geçip gittikleri hindistanda bugün 150milyon müslüman yaşamaktadır bu insanlarada katliam yapmaları gerekirdi ki bu hinduların diniyle İslam bambaşkadır..

SELÇUKLU DEVLETİ

Oğuzların üçoklar kolunun kınık boyuna mensupturlar.

Oğuz kağan Destanı’na göre Oğuz han(Kur’anda adı geçen zülkarneyn)ilk üç oğlunaÜÇOK diğer üçoğluna BOZOK unvanlarını vererek Oğzuları iki kola ayırmıştır.
Oğuz adından ilk kez Orhun yazıtlarında bahsedilmiştir.
Oğuzlar, Uygur devleti kurulunca Uygur egemenliğine girdiler. Uygur Devleti yıkıldıktan sonra Seyhun nehri çevresine yerleştiler:
Burada, OğuzYabgu Devleti’ni kurdular. Devlete adını veren Selçuk bey, Aral Gölü ile Hazar Denizi arasına hakim olan Oğuz Yabgu Devleti’nin komutanlarından Dukak bey’in oğludur. Dukak ölünce, Selçuk Bey OğuzYabgu Devleti’nde subaşı (Ordu komutanı) oldu.

Daha sonra yabgu ile arası açılan Selçuk bey kendisine bağlı oğuzları alarak Cend şehrine geldi. Burada kısa süre içinde Selçuk bey ve beraberindekiler İslam dinini benimsediler.

Vaktiniz varsa okuyun http://www.onaltiyildiz.com/artikel.php?artikel_id=32Oktan keleşin keyifle okuduğum makalesi.

Selçuk bey’in Mikâil, Arslan, Yusuf ve Musa adlarında oğulları vardı. Büyük oğlu Mikâil Selçuk bey’den önce öldüğü için çocukları TUĞRUL ve ÇAĞRI’yı, Selçuk bey yetiştirdi. Selçuk bey’in ölümü üzerine yönetime Arslan bey Yabgu unvanını alarak geçti.

Sultan Mahmut tarafından Arslan Yabgu hapesedildi. Hapis hayatı sırasında öldü. Dandanaksn zaferinde Tuğrul beyler Gazneli Mahmut oğlu Sultan Mesut’u dandanakan savaşında yeniyor ve bu Gazneliler Devlet çöküyor.

Tuğrul bey’in oğlu olmadığından, Çağrı Bey’in oğlu Alp Arslan, Selçuklu Sultanı oldu. Başa geçer geçmez amcasının veziri amîdülmülk’ü görevden alarak yerine Nizamülmülk’ü tayin etti.
Halife Kaim bi-Emrillah, Alp Arslan’a “Fetihler babası” Çok fetheden anlamına gelen “Ebü’l-Feth” lakabını verdi.
MALAZGİRT SAVAŞI(1071)
Alparslanın savaş taktiği mühimdir. Türkler 55.000, Bizans’ın güçleri ise 150.000-200.000 civarında iken bu marifet arayı kapatıyor.
Türklerin herzamanki imanlı marifeti.Zaferden sonra Anadolunun kapıları açılıyor, Türk toprağına dönüşüyor.
sanıldığı gibi alparslan’a malazgirt’i kazandıran ana etken bu taktik değil deniyor buna inanmamız beklenemez çünkü tarihin anasını ağlattık bu taktikle bizans ordusu içersinde konuşlanmış olan avar, peçenek, bulgar, karaçay ve balkar türkleri’nin selçuklulara bakarak bizim gibi giyinen, bizim gibi konuşan bir orduya karşı savaşmayız. bizim milli onurumuza aykırı. bir türk’le sadece kendimiz için savaşırız diyerek saf değiştirmesidir.

Sultan Alparslan “Toprak fethedenin malıdır”
“Biz Türkler temiz müslümanlarınz bid’at nedir bilmeyiz. Onun için ALLAH bizi aziz kıldı.”
İslam dünyası üzerindeki bizans baskısı kalktı. Hıristiyanlığın Ortodoks mezhebine bağlı olan Doğu Roma ilkk defa papalıktan yardım isteyerek Haçlı Seferlerinin başlamasına neden oldu.

 

Börü oyunudur. Türklerin karşısında bulunan ordular tarafından turan taktiği de denmiştir. müslüman olunduktan sonra dinsel semboller ile alakalı olarak hilal taktiği denmiştir. en iyi uygulayıcılarından birisi büyük türk komutanı “selahaddin eyyübidir.”

Jullius Caeser’da bunu kullanmaya çalışıyor ama yenilgiyle sonuçlanıyor. Başta atsız olmaz. Türklerin at üstünde oku iyi kullanmasından da kaynaklanıyor. Türkler’in bozkurtlardan öğrendiği taktiktir. bozkurtlar, kendilerinden sayıca fazla çakal, sırtlan vb. hayvanlarla dövüşeceklerinde kullanırlar bu savaş tekniğini.

merkez, sağ ve sol olmak üzere üç kısma ayrılırdı. Merkez kuvvetleri düşmana saldırır, bir süre sonra saldıran bu kuvvetler kaçar gibi geri çekilirdi. Böylece geri çekilen askerlerin peşinden gelen düşman; ordunun sağ ve sol kısmı tarafından pusu kurulan yere çekilir, çember içine alınarak imha edilirdi.

Alparslandan sonra Melikşah geliyor.

*Piyer Lermit, Hıristiyanları müslümanlar aleyhine kışkırtan kişi.

Haçlı seferleri kuyruk acısı;

1096’da Pier Lermit’in milyonluk sürüsü Anadolu’ya geçer geçmez, Türkler tarafından tamamen kılıçtan geçirildi.

Ertesi sene altıyüzbinlik Haçlı ordusu karadan ve gölden yüklenerek İznik’i zaptediyor. Yedi hafta devam eden bu mücadelede Türkler mukavemet imkânı olmadığını görerek bu şehri, müttefikleri olan Bizanslılar’a bırakarak çekildiler.

Anadolu’dan geçerken harp ede ede yoluna devam eden bu 600.000’lik ordu, Kudüs’ü alırken 50.000’düşmüştü.

Kudüste Hıristiyan Kırallığı kuruldu.

1187’de Türkler Kudüs’ü de geri aldılar. Artık Avrupa buna tahmmül edemiyor. Haçlı seferii İngilizlerin Aslan yürekli richard’ı, Almanların Fredrik Barbaros’u Fransızların Lu filip’i kumandasında idi. Fakat Kudüs’ü alamadılar. Fransız kralı hastayım diye döndü. Aslan Yürekli Richard dişlerini gıcırdatarak avdet etti. Kırmızı sakallı redrik ise silifke çayında öldü. Alınan bir akka kalesine mukabil, Haçlı muharevesi mahvolmuştu.

Papa kudüs mutlaka alınmalıdır diye tepiniyordu. Artık krallar onu dinlemez oldular. Amma Şövalyeleri hareketlendirdi.

Bu şövalyeler ordusu, İtalyan Bonifas’ın umum kumandanlığında toplandı. Papa onlara Anadolu’dan gitmemelerini denizden hareketle kudüs’ü işgal etmelerini tavsiye ediyordu. Şövalyeler ise ne Papa’yı dinlediler ne de Kudüs’e gittiler. Bizans’ı aldılar.

Papa istediği kadar afarozlarına devam ede dursun, bunlar Bizans’ı tahrip ve yağmadan geri kalmadılar. Nihayet İtalya’yı da elinde bulunduran Alman İmparatoru Frederik’in Türkler’le harp edeceği yerde ticaret müzakerelerine girişi,

Papa’nın ona aforoz tufanı yağdırmasına vesile oldu.

Fredrik, Papa’sız tacını giyiyor, artık Papa’ya ihtiyaç duymuyordu. İtalya’ya dönünce Frederik, Papa’yı ülkesinden kovdu. Afarozu kaldırttı. Artık yalnız Haçlı seferleri değil, aforoz müessesesi de iflas etti.

Aforoz kalkınca kolaylıkla istifade edilebildi. Bundan sonra yapılan haçlı sefeleri hıristiyanların aleyhine neticelenmiştir.

1096’dan 1270’e kadar süren bir boğuşma olmuştu bu. Eğer Türkler olmasaydı, Haçlılar çoktan her şeyi ve İslâm dinini silip süpüreceklerdi. Amma karşılarına Türk çıkınca, kendilerini silinip süpürüldü ve İslâm âlemi böylece kurtulmuş oldu.

Bu haçlılar seferlerinde batının istifadesi, 50 seneye yakın kaldıkları Kudüs’te olmuştur. Kudüs’ü alan Haçlılar, sayısızMüslümanlar’ı katletmişler ve adedi belli olmayan birçok İslâmi eserleri imha etmişlerse de, işgalin verdiği sarhoşluk geçince kıyıda köşede buldukları Arapça yazmaları tercümeye koyulmuşlardır.

Bundan başka yıkanmayı, gömlek giymeyi ve daha bir çok medenî İslâm âdetlerini burada görmüşlerdir. Bu görenek ve tercüme hareketleri az olmakla beraber, batılıların istifade etmesine yardımcı olmuştur.

İslam kültürüyle yetişmiş Napoli krallığı dahilinde 13.asrın en büyük kilise ilahiyatçısı ve filozofu olarak tanındı. O, bu şöhretine ve kazandığı itimada dayanarak.

“İslâmizm” yerine “Helenizm”i ikameye çalıştı. Bu hıristiyan filazofu, Müslüman Türkler’in, Haçlı seferlerinde, Hıristiyanlar’a indirdikleri darbelerin yarattığı kinden ötürü, beslediği nefret sevkiyle muvaffak da oldu.

O, Mülsümanlar’ın her şeyi Yunanlılar’dan aldığını, bunun için de öğreticlik şerefinin Müslümanlar’a değil, Yunanlular’a verilmesi gerektiğini iddia etmekteydi. Hâlâ bugün bile, Avrupa’nın meftun ve meclubu olduğu Helenizm efsanesi, bir Hıristiyan taassub ve kıskançlığının eserlerinden başka bir şey değildir.

***

Türklerle başetmek mümkün değil bunu kendileri itiraf ediyorlar.. aynı şey Osmanlı için de söylenmişti yahudiler kaolisyonu Siyon protokollerinde belirtiliyor bizle sadece osmanlı başedebilirdi diye..

Kafkasya’da Şeyh Şamil’in torunlarından bir avuç yiğit. Dünyanın en güçlü ordularına karşı verdikleri destansı mücadele.. ALLAH onların eliyle birçoklarına azab ediyor.

Bugün Ruslarla savaşan çeçenlilerin çeçenistanında yanlarında kafkasyada ki adigelerin, şapsığları çeçenleri Onlarında yanlarında Azerbeycanlıları, Türkmenleri.. Osmanlı yıkıldığında 32 posta ayrıldı diğer Türklere noldu?

Reklamlar
4 comments
 1. selmantaha said:

  Yalan yanlış yazılar yazmayın Arap özentiliği kanınıza işlenmiş peki bizi seviyolardı da neden suriye ırak suudi ar. diye ayrıldılar Osmanlı dan? Kurtuluş Savaşında bütün halk karşı koydu madem bizden ayrılmak istemiyolardı neden karşı koymadılar onlar da.Baktılar kurdukları surüye ırak başlarına yıkılacak hemen adi kadınlar gibi Türkiyeye kaçıyolar adam olun biraz Türklük utanılcak Araplık övünülecek bişey değil sitenin isminden belli zaten rena nedir?
  Arap özentileri sonunuz Araplar yüzünden olacak unutmayın Türkler olmasaydı İslamiyet şu an ne durumda olurdu atalarınıza terbiyesizlik yapmayın

  Size öğretilen tarih paşayı aklamak için uydurulmuştur…Batı özentisi herşeyini aldığınız batının bir bilimi kaldı. İçki, kumar, eğlence ne varsa aldınız.
  Türkler ateist olmadı. Tek tanrı inancına sahiptiler. Ateist türkler var güya günümüzde ama değil savaşmak bilimde bile geriler. Ne özelliği var ayrıca ırkın? Onlar Allah’ın dinine sarıldıkları için yükselmişlerdi.Eğer bu yoksa geriye bir et yığını kalır ve diğer insanların da onlardan bir farkı olmaz.

  Beğen

  • Rena said:

   Senin gibi ergenlerden sıkıldım artık. Düşünemiyorsunuz. Medya da ne görüyorsanız kalkıp bunları getiriyorsunuz. Kafana göre kurduğun ortadoğu senaryoları bilgisizlikten kaynaklanıyor! Yazıyı okumaya zahmet etseydin başlığa bakıp yorum yazcağına bir çok şeyi anlayacaktın. Bunlardan blogda defalarca bahsettim. Hakkında makale bile yazdım. Daha ilk satırında Türklük nedir? Arap geleneklerini yazdım ırkçı herif. Türkleri ateist mi sanıyorsun. Bundan sonra okumadığın şeylerin altına yorum bırakma…

   Liked by 2 people

 2. Kendinle Çelişmeye Devam said:

  Güzel yalanlar dostum. Deli saçması oldukları çok açık.
  Sen kendi kitleni inandırırsın ancak.
  Biz gerçekliğimize güveniyoruz. Sizin gibi tarihi yeniden yazmıyoruz.

  Osmanlı çok güvenliyse bu Osmanlı Ağaları nedir ?

  Beğen

  • RENA said:

   Haha komik adamlarsınız. Hakaretten başka bir şey söyleyemeyecek kadar acizsin. Kendi yazdığınız çizdiğiniz zırvalıklar kulağınıza hoş mu geliyor?
   Gerçekliğinize mi güveniyorsunuz 😀 İşimize gelene inanıyoruz demiyorsunda.
   Osmanlı ile ilgili makale de yazıyor sorun. Diziden tarih görüp gelme.

   Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: