İslam da kadın hakları ayet ve hadis İSLAM HUKUKU

 

Not 2016: Bu makale güncel değildir. En kısa zamanda bunu güncellemeye ve daha genişletmeye çalışacağım. Yazı eleştiri ve cevap mahiyetindeydi, kitlenin artmasıyla bu tür şeyleri kaldırmam gerekiyor, küçük değişikliklerden ziyade diğer makalelerle birlikte güncellenmesi gerekmekte.

O kadar karikatürler yazarlar çizerler ama bu hadisleri görmeyecekler(!)

(Hanımlarınızı üzmeyin. Onlar, Allahü teâlânın size emanetidir. Onlara yumuşak olun, iyilik edin!) [Müslim]

Kız çocukları hakkında ise; Peygamber efendimiz, (Kız çocuklarını hor görmeyin) buyurdu. Hor görmek dini bilmemekten ileri gelir. Dinimizde, kadının ve kız çocuklarının fazileti büyüktür.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Kızlarınızı altın ve gümüş ile süsleyin! Elbiseleri güzel olsun! İtibar kazanmaları için en güzel hediyelerle ihsanda bulunun!) [Hakim]

(Kız çocuğunu güzelce terbiye edip, Allahü teâlânın verdiği nimetlerle bolluk içinde yedirir giydirirse, o kız çocuğu onun için bir bereket olur, Cehennemden kurtulup kolayca Cennete girmesine vesile olur.) [Taberani]

(İki kız evladına güzel muamele eden, mutlaka Cennete girer.) [İbni Mace]

(İki kızı veya iki kız kardeşi olup da, maişetlerini güzelce sağlayanla Cennette beraber oluruz.) [Tirmizi]

(Çarşıdan aldığı şeyleri, erkek çocuklardan önce kız çocuklarına verene, Allahü teâlâ rahmetle nazar eder. Allahü teâlâ rahmetle nazar ettiğine de azap etmez.) [Harâiti]

(Çarşıdan turfanda meyve alıp evine getiren, sadaka sevabı alır. Getirdiğiniz meyveyi, erkek çocuklarından önce kız çocuklarına verin! Kadınları, kızları sevindiren, Allah korkusundan ağlayan gibi çok sevap kazanır. Allah korkusundan ağlayana Cehennem haramdır.) [İbni Adiy]

(Üç kızına, ihtiyaçtan kurtulana kadar iyi bakan, yedirip giydiren, elbette Cenneti kazanır.) [Ebu Davud]

(Üç kız veya kız kardeşinin geçim veya başka sıkıntılarına katlananı, Allahü teâlâ Cennete koyar.)

Kadınlarımız bizim kıymetlilerimizdir. Rus elçisi II.Abdülhamid Hana sorar: Kadınlarınızı böyle fazla sokağa çıkartmamak suretiyle onlara eziyet etmiş olmuyor musunuz? Cevap: Ekselans, siz kıymetli mücevherlerinizi ortada mı tutarsınız. Elçi, hayır, sağlam kasalarda saklayarak onları koruruz cevabını verince, Abdülhamid Han, kadınlar bizim en kıymetli mücevherlerimiz olduğu için böyle koruma altına alırız, der.

[Resim kaldırıldı]

Yapılan ithamlar hakkında cevaplara yer vermiştim.  Bu yüzden bir takım hadisler altından. Kadına şiddetti müslümanlar adı altından meşrulaştırma gayretindeler.

Kadınların aklı ve dini noksandır hadislerde altı çizilerek kendi yorumları eşliğinde sunulduğu içi görenler aldatılmaya çalışılıyor. Bu tür yorumları görenlerin de araştırması gerekiyor.
Peygamberin kendi ağzından dinleyebilirsiniz. Yukarıda ki hadisleri bu gibi “dini aklı noksan” yakıştırmalarına zıttır. Bunlar varken aşağılama iddiaları tutamaz. Bu yüzden bu tür şeylerle bu dini aşağılamaya çalışanlar ASLA BU HADİS-İ ŞERİFLERE YER VERMEZ. BUNLARI GÖZ ÖNÜNDEN UZAK TUTAR. Bu bir özellik detaylı bilgi için .http://www.mollacami.net/soru-ve-cevaplar-479.html

(Eğer bir kimsenin bir kimseye secde etmesini emretseydim, erkeklerin kadınlar üzerinde olan haklarından dolayı kadınların erkeklere secde etmelerini emrederdim.) Tirmizi, Rada, 10/1159; Ebu Davud, Nikah 40/2140 Ahmed b. Hanbel, Müsned VI, 76; İbn Mace, Nikah 4/1852

Kocasına secde ettirirdim diyor.
 (Kocanın vücudu irin ile kaplı dahi olsa ve karısı onu yalayarak temizlese yine de kocasının hakkını ödemiş olmaz.) İbni Hacer El Heytemi 2/121 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V, 239

Kocanın hakkı.
Bu tür şeyler Cumhuriyetin içinde ki şeriat gibi saçma bir önkabulle incelenemez. Bu hadis-i şerifin tafsilatları mevcuttur.

(Ey kadınlar! Eğer kocalarınızın size olan haklarını bilseydiniz, ayaklarının tozunu yüzlerinizle silerdiniz.) Hafız Zehebi-Büyük Günahlar- Sayfa 187

Dini eksik olmasının nedeni ise; Özel günlerinde namaz onlara farz olmaması kazası olmaması vb. Gib şeylerden dlay dini eksik denir yoksa elbette imanı tamdır.

(Çok lanet ediyor ve kocalarınıza karşı nankörlük ediyorsunuz. Aklı başında bir erkeğin aklını sizin kadar çelebilen aklı ve dini eksik başka bir varlık görmedim.)Müslim, İman, 34/132 İbn Mace, Fiten 19/4003

(Kadınlar arasında iyi kadın, yüz tane karga arasında alaca bir karga gibidir.) Sahihi Buhari

(Ey kadınlar topluluğu! Sadaka veriniz ve çok istiğfar ediniz. Çünkü ben Cehennem halkının çoğunun sizler olduğunu gördüm.) Müslim, İman, 34/132 İbn Mace, Fiten 19/4003

Kadınlara değer vermemek mi? Hz.Meryem ondan sonra birçok mühim zat var kadın İslamda.. Kadın erkekten daha çok dikkat etmek zorunda mahremiyeti var dedikodusu var, dili var.. İmam GAZALİ’de kadınlar hakkında sıralamış ama sadece birine değinelim.

Kadın sekiz sıfatlıdır: Giyim kuşam hevesinden maymun. Fakir düşmeye razı olmadığından köpek. Kocasına ve diğer insanlara kibrinden yılan. Gece gündüz koğuculuk yaptığından akrep. Evden eşya sattığından fare. Erkeklere hile kurduğundan tilki. Kocasına itaat ettiğinden dolayı koyundur.

İmamı Gazali İhyayı Ulumuddin

Burada kadınların özellikleri sıralanmış nasıl ki dedikoduda akrep gibi sokuyorsa.. Kadınları anlama gibi bir şey.

Gazzali, gibi bir alimin sözlerini çarpıtıp kendi görüşlerine uygun olarak sivriltip sunuluyor. Bu bir video arkaplınan korkutucu bir ses atıp zatı anlatmak ile eşdeğer.

(Namazı bozan şeyler kara köpek, eşek, domuz ve kadındır.) Sahihi Müslim, Salat 265; Tirmizi Salat 253/338 Ebu Davud, Salat, 110/720

Şafi mezhebinde köpeğin değidiği kıyafetin bir daha giyinmeyeceğini hepimiz bilmekteyiz.. Bunun nedeni bu hadis olabilir fakat neden öyle dendiği de bellidir.

Zira bir kedi ile bir köpeğin edeb farkına bakalım. Bilimsel olarak canlılar arasında en çok idrarında mikrop bulunan varlık köpekdir ve tuvaletini açık yerlerde yapar eşerek örtmezler.. Bu köpek düşmanlığıymış gibi sunulamaz. Ancak yapılmak istenen bu.  Kediler b ise tuvaletini yapsa hemen ardından orayı kapatır. Bu nedenle köpek necis bir varlıktır.

Kadın ise, namaz esnasında akla farklı şeyler gelebileceği için namaz bozulur demiştir. Bu da gayet normaldir ki insan namaz esnasında şeytanla mücadele eder ve akla herşey gelebilir..

(Uğursuzluk üç şeyde vardır: Kadında, evde ve atta.)Ebu Davud, Tıb, 24/3922; Müslim, Selam, 34/115 Buhari, Nikah, 17/4805HAZRETİ AİŞE ( RADİYALLAHU ANHUMA ) DER Kİ;

CAHİLİYET DÖNEMİNDE İNSANLAR DER Dİ Kİ;

UĞURSUZLUK 3 ŞEYDEDİR KADIN, EVDE ATTA DERLERDİ DER.. BUNU DİYEN MÜSLÜMANLAR DEĞİL ARAP MÜŞRİKLERDİR.

Bu hadisi şerif cahiliye sözlerini anlatırken bunu sanki Peygamber Efendimi Sallahu aleyhi ve sellem demiş gibi tanıltığında din düşmanlarının prim aracına dönüşüyor.

Kadın haklarıyla ilgili ayetler

İnceleyeceklerimiz şunlar; Nisa 34. 15. 11. 3, 24. 20. 129 Ahzap.. Tahrim 1. 5. 10. Yusuf 28. Bakara 187. Nur.. Talak 1. 2. 3. 4. 5. Müminun 6. Teğabün 14.

NİSA 34’te iffetsizlik hafifçe dövün diyorlar bu son çare olarak ama bundan kastı yine hadis-i şerifler ve kur’an dan almayıp bunu sunan primci din düşmanlarının yorumlarından alırsanız o sadece bu ayette ki bir cümlenin bağlamını iterek yaptığı çıkarsamaların bir niteliği yoktur.
Kaldı ki karısını dövenin ahirette davacısı ben olurum hadis-i şerifine bakıldığında bu tür yorumlarında asla çıkmayacğaı bunlar ile bilgisi zayıf aldanabilir insanların hedeflendiği açıktır ki bu ithamın sahiplerininde bu milli ve manevi değerlerinden uzak batı menfaatlerine sahip oldukları da bir gerçek.

Erkekler, kadınların koruyup kollayıcılarıdırlar. Çünkü Allah, insanların kimini kiminden üstün kılmıştır. Bir de erkekler kendi mallarından harcamakta (ve ailenin geçimini sağlamakta)dırlar. İyi kadınlar,itaatkârdırlar. Allah’ın (kendilerini) koruması sayesinde onlar da “gayb”ı korurlar. (Evlilik yükümlülüklerini reddederek) başkaldırdıklarını gördüğünüz kadınlara öğüt verin, onları yataklarında yalnız bırakın. (Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız) onları (hafifçe) dövün. Eğer itaat ederlerse, artık onların aleyhine başka bir yol aramayın. Şüphesiz Allah, çok yücedir, çok büyüktür.

Ayette güzelce açıklanmış. altını çizdiğim ve kalınlaştırdıklarımı inceleyin iffetsizlikten bahsediyor evlilik hükümü derken .http://www.kadinlaricin.net/evlilik/islamda-evlilik-kurallari.htm

Altta ki ayette NİSA 33. ayet erkeklere iki pay kadınlara bir pay demiyor eşitlik var.Allah’ın, kiminizi kiminize üstün kılmaya vesile yaptığı şeyleri (haset ederek) arzu edip durmayın. Erkeklere kazandıklarından bir pay vardır. Kadınlara da kazandıklarından bir pay vardır. Allah’tan, O’nun lütfunu isteyin. Şüphesiz Allah, her şeyi hakkıyla bilendir. İSLAMDA KATİYEN İSTEDİĞİNİZ EŞİTLİK YOKTUR AMA ADALET VARDIR. VE SİZ EŞİTLİK DEDİĞİNİZ ŞEYE BİLE UYAMIYORSUNUZ EĞER SÖZÜNÜZDE DOĞRU İSENİZ BÜTÜN KIZLARI PARİS KOLEJİNDEKİLERE BENZETİRSİNİZ..!

Endülüste ve Osmanlıda kadın hekimlervardı.. ziyadesiyle kaynağıda var. Başta kafir sistemle, İslami sistemi ayırmak gerekir.. İslamda on beş asır sürdüğü gibi kadınların geçimi önce babasında sonra eşindedir. İslamda çok kadın hakkında Osmanlıda nadirdir arşivimde kaynağı var batılı bir seyyah söylüyor. Bir erkek ihtiyacını karşılamak istiyor ve karısı yetmiyorsa onu boşamıyor yanına birini daha getiriyor ama hepsine EŞİT (!)şekilde Adaletli davranmak zorunda.. diğer şekilde olmuyor.Misal miras payı..

Eğer, (velisi olduğunuz) yetim kızlar (ile evlenip onlar) hakkında adaletsizlik etmekten korkarsanız, (onları değil), size helâl olan (başka) kadınlardan ikişer, üçer, dörder olmak üzere nikâhlayın. Eğer (o kadınlar arasında da) adaletli davranmayacağınızdan korkarsanız, o taktirde bir tane alın veya sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için daha uygundur.

Nisa 3ADALETİ BURADA DA GÖRÜYORUZ.

Ey peygamber! Kadınları boşamak istediğinizde, onları iddetlerini dikkate alarak (temizlik hâlinde) boşayın ve iddeti sayın. Rabbiniz olan Allah’a karşı gelmekten sakının. Apaçık bir hayâsızlık yapmaları dışında onları (bekleme süresince) evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Kim Allah’ın sınırlarını aşarsa, şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilemezsin, olur ki Allah, sonra yeni bir durum ortaya çıkarır.Talak 1

Boşanan kadınlar iddetlerinin sonuna varınca, onları güzelce tutun, yahut onlardan güzelce ayrılın. İçinizden iki âdil kimseyi şahit tutun. Şahitliği Allah için dosdoğru yapın. İşte bununla Allah’a ve ahiret gününe inanan kimselere öğüt verilmektedir. Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona bir çıkış yolu açar.Talak 2

Kadınlarınızdan âdetten kesilmiş olanlarla, henüz âdet görmeyenler hususunda tereddüt ederseniz, onların bekleme süresi üç aydır. Hamile olanların bekleme süresi ise, doğum yapmalarıyla sona erer. Kim Allah’a karşı gelmekten sakınırsa, Allah ona işinde bir kolaylık verir.Talak 4Buluğ yaşına girdiği halde âdet görmeyen kadınlar olduğu gibi, çok geç yaşlarda âdet görenler, hatta hiç âdet görmeyen kadınlar da olabiliyor. Bu nedenle Ayet, öncelikle âdet gören ve görmeyen kadınların iddet bekleme süresine açıklık getirmektedir.

Peygamber efendimize yapılan hakaret ve hadise göre 6 yaşında evlenip 9yaşında cimya yapmış.. diğer hadise göre ise böyle değil. 6-9 yaşında aklı eren bir kimse olmuyor ama

İmam-ı Buhari hazretleri başka bir Hadis-i Şerif-i Rivayetinde ise Hazreti Aişe ( Radiyallahu Anhuma ) şöyle buyurmuştur;
” Annem-Babam Din-i Celil-i İslam’a girdikleri vakit Aklım gayet eren kimseydim.

KAYNAK ( BUHARİ, KEFALET, SAYFA= 4, MENAKİBÜ’L-ENSAR SAYFA= 45, EDEB, SAYFA= 64, SALAT, SAYFA= 86, AHMED BİN HANBEL, MÜSNED, CİLT= 6, SAYFA= 198 )

İmam-ı Azam’ın talebesi kardeşim “HakGeldi Batıl Yok Oldu”dan da yardım aldım belli olmuştur.. Vesselam Son bir link daha

 

Burada namus sadece kadınlarda var gibi bir yargıya varmışlar. Ve fotoğraflarda kadına baskı yapılıyormuş gibi bir izlenim veriliyor. Halbuki İslamda kız çocuğu değerli bir unsudur. YANİ, İslam da erkeklerde namusunu korumak zorundadır zira onlarada 100 kırbaç cezası var.. ki bu da erkek egemenliğinin olmadığının kanıtıdır..

Kaldı ki 4 şahit gerekli. Bu da recm için gerekli ve zor bir şarttır.

Osmanlıda 600senede suç oranları bir elin parmağını geçmez niçin Şimdi recm kötü gelebilir fakat şuan hiçbir suçun önüne geçemiyoruz amacımız adaletli olmak mı yoksa asıp kesmeyelim mi eğer öyleyse Türkiye en çok suç olan ülkelerden biri ama islam adaleti vadediyor

 

 

ŞİMDİ

BİRKAÇ ÖRNEK KOYALIM;

İslamiyet’i seçen 43 yaşındaki Sarah Joseph annesinin mankenlik ajansı olduğu için ünlü modeller arasında büyümüş.

 

Camilla leyland

İslam da edep haya iffet.
Edep, güzel terbiye, iyi davranış, güzel ahlak, haya, nezaket, zarafet gibi manalara gelir.
Evladınızı edepli, terbiyeli yetiştirin Hadisi şerifinde ki gibi..
Çocuk islami kurallara göre yetiştirildiğinde
kul hakkı yememeye insanlara iyi davranmaya, kırmamaya meyilli olur.. Anne babaya öf bile demez..ki batılılar buna hayret eder.

Ateistler nasıl istismardan sözedebilir?
Onlar istiyorki kendi çocuklarını istedikleri gibi dinsiz yetiştirsin fakat müslümanlar bunları aklına sokmasın. Oldu tabi istedikleri gibi yetiştirelim
sonra sizin gibi bir çocuğa sahip çıkamayız.
Örnek aldıkları amerikada hangi baba çocuğuna söz dinletebiliyor? Oktay sinanoğluna ve filimlerde lanse edildiğine göre bu imkansız.
Halbuki Osmanlıda çocuk babasını ve annesinin hakkına itaat eder ve sözünden çıkmazdı..

Peygamber efendimiz demiyor mu anne hakkı ödenmez diye.

Eğer bir çarşafı kaldırırsanız bu diğer tüm islami kuralları yıkar ve domino taşı gibi başka bir ahlak düzenine geçilir.

Günümüzde çağdaş ve modern denen hukuk sistemini görüyoruz her gün milyonlarca suç işleniyor. Hiçbir suçun önüne geçilemiyor. Ama Şeriat devletinde böyle birşey göremezsiniz.
Bir alıntı yapmak istiyorum;
Miras meselesin de ki İslamın inkılabını tam anlayamayan bazı kişiler, kadına erkeğin yarısı kadar pay verilmesini dillerine dolayıp bununla İslamın kadının hakkını korumadığı yorumuna saplanırlar.
İslamda şöyle birşey vardır. Mesuliyet hep erkektedir kızı babası besler sonra evin yönetimine kocası eşi geçer..kızın çalışıp kazanma mecburiyeti yoktur. O tüketici durumundadır. Bu, ona layık görülen bir şefkat ve merhametin neticesidir. Kız, baba evinde bulunduğu müddetçe ihtiyaçları babası ve onun yerindeki yakın erkek akrabaları tarafından karşılanır, gözetilir, himaye edilir. Evlendikten sonra da geçimi, nafakası ve ihtiyaçları kocasının üzerine geçer. Kadın, kendi malını, evin ihtiyaçları için harcamaya zorlanamaz.
Çünkü bir erkeğin özel mülkü olacağı gibi, kadının da pekala özel mülk edinme hakkı vardır. Ancak kadın gönül rızası ile, bir zorlama olmadan, isterse, ortaklaşa harcamada bulunabilir. Buna göre, kadının hiçbir şeyi yokmuş gibi bakılır; yeme, içme, giyim kuşam ve benzeri bütün ihtiyaçlarını görmek kocasının sorumluluğu altındadır. Hatta erkek evine bakmaktan vazgeçer, yahut cimri davranarak servetine göre bir harcamada bulunmazsa, kadının kocasını şikayet etme hakkı vardır. Gider, İslam hukuku çerçevesinde hakkını arar(!)
Diğer taraftan kadın evlenirken erkekten mehir alır, bölgenin adetine göre pek çok hediyeye sahip olur. Erkek devamlı surette harcarken, kadının malı artarak devam eder, çoğalır..(!)
Erkek evlendikten sonra üzerine aile yükü binecek, kendisinin, çoluk çocuğunun, hatta anne-babası ve muhtaç oldukları takdirde dinen bakmakla mükellef olduğu akrabalarının nafakalarını karşılamak durumunda kalacaktır.
Buna göre biri erkek, diğeri kız iki kardeşten erkeğin aldığı üçte iki miras bu şekilde devamlı surette harcanıp azalırken, kız kardeşinin aldığı üçte bir miras hakkı artarak korunabilmektedir. Şimdi gerçek manada erkek kardeşin mi serveti çoktur, yoksa kız kardeşin mi? Erkeğe mi imtiyaz tanınmış, yoksa kadına mı? (!)

 

Not:  Bu yazı din düşmanları için özel yazılmıştı, kitlesini aştığı için değiştirdim. Bu yazı çok fazla okunduğu için gerçek kitlesi (din düşmanları) dışına taşmıştır. Bu yüzden güncelleyene kadar kalması gerekiyor ki arama motoru indexlerinden silinmesin.

Reklamlar
49 comments
 1. heydostum said:

  kuranda kadına gereken değer verilmemiştir. sanırım bu yüzden hadislere ve başka kaynaklara bakıyorsun.

  Beğen

  • Sümeyye said:

   Kardesim bikere hadis demek zaten Allah resulunun sozu demek . ayricayetersizliginden degil her turlu konuyu namaz dahil olmak uzere ayrintiya ileri derece girse peygambere gerek kalirmiydi ayrica ayni sekilde her konu bu kadar derine inse kur an kac sayfa olurdu ? Bi dusunun o zamna belkihafizligini da tamamlayamamis onlarca insan da olurdu. Yani Allah in hakk dinini kabul etmemekte direnen nefsinize ne zman yol vericeksiniz . resmen kendinize eziye ediyosunuz her turlu hak olan konusmaya kilif uydurmak icin niye bu kadar bos zmana harciyosunuz ne yaparsaniz yapinbi gun pisman olup elleriniz semada ozur ve af ile yalvaricaksiniz . bunun icin ne den akillilikedip kazananlardan olmak yerine kaybedip kendinize de obur dunyada hic olmeyip ebedi yasama hakki var ken de bunu kendinize cok goruyosunuz, dusunsenize ebedi olmaya hak kazanmak ne demek . lutfen daha dikkatli dusunun kimseyr degil kur an atefsire hadis ve sunnete uyun. Ki seye deghil muslumanlara da degil simdikilere ilk once Allah yaraticimiz ne demis cunku bizim mimarimiz o .selametle Allah rahmetiyle muamele etsin insallah

   Beğen

  • muhammed said:

   Sn.heydostum.
   Çok yanılıyorsunuz,bilakis kur’an kadın erkek arasında hiçbir ayırım yapmaz.Zira Kur’an ‘a göre erkek de, kadın da Allah’ın kuludur.Cinsiyetleri nedeniyle Allah’ın kulları arasında hiçbir ayırım söz konusu olamaz, insanları erkek ve kadın olarak yaratan Allah’tır,o kendi yarattıkları arasında hiçbir ayırım yapar mı?. Ayrıca ona karşı her iki cinsin konumu aynıdır.İkisi de onun kuludur.
   Ayrıca erkek ve kadın hakları eşit olduğunu beyan eden iki ayeti yazmakla yetinmek istiyorum.

   1-Bakara-228:…..Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi,kadınların da erkekler üzerinde aynı şekilde EŞİT HAKLARI vardır.Ama Erkeklerin (infak etme,masraflarını ve ihtiyaçlarını karşılama gibi konularda) onlara karşı ayrı bir (sorumluluk) farkı vardır……’’

   2-Tevbe-71-72: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر

   Tevbe-71:Mümin erkeklerle mümin kadınlar da birbirlerinin velileridir. (vekil,yönetici,idareci,temsilci vs.) Onlar (birbirlerine) iyiliği emreder,kötülükten alıkorlar, namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, Allah ve Resûlüne itaat ederler. İşte onlara Allah rahmet edecektir.Şüphesiz, Allah, üstün ve güçlüdür,hüküm ve hikmet sahibidir.

   (Not: Bir çok mealde ‘’VELİ’’kelimesi dost veya yardımcı olarak çevirilmesi yanlıştır. Çünkü Arapçada ‘’VELİ’’yönetici,idareci,temsilci gibi anlamlara gelir.Arapçada dostun karşılığı ( خليل – صديق ) gibi ifadelerdir.

   (اسم) وَليّ:
   الجمع : وليُّون و أولياء ، المؤنث : وليّة ، و الجمع للمؤنث : ولايا
   الوَلِيُّ : كل مَن وَلِيَ أَمرًا أَو قام به ‘’

   Yukarıda gösterdiğim lügat metninde de ”VELİ ”kelimesinin tanımı şöyle yapılır.
   ‘’El veliyyu küllü men vella emren,ev kame bihi’’ VELİ,işleri yöneten,idare eden veya yerine getiren kişilere denir.

   Tevbe-72: Allah inanan erkeklere ve kadınlara içinde yerleşip kalacakları ve altından ırmaklar akan cennetleri ve Adn cennettlerinde tertemiz barınaklar vaat etmiştir.(Ancak) Allah’ın rızası (hoşnutluğu) ise bunların hepsinden daha büyüktür.İşte bu,en büyük kurtuluştur ve en yüce bahtiyarlıktır.

   İşte bu iki ayette göre hem dünyadaki hakları,hem de ahiretteki mükafatları aynıdır.
   Saygılarımla.

   Beğen

   • RENA said:

    Lütfen bir dahaki sefere yapacak olursanız ayet paylaşımlarınızda kendi şahsi yorumlarınızla meallere müdahale etmeye kalkmayın. Tefsir’de yer alıyorsa getirebilirsiniz. Aksi halde kişisel düşünce ve yorumunuz olarak kalacaktır. Veli kelimesi dost anlamındadır. Lügatçılık yaparak tahrif etmiş oluyorsunuz. Bu zamana kadar böyle anlaşılan Kur’an’ı çarpıtmayın Berika ve Hadika ‘da kendi anladığı şekilde yorumlayanların cehenneme gidecekleri Peygamber efendimiz (Sallahu aleyi ve sellem) tarafından buyrulmuştur.

    İkinci konu ise kadınların erkekler eşit derken kastettiğiniz şey modern literatür olmamalı biz bu dini batının standartlarına göre evirip çeviremeyiz. Yaratılış olarak farklı cinsiyetler biz bunu göz kör hümanist akımlarına göre yorumlayamayız. Reddettiğimizde ise kadınlara düşman olmayacağız ama bu ithamların sahipleri bunu iddia ettiğimizi lanse etmek istiyor.
    Hak olarak da gerek ayet-i kerimeler gerek hadis-i şeriflerde bir adaletsizlik bulunmuyor.

    Beğen

   • elif said:

    Muhammed, bakara 228 ayetinin tamamini niye paylasmadin, ikincisi o ayette “eşit haklar” demez, kafana göre Kur’ana kelime ekleyemezsin. Yoksa, Allah’in kelime hazinesini eksiz mi buldun da, onun yerine ekleme yapiyorsun? o öyle yazmasini bilmiyor muydu?

    Ondan sonra,Nisa 3, 11, 34, Talak 4 ve Bakara 223 niye eklemedin bu listeye? yoksa iyi seyler yazmiyor mu?

    Beğen

   • mrtook said:

    Öncelikle gerçekten Kur’an’ı tartışmaya çalışıyorsunuz. Her meal farklıdır sonuçta meal Kur’an değildir. Ama mealcilik yapıyorsunuz. Bunun için bir kaç bir şey söylemem gerekli. Başka birisine verdiğim cevaplardan alıntı yapacağım.
    Eğer hoca dediğin kişileri söylersen onların üstünden örnekler de verebilirim kendileri de bol bol meal yazıyorum diye ne manalara getirip ne sapıklıklar ileri sürmüşlerdir kim bilir.

    Ha inançsız ha inkarcı değişen birşey yok. Aynı argümanları ateistler de getiriyor. Az kafan çalışsa hadisleri değiştirdiğini düşündüğün kişilerin kuranı da değiştirebileceğina akıl erdirirsin.

    Peygambersiz din herşeyi internetten öğrendiğin için sana komik gelmiyor.:)
    Siz kuranla uzaktan yakından alakadar değilsiniz. O kadar hadis var sizin durumunuzu anlatan ayet dahi var. Ama ilimsiz bilgisiz ayeti kafanızdan yorumladığınız için usül, tefsir hiçbirşey bilmediğiniz için böyle cahil cahil konuşuyorsunuz

    peygamberden bin dört yüz yıl sonra dini çıkmış buna herkes güler. Bahsettiğin hadisler hakkında tonla bilgi var. Aynı şeyleri getirip durmayın. Bir kaç hadisi şerif getirip bunlar uydurma demek ile hadis-i şerifleri inkar ederek kafir oluyorsunuz. İtikad öyle şeydir ki bazen bir sözle bile insan kafir olur. Olan hadisi inkar etmek insanı kafir yapar.
    Deve sidiği ile ilgili hadise nazarn bugün her mealci sende deve sidiği iç tarzı şeyler söylüyor.
    hz suleyman kuranda kuşla konusuyor hadı gıt sende kuşla konus
    hz yunus as ynus balığının karnınd ayaşadı hadı gıt bı balığın karnına gir
    hadi hz ibrahım as ateşte yanmadı gırsınler bakım ateşe
    böyle mantıkmı olur.

    Deve sidiği bir açıdan amonyak, içilmek için değil belirli hastalıklarda tedavilerde kullanılabilir , hiç bir şeyden haberin yok ki, ateistlerde Kur’an da senin söyledikleirne benzer şeyler olduğunu iddia ediyorlar ama hepsi çarpıtma hadis-i şerifler içidne böyle. Diğer konular da böyle irin yalasa hakkını ödeyemez diyor bu Allah koyduğu bir şey, tıpkı cennetin annelerin ayağında olduğu gibi bir vurgu.

    Peygamberlere karşısın, alimlere karşısın tefsirlere karşısın ama günümüzde kafir gibi hüküm veren onlar gibi yaşayan sahtekarların kitaplarından doğruyu bulmaya çalışıyorsun tek kitap kuran diyen her haşere kendi sürüsüyle kitabını yazıyor. Bunlar mı kuranı kurandan soracak çelişkilerin içinde müslümanların dinine yapmadığınız küfür yok. Kur’an’a yüklemediğiniz hiç bir çirkeflik yok.

    Meryem Validemize, edebsizce peygamber efendimize insan haya eder utanır siz mealcilerde bu yok. Sizin dininiz meallar ve kendi uydurmalarınız olmuş. Bunların peşinden eşek dahi gitmez
    İlim öğrenmezsen ne yapabileceğini sanıyorsun bir kişi tıp hakkında bilgiler okumadan senin değiminle boğulmadan cerrah olabilir mi ? Tabi ya kafir gibi yaşayıp hiçbirşey okumayacaksın nasılsa anladığın şekilde “MEAL” üzerinden yaşamaya çalışacaksın. Ne ulaştıran Allah’ın Resulü , dünya da ki elçisi Peygamber Efendimiz (Sallallahu aleyhi ve sellem)’i devreden çıkaratacaksın onun sözlerine isyan edeceksin. Ama bugünkü kefereleri hoca kılıklı lağım ağızlara hoca diyeceksin. Güya peygamberden almayacak onlardan öğreneceksin.

    Meal kuran değildir.

    İşine geldiği gibi ayeti ne mana ne tevil hiçbir şey tanımıyorsun ilimsiz teneke gibi sen de bilmiyorsun ki el fazlı küfür nedir ki bir insan bunları söylese dinden çıksın ya da akide nedir ki kişi öyle itikad etmezse müslüman olamasın.
    Madem Allah’ın kitabı yeter diyor sen neden tefsir, tebyin, yorumlama gibi saçmalıkları okuyorsun Kur’an sana yetmiyor mu kendi çelişkinden habersizsiin. Allah’u azimüşşan ayetinde Peygamber ne söylerse alın der. Neyine inkar ediyorsun bu dinsizliktir. Biz asıl Kur’an a iman etmiş mümin kullarız. Siz yine Kur’an da ki gibi dinin yarısına inanıp yarısına inanmıyorsunuz. Peygamber e saysızlık postacıymış verip gitmiş gibi, sözlerini yalanlıyorsunuz. Kur’an’ı Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem açıkladı. Kimsin ki de bozulduğunu iddia ediyorsun 1400 yıl sonra bir kaç şaklaban mı bulmuş bunu. Ne can almasından bahsediyorsun yaptığınız İslam’ı içten yok etmeye çalışmakttır atanız ebu cehil bile beceremedi. İşinizde geldiği gibi Kur’anı hrriistiyan ve yahudiler gibi tahrif etme derdindesiniz. Herkes kafasının dikine gidiyor Kur’an dan bunu buldum şunu çıkardım diye kendi aranızda bile namazı var mı yok mu varsa kaç rekat tartışyorsunuz. Allah’ın dinine tartışır hale gelmişsiniz. Allah adına haşa hüküm verme cüretini gösteriyorsunuz. Bu büyük bir vebaldir. Ahirette çekeceğiniz azabı düşünmek bir yana umrunuzda değil.
    Ateistlerden bir farkınız yok. Onların Kur’an’ı Kerime yaptığı saygısızlığı yine Allah’ın Resulünün Salllallahu aleyhi ve sellem’e ve hadislerine ve yine Kur’an-ı Kerim’e yapıyorsunuz. Allahu Azimüşşan demiyor mu ki o vahiyden konuşur diye.
    Sizin gibi şarlatanlara da ne oluyor ? Kafir gibi yaşayacaksın kafana göre yaşayacaksın güya İslam’ı hristiyanlığın 10 emir kitabına döndürüp her halt yiyip adın müslüman olacak. Böyle müslümanlık yok.

    Beğen

  • anlaşıldı mı said:

   erkeğede verilmedi nerde yazıyor erkek üstündür zina yapar içki içer kumar oynar diye hııı üstünlük takva iledeir diye ayet var birde kadın annedir ve babadan önde tutulmuştur

   Beğen

   • RENA said:

    Ben bunların aksini iddia etmedim, haklısınız. Ancak bu geribildirimin nedenini anlamış değilim . Bir bakıma eleştirilere cevaplar içeren bir yazı. Aksine makale de hadis-i şeriflerle kadınlara verilen değer anlatılmakta. Yani burada bir ayrımcılık yer almıyor ki böyle bir şey düşündünüz? Okuduğunuzdan da şüphe duyuyorum haliyle.

    Beğen

 2. Rena said:

  Kuran da kadını yeren bir ayet yok. Yazıyı okusaydın ayetleri de görebilecektin. Ayrıca “İslamofobi” adlı makaleme bakarsan batılı yazarların objektif görüşlerini de okuyabilirsin.

  Beğen

 3. ruki said:

  ben burada kadına verilen bir değer görmüyorum… çıplak gezersen tecavüze uğrarsın hem de haksızsın demişsin… peki 3 yaşında tecavüze uğrayan bebek altına don giymediği için mi tecavüze uğradı… sapık erkek zihniyeti üzerinden kadınların değer görüp görmediği hakkında atıp tutmayın… durmadan batı toplumundan örnek verip durmayın… iyice komik duruma düşüyorsunuz… batı da tecavüz yok mu var tabi, ama önemli olan tecavüzden sonra kadına yapılan muamele… sadece bunun cevabını düşünürsen yazdığın o kadar şeyin ne kadar boş olduğunu anlarsın… siz bunları yazarken çıktığınız yeri de ne çabuk unutuyorsunuz, bir kadının aşağıladığınız namus namus dedğinız hor gördüğünüz o organından çıkarken ondan nasıl üstün olabilirsiniz? hee bunada taşıyıcı dersiniz siz şimdi… eee sizin gibi kadın düşmanlarını eşekler taşısın o zaman…

  Beğen

  • anlaşıldı mı said:

   bakın yüce allahın kadına taktığı tacı kafamızdan çıkarıp erkeğin eline verdik oda kaldırıp yere çaldı ok halada değişmedik 100 yıl öncekilerle aynını düşünüyoz o erkek yapar ona denk olamayız kadın hakksız körmü yapmasaydı giyinmeseydi vs vs kocamız bizi aldatsa kadın olarak kadını suçluyoz eşşek kadar adam gitmeseydi demiyoz bi hata yapmış diyoz hep kadını suçladık kadın olarak halada aynıyız kadınlarda herşeyden çıkmasa ölür bu sözü bir kadından duydum bu durum değişmeden birşey değişmez ama değişime kendimden başladım inşallah

   Beğen

   • RENA said:

    Göremiyor olmanız fazla tuhaf çünkü hadis-i şerifler de bu açık. Ayrıca orada ki bazı bölümler ise yapılan iddilar için cevap taşıyor, doğrudan anlatmanın aksine. Ancak güncellenmesi gerekiyor.
    100 yıl öncekilerle aynı düşünüyoruz tabi ki cumhuriyet tarihi, milletimizin batıya merkezlenerek buradan bir çok sorun almasına neden oldu. Ancak söylemleriniz de yine aklınızdakiler benim burada iddia ettiklerim değil, çünkü ithamlarınızı destekleyecek hiç bir şey yazmıyor yazımda. Ben de burada anlıyorum ki; aklınızda daha önceden oluşmuş sorunları dile getiriyorsunuz.
    Yapmasaydı, etmeseydi gibi söylemlerde yazı dışı kaldığı için gerçekliliğini yitiriyor. Efendim, burada İslam hukukundan bir bölüm anlatmak istedim. Ancak kim bunları dile getiriyor, kim suçluyor, tecavüzcü yerine edileni bilemem. Bu yanlıştır elbet ancak bunlara bakarak, bu insanlar hakkında ideolojilerini göz önünde tutmak yerine geneli itibariyle sadece kendi inanışınızı muteber kılıp diğerlerini göz ardı etmemelisiniz.
    Vardır illa ki. Bunlar yeni şeyler söylediğiniz gibi 100 senelik, nitekim evlilik ciddi bir kurum. Sonuç olarak eğitimsiz veya ahlaksız, vicdansız kişileirn elinde bir kıyıma dönüşebilmekte. Bu arada sadece söylediğiniz durumlar yok ona muadil çok sayıda sorun daha mevcut. Bu bir kafa yapısı, düşünce, zihniyet bu değiştiğinde bu tür durumlar da değişecektir.
    Koca aldıtımı meşrulaştırılamaz ancak zaten hangi kitapta yeri var hangi kaynakta? Tamamen gayri meşru, nefsani diyebileceğimiz hareketler.

    Beğen

 4. Rena said:

  Birşey görememenin sebebi yazıyı okumamış olman. Resimlere bakmışsın
  Burada, bahsettiğiniz ayet ve hadislerin kadınları aşağılamadığı yer alıyor. Ve sizin asla dile getirmediğiniz hadisler. Hangi eserlere baktın kuranda şu ayetler eziyor demekten başka?
  Bir de kadın düşmanı olduk. Defalarca anlattım blogda ki yazıları okumaya başla.
  İnternetten öğrendiğin şeylere körü körüne inanınıyorsun. Bir hadisin bile kitaplara sığmayacak kadar çok tafsilatı var.
  Sorguladığını sanıyorsun.

  “BEN KABURGADAN GELMEDİM” diyor ya ateist kadınlar.Bunlarla kadınların aşağılandığını ileri sürüyorsunuz.Meniden gelmek zorunuza gitmiyor ama değil mi?

  Kuran’ın tanrısı bir erkek ve erkek üstünlüğü var(!) Kuran da ihlas suresi varken nasıl ısrarla erkek diyebilirsiniz? Emir veriyor diye mi? Kadın olsa emir veremezdi öyle mi? Niye onu bir cinsiyete sokmaya çalışıyorsunuz bunu söyle bana?
  Sonra hadiste kadının dini ve aklı noksandır deniyor.. Kadınların aşağılandığı söyleniyor. Makalede hep bunları cevapladım.
  Miras payı, karısını dövenin ahirette davacısı ben olurum gibi hadisler var. Eşinizle çocuk gibi olun gibi gibi.
  BUNLARIN HEPSİ CEVAPLANMIŞ ŞEYLER. TEK TEK CEVAPLADIM YÜZYILLARDIR BAŞKA BİR SORU SORMUYORSUNUZ ZATEN. Üç yıldır ateistlerle tartışıyorum yıllardır aynı sorular, hiç yeni birşey yok.
  Kadın istediği gibi giyinir karışamazsın… Tabi karışmayalım ne sonuçlar doğurduğunu yazdım.
  Kadınların aşağılandığını birkaç ayet hadis getiriyorsunuz. Diğer ayet ve hadisleri göstermiyorsunuz. Şeriat yaşantısıyla ilgili ne bilginiz var da müslümanlar kadınları aşağılıyor diyebiliyorsunuz?
  Varsa yoksa arabistan gibi yerlerde yaşanan olayları getirirsin. Defalarca söyledim şu blogu okuyunda gelin.
  OKUMAYANI BANLAYACAĞIM BAŞKA ÇARESİ YOK BU İŞİN. Sizin gibi okuma özürlüleriyle uğraşamam.

  Kadınlar niye kutsanmalı? Kadın ve erkek arasında farklar var ve sandığınız gibi eşitlik her zaman adaleti sağlamaz.. Kadın ve erkek fiziksel olarakta eşit değildir. Her türlü farklara sahiptir kadın narindir. Haklar bakımında da islam koskoca bir hukuk sistemi oluşturmuştur. Yani bir ayetten ya da hadisten mana çıkarılmaz sizin zannettiğiniz gibi.

  İmam azamın yüzlerce talebesinin fıkıh hakkında yüzlerce eseri vardır.En basitinden bu hakları peygamber efendimizin veda hutbesinde bulabilirsin. İmam azam gibi bir zat kadınların mahkemelere bakabileceğini söyler. Endülüste kayıtlı cerrahlar, kadın hekimler (ebe demiyorum)
  Dahasında hz.Asiye, Meryem, Rabia gibi büyük kadınlar vardır. Ama ateistler gider neden kadın peygamber yok eğer kadınlar ezilmiyorsa derler. Bu insanlar bu kadar gerizekalı. Cahiliye devrinde kadınların sözümü geçiyormuş? Bir kadın peygamber ne yapabilir?
  Voltaire’in de belirttiği gibi cahiliye devrinde kadın alınıp satılabiliyordu. Diğer toplumlar hakkında da bir fikrin yok ama kadının namusu olduğu belirtildi ve ahlaksız toplum yapısından çıkıldı. Ahlak konusuna diğer makalelerimde yer verdim.

  Bunlar da sizin bilmediğiniz hadisler. Tek taraflı okuyup objektif olunmuyor söyleyeyim. Siz sorgulamıyorsunuz, sorguladığınızı zannediyorsunuz. Ve aslında kendini bilgili sanan cahillerden oluşuyorsunuz.

  Bir mümin, kötü huylu diye hanımına kızmasın iyi huyu da olur. Müslim

  Kadın zayıf yaratılışlıdır. Zayıflığını susarak yenin! Evdeki kusurlarını görmemeye çalışın. İbni Lal

  Hanımının kötü huylarına katlanan erkek, belalara sabreden Hazret-i Eyyüb gibi mükafatlara kavuşur. Kocasının kötü huyuna sabreden kadın da, Hazret-i Asiye gibi sevaba kavuşur. İ.Gazali

  Hanımı ile iyi geçinip şakalaşanı Allahü teala sever, rızıklarını artırır. İ.Lal

  En üstün mümin, hanımına, en iyi, en lütufkar davranan güzel ahlaklı kimsedir. Tirmizi

  En iyi müslüman, hanımına en iyi davranandır. İçinizde, hanımına en iyi davranan benim. Nesai

  Hanımına güler yüzle bakan erkeğin defterine, bir köle azat etmiş sevabı yazılır. R. Nasıhin

  Hanımının haklarını ifa etmeyenin; namazları oruçları kabul olmaz. Mürşid-ün-nisa

  Hanımını döven, Allah’a ve Resülüne asl olur. Kıyamette onun hasmı ben olurum. R.Nasıhin

  Kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimse değer verir. Onları ancak kötü ve aşağılık kimseler hor görür. İ.Asakir

  ŞİMDİ DİĞER MAKALELERİMDEN KOYUYORUM. HER KAFASI ESEN YORUM YAZMASIN. ARTIK BLOGLA İLGİLENMİYORUM.
  Nisa34 hakkında batılı bir kadın yazar açıklıyor. Kadın haklarını kadınların ağzından açıklıyoruz!
  Margeret Marcus diyor ki;
  iddasını ileri süren ispat için (Erkeklerin kadınlara hakimdirler, çünkü ALLAH, erkekleri kadınlardan üstün kılmıştır) ayetini serdedenler, bu ayetin devamını görmezlikten gelerek ayetin mânasını tahrif ediyorlar.
  Halbuki bu ayetim devamı (..Çünkü onlar erkekler, mallarını kadınlarının geçinmelerine sarfetmektedirler)
  ile maksat tamamlanmaktadır. Her ne kadar çalışan kadın, aylığını ailenin aylığına katsa da, onun mesuliyeti,bu bakımdan zevcin (kocanın) mesuliyetinin kat kat altındadır.

  Durduk yere döv demez, iffetsizlik ettiğinde, aile hukukunu çiğnediğinde.. Dövmekte sopayla değil, iz bırakmayacak şekilde bir tokat.. Her canı istediğinde giriş demek değil.

  Batının gözünden kadın hakları.. Bu insanlar objektif olarak inceliyorlar. Burada ki ateistler gibi ateist makaleleriyle değil.. Zira ateistlerin islami bilgileri olmuyor. Tartıştığımda görüyorum ki en basit şii-sünni ayrımından bile haberleri yok. İslam’ın sadece kötü şöhretli ayetlerini getirebiliyorlar..

  Kadın hukuku bakımından İslam hukukunun bugünkü Avrupa kanunlarından daha üstün olduğu kanaatinde olan Gaudfroy-Demombynes.

  Kadın haklarının İslam hukunda bugünkü modern hukuka nazaran daha insanî olduğuna dair. Joseph Chaine ile Reine Grousset.

  Times’de neşredilen iki sayfalık yazıdan alıntı;
  “Bugün İngiliz parlâmentosunda kadınalra tanınmış olan birçok hakkın 1400 yıl önce İslâm’ın kadınlara vermiş olması cidden enteresandır..

  Kadına değer veriliyor! Cennet annelerin ayağı altındadır demek annelerinize iyi davranırsanız cenneti kazanırsınız demektir. Kadın haklarını bu kadar güzel açıklayan söz olabilir mi?
  İslam bir hukuk sistemidir. Bir ayetten çıkarabilecek birşey değil! Tefsir ilmi olmasaydı kuranı herkes yorumlayabilirdi. Arapçası olmayan bir çocuk bile mana çıkarabilir ve kuranın ne dediği anlaşılmazdı.. Fakat müçtehid alimler bunları birçok şeye dikkat ederek tefsir etmişlerdir. Gramer bilgisine, Neshedilmiş ayetlere, Ayetin mekki, medeni ayet oluşu, hangi olayda niçin indiği gibi konuları inceliyorlar.
  Ve hükümler çıkarıyorlar.. Kuran da olmayan hususlar hadiste de olmazsa içtihad yoluyla benzer olaylara bakılarak yapılıyor.
  Şimdi niye şeriatın, demokrasiye göre daha doğru olacağı bahsine gelelim;
  İslam örtünmeyi emrediyor! Şeriat kısasa kısas yapar.
  Hırsızlık yapanın elini keser ama her hırsızın değil,belli kuralları var.
  Zina edeni evliyse taşlar veya değilse sopalar.Recmeder.
  Ve de bunun yanında adaletle hükmeder. köle ve cariyelik vardır fakat tedrici suretle kaldırılmıştır ki şeriat devletinde kölelik köle olmak demektir. Sakatköle edinip bakarlardı buna da batılılar çok şaşırdığını belirteyim. Ne siyahınbeyaza ne beyazın siyaha birüstünlüğü olmadığını belirtir.

  Laik devlet te ise hiçbir suçun önüne geçemezsin, suçlu olan uyanık avukatlar ve yalancı şahitler sayesinde yırtar ve de mazlumlar acı çeker. Hırsızlıklar yaşanır. Tecavüzler fuhuşlar ve de sayısız suç.
  Ama İslam medeniyetinde bunların hiçbirine rastlayamazsın.
  Şuan şeriat devleti yok hep kralın kanunları
  Cumhuriyet laik devlet var.

  Peygamberin veda hutbesi veya emirname ve ahdlerine bakılabilir.. HzÖmer’in, Kadı Musa el Eşari’ye yazdığı mektup bakılabilir. Dahasında Halid bin velid, Tarık ibn ziyad. Abbasi dönemine veya Endülüste semerkand, gırnata, sicilya, aragorn, napoli gibi yerlere bakabilirsin.
  Fıkıh islam hukukudur.
  Fıkıh bilgisi dörde ayrılır: 1 İbadet bilgileri (namaz, oruç, zekât, hac, cihat bilgileri)
  2 Münakehat (evlenme, boşanma, nafaka ve dalları) 3 Muamelat (alışveriş, kira, şirketler, faiz, miras bilgileri) 4 Ukubat (hırsızlık, gasp, katillik gibi suçlara verilen cezalar)
  Şuan şeriat yaşanan bir islami devlet yok. Eğer hevesim olsaydı yemenden mısıra kadar kadına bakışla ilgili makaleler hazırlardım ama benden bu kadar.
  Bu kıyafet çeşitliliği bize İslam’ın ne kadar değiştiğini anlatıyor.. Hangisi islam?
  Osmanlı da şeriatın yaşandığı devlette ferace ve 3.model giyiliyordu. Bunu gravürlerden gösterebilirim. Fakat 1-2. Model islama uymuyor zira kadınların vücut hatları gözükmeyecek deniyor günümüzde bunun yerine pardüse giyilebilir. Başörtüsünün örtüden çıkıp başka birşeye büründüğü noktadır 1ve2

  Beğen

 5. Hak olan İslamdır... said:

  İslam kadına gereken değeri vermiştir bunun yeride kuranda vardır bununla ilgili ayet: .’O sizi bir tek canlı varlıktan yaratmış, ondan da eşini meydana getirmiştir. O sizi annelerinizin karınlarında üç kat karanlığın göbeğinde birbirini izleyen yaratma aşamalarından geçirerek halk etmektedir.

  Bunu yerine getirmeyen uygulamayan ise insandır yani sizin gibi şahıslardır. Evet bunu siz yapıyorsunuz kadının kuranda yeri olmadığını iddaa ediyorsunuz… Kuranda çıplak gezen tecavüze uğrar kapalı olan uğramaz diyen birisi ancak cahildir tek amacı kuranı kirletmektir… Benim yazım siz geri zekalılar topluluğuna cevap vermek değil kuran-ı kerimimizi açıklamaktır zira size gereken cevaplar zaten kuranda var fakat siz cahiller bunu algılamak istemiyorsunuz…

  BÖYLE BİR DURUM YOK YAZIYI OKU YAZIYI. OKUMADAIĞIN ŞEYLERE YORUJM YAPMA

  Amerika dünyanın en büyük topluluklarından birisi ve rusya iki devlettede farklılıklar var fakat kadına şiddet ve tecavüz her iki devlettede hat safhada… ordakiler insan değil mii. hristiyanlıkta yani isavilikte ve yaahudilite ki buda museviliktir öldürmeyeceksin emri vardır ve bu kesindir fakat her iki dinin mensubuda buna bakış açısı tamamen farklıdır…
  Artık bu islamda sizin gibi cahiller yüzünden gerçekleşiyor yani evet bunun sorumlusu kadına şidetin sorumlusu siziniz kadına gereken değeri vermeyen aşağılayan siz ve sizin gibi zeka yoksunu insanlardır…

  HAKARET ETMEKTEN KONUŞABİLSEN ANLAYACAĞIM DA HER AĞZI OLAN KONUŞUYOR MALESEF. Kadınları aşağılamakla ilgili o kadar hadis-i şerif attım birini bile okammış ki.

  Yargılayan gereken kararı veren hak sahibi Rahman ve Rahim olan Allahtır: ’Doğrusu Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve nihayet (işini) Allah’a havale eden kadının başvurusunu kabul etmiştir; zira Allah ikiniz arasında geçen konuşmayı işitiyordu

  3 yaşındaki çocuğa tecavüz edilmesi hakkında kuranda bir şey yazıyormuda kendine bu konuda konuşma hakkı tanıyorsun.. Eğer bana sorarsanda senin gibi şahısları öldürüp bir yere atmak gerekir ama dinin kişi ile ilgisi yok..
  Bunu yapan insandır.. İnsan… Algı meselesi biliyorum ama.. Naparsın..

  Ne yani Hristiyanlar yahudiler ataist berduş olanlar putperestler şeytana tapanlar buda ya tapanlar vs vs hepsi çok mükeller mi… Onlar hiç mi suç işlemediler.. işte insanlık tarihindeki ve türkiye ilgili bazı şeyler:
  Atom bombası.. İnsanlık tarihindeki en büyük suç bence.. Japonyaya tam iki tane atom bombası atıldı kadın ve çocuk olmak üzere 1 milyondan fazla insan öldü yaralandı hallen bunu çeken insanlar var..
  Azerbaycandaki hocalı katliyamı.. 800 kadar insan bunun çoğunluğu kadın ve çocuktu.. Yine ermeniler ermenistandaki katliyamlar.. Ve tabikide Ermenistanın Türkiyeye ve Türklere karşı uyguladığı soy kırım…
  Çinin Uygur türklerini Türkmenleri Katletmesi….
  Hindistan 1769-70, 1876-79, 1896-1900 yılları arasındaki 11 yıl içinde ölen 27 Milyon insan.. Nedeni: İngilizler, Hindistan halkına ürettirdikleri hububatın tümüne el koyup, halka yaşayacakları kadar bile yiyecek vermemesi.
  Amerikanın köle taciri zaten ayrıca bir suç…
  Avrupada sırf avrupada Kadınların çeşitli hastalıklar geçirmesi veya bazı kadınların bitkiler ile tedavi uygulayarak bunları ileştirmesi YÜZÜNDEN evet bu yüzden Cadılık suçundan yargılanarak öldüler evet bunu ise kkasaba halkı kendi uyguladı… Bknz:salem wiki
  Günümüze kadar uygulanmış dünya tarihinin En büyük soykırımı Kızılderililerin katledilmesidir… Rakam okadar büyük kii 1.dünya savaşında ölen insan sayısından daha fazla ki buda amerikanın iddaası.. Yine amerika 675 binden fazla kişi Sivil savaşta öldü..
  Çeşitli Savaşlar:
  * Vietnam Savaşı (1959-75) 4 milyon 200 bin
  * Haçlı Seferleri (1095-1291) 3 milyon
  * Kore Savaşı (1950-53) 3 milyon
  * Rus – Afgan Savaşı (1979-92) 1,5 milyon
  * İtalyan – Habeş Savaşı (1935-41) 750 bin
  * İran – Irak Savaşı (1980-88) 700 bin
  * Türk – Rus Savaşı (1877-78) 500 bin
  * Irak’a karşı müttefiklerce yürütülen savaşlar (1990-2003) 350 bin
  * Saddam Hüseyin’in kıyımları (1979-2003) 300 bin Bunu yazmamım sebebine gelirsek 🙂 1.neden Saddam Hüseyini yetiştiren amerikadır genel emirleri o veriyordu kısaca bu ölümlerin nedenide odur. Amerikanın kabul edip etmemesi benim umrumda değil Hem el kaide hemde pkk ve diğer kuruluşlar sadece amerikanın birer piyonlarıdır.. 1979-2003 arası 24 yıl yukardaki tarihteki ise 13 yıldır ve 350bin ki yine amerikanın iddaası bu 350bin.. Sayılmayanlarla birlikte en az 400bin.. 3.sü kuvveyt savaşı tamamen ayrı bir şey.. Irak ve iran savaşıda var tabi.. Her iki devlette müslüman fakat bu onların günah işlemeyeceği anlamına gelmiyor. Kötülük insanın içinde var olan ve bağzılarında yeşerip büyüyüyen bir şeydir ki bu nefistir kısaca..

  Neyse daha devam durmak yok..
  Almanya 1960 ve günümüz.. Bir çok türk yakıldı öldürüldü neden ırkçılık..
  Kıbrıs.. Kıbrıs harekatının sebebi yunanlılıların Türklere tecavüz etmesi taciz etmesi ve öldürmesidir…
  1932 bir pilotun çocuğu kendisi atlas okyonusunu geçerken kaçırıldır ve öldürüldü daha 20 aylıktı…
  1920 Roscoe Arbuckle bir aktirsti kırık bira şişesi ile tehtit ederek tecavüz etti ve öldürdü bu suçtan tutuklandı ve yargılandı.. Ancak davayı açan Kadın geçmişinde Gasp Haraç İki eşlilik olduğu için ifade veremedi ve sonuç olarak salınıverdi çünkü bu ilgili delilleri yok saydı..
  1947ler California’yada bir kız ikiye kesilmiş olarak bulundu ama katil bulunamadı..
  1966da bir adam amerikada sanırım kadınların bulunduğu yemekhaneye girerek hepsini bağlayım ağızlarını tıkayıp tek tek öldürdü..
  1969 Los Angeles.. yönetmen Roman Polanski’nin hamile karısı Sharon Tate, (Neredeyse 9 aylık iken) Tate’in 4 arkadaşı ve Tate’in bahçivanının oğlu + kişilik bir çete tarafından öldürüldü. Bir sonraki gün ise market müdürü, Leno LaBianca ve karısı Aynı şekilde öldürüldü..
  Daha yazmaya devam etmek isterim ama doğrusu yoruldum okadar çok varkii..

  Durmadan batıdan örnek verip durmayın demişsin bu arada.. Madem sende islamı kötüleme.. Kadına uygulanan muamele Farklımı sanıyorsun cidden madem amerikada rusyada özellikle rusyada 😀 japonyada avrupanın belirli ülkelerinde okadar kadın cinayeti tecavüz kadına şiddet neden uygulanıyor neden cinayetler oluyor…
  Gerek türkiyede gerek ise ortadoğuda olan cinayetleri ve bunun sonucundaki karakrları veren islam devletleri evet fakat Kuran-ı kerim Her nekadar bunu bu şekilde uygulayın desede bu devletler buna uymuyor yani evet kadının taşlanması Kadının veya Erkeğin idam edilmesi kuran-ı kerimde yer almaz.. Okumuyorsun bari bilmediğin şeyi iddaa etme.. Batıdan örnek verme diyorsun lan allahın cahili gerçi senin ona inanmadığın ortada.. Türkiyede ve orta avrupada orta asyada ve dünyada olan kıyımların soykırımların sonucu avrupa ve amerikadır bak sana doğudan da örnek verdim onuda bil..

  https://i2.wp.com/2.bp.blogspot.com/-JfoSvJqkZ0I/UsEwG_8z9ZI/AAAAAAAACug/IDGcLnxGm64/s1600/%C4%B0dam+recm.jpg bunu uygulayan karar veren insan oğludur islamla alakası yoktur.. karar veren kişilerin müslüman olması bir şey ifade etmez.. yani dini olarak..

  Daha çok senin yazdıkların boş ve gereksiz.. Belki ilk yorumu yazan kişi bilgisizce yazmış olabilir o onun sorunu ama senin yazdıkların tamamen cahillikten bilmediğin şeyleri idda ediyor olmandan geliyor.. Yorumların sadece islamı suçlamak için başka gerekçen yok.. Bence ne kadar insan öldürüldüğü hiçte umurunda değil sadece suç atacak yer arıyorsun.. Doğrsu bunu amerikada yapıyor ve başarıyor ki senin gibi cahiiler ortaya çıkıyor..
  Ne kuran ne islamiyet kadını aşağılar ve ona gereken değeri vermiştir.. Sizin bunu anlamamanız sizin sorununuz. Ayrıca sanıyorsun ki kadın sapıklar yok cidden komik olan sensin ki dünyayı pembe gözlüklere mükkemel görüyorsun..
  Tek amaç islamfobi cidden… kadın hakkında şudur budur yazıyorsun ama ne yazdığını bence kendinde bilmiyorsun.. Burda kadını aşağılayan sadece sizsiniz aslında nedeni islamı kötülemeniz çünkü kadına değer veren tek ve hak din olan islamdır ve Allahın sözü olan kuran-ı kerimdir.. ki diğer dinler aslında islamdan geliyordu allah inancı vardı ama bozuldu tıpkı sizin gibi…
  Kısaca nasıl siz elinize silah alıp birisi öldürebileceğiniz gerçeği gibi buda hangi dine inandığınız önemli değil.. İnsanın kafasından kalbinden geçen düşünceler din ile ilgilisi yoktur. Evet İslam Dini bunu tartışması için insana imkan tanır yani İslam dini serbestlik tanır yapıp yapmamak sana kalmıştır kurşunu sıkmak senin kendi iradenle alakalıdır.. Sen ve senin gibi cahiller kadına gereken değeri vermemiştir diyosun ama işte yinede aşağılayan sen oluyorsun çünkü kendi kendine kurşun sıkıyorsun burda örnek tam oturdu cidden..
  Bütün yaradılan insanlar ilk başta Allaha secde etmişlerdir onu hakk olarak kabul etmişlerdir.. Şu anda dünyada bu durum Şeytanın bunu ret etmesi ile neredeyse aynı çünkü Allah diğer meleklerden farklı olarak ona hem irade vermiştir hemde cinleri yarattığı ateşin benzerinden yaratmıştır..

  İslam dini iyi yada kötü imkanların dinidir.. islam dininde tek fark afedilmesidir..günah işleyen kişinin 3 büyük günah ki tek afedilmeyen kul hakkı buda kadın şidetini içerir(madem dediğin gibi neden kul hakkı kadını kapsar ben istediğim kadar kadınla birlikte olabilirim senin dediklerine göre [Yani SENİN DEDİKLERİNE GÖREEE BENİM DEĞİL BUNU SEN KENDİN İSTEMESEN DE DOLAYLI YOLDAN İDDAA ETMİŞSİN]) diğer ikisi allaha şirk koşmak ve zina (ki buda kul hakkını içerir) dışındaki günahları afedilir.. eğer doğru yolu bulduysa şirkte afedilir çünkü şirk imanını kaybetmekle ilgili allaha küfretmektir…

  Senin yazdıklarına göre ayrıca bir ifade.. Bu yazdıklarına göre Avrupada amerikada kadına uygulanan şiddet sonucu anında ilahi bir adalet uygulanıyor cidden yani öyle yazmışsın ki batıdan örnek verme diyorsun.. Ne türkiyedeki ne ırakta irandaki kanunlara Kuran-ı Kerim yada islamiyet karar vermemiştir (allah-ü tealla hiç bir kulu ile peygamberler dışında doğrudan konuşmamıştır dolayısıyla uygulanan her hangi bir kararın islamla alakası yoktur) Nede amerikada ve avrupadaki kanunların hristiyanlık veya yahudilikle ilgisi yoktur.. Senin dediğine göre bütün almanlar iingilizler veya fransızların hemen ölmesi gerekiyor kadında olsa.. kii fransız ingiliz kraliçesi KADIN idi farkındaysan… Nasıl mantık ama Kraliçe kadın bak buna gülerim 😀 😀 :D: D: D: D: D senin mantığına göre kadınların kraliçe olması bile suç yani 😀 😀 Evet senin gibilerin mantığını sana karşı kulanıyorum çünkü çelişkili.. Sanki hiç bir kadın cinayet işlemiyor suç işlemiyor cidden ne kadar mükemmeliyetçisin anlatamam…

  Bunlardan dolayı isalmı suçluyorsun yapanları değil yorumunun diğer komik bir yanı.. Diğer yanlarından birisi ise islama suç atarken islamı ve kuran-ı kerimi allahın sözüne laf söylerken haşşa elbetteki allahın sözü bu senin buna gücün yetmez o ayrı tabi bunu yapıyorsun ama gereken cevabı din ile verince yine saçmalıyorsun cidden o kadar çelişkili ki..
  Hristiyanlığa yahudiliğe inanda İslama inanda insandır bunun farkına var ilk baş.. Bu dinlerde insan hatta işlediğinde dinle ilgisi yoktur en azından islamda ki islamda hristiyanda yahudide işittir eğer bir müslüman yahudiye zulüm uyguluyorsa öldürmek dışında her türlü karar verilebilir.. Bu 3 büyük dinde hata işeleyen kişinin yaptığı suç işlediği günah ile dini arasında her hangi bağlayıcı bir şey yoktur eğer öyle olsaydı çeşitli indirimler yada ağırlaştırılmış cezalar filan olurdu kii bu yine islam dinine göre.. Yukardada yazdığım üzre hem amerika hemde avruma ermenistan rusya ve bir çok devlet bir çok katliyam uygulamıştır bir çok türk ve müslüman katledilmiştir..
  Umarım gerekli cevabı almışsındır zira almadıysan Allaha havale ediyorum Allaha inanıp inanmaman senin sorunun benim değil Ama bu Allahın olmadığı hak dinin islam olduğu ve senin cehennemde cezanı çekeceğin gerçeğini değiştirmez..
  Dip not 😀 ister müslüman ol ister olma farketmez bu yorumu yazarken her iki yorumda bence aynı kişi tarafından yazılmış okuyan kişiler içinde aynı şeyi diyorum bu arada bu şekilde düşünen kim olursa olsun allaha şirk koşar kafirdir..
  Ben bunu yüzüne vurmak için yazmadım yoldan dönülünebilmesi için yazdım.. 🙂

  Beğen

  • EyAyasofya said:

   Suçlama psikolojisi ile yazılmış kin ve nefret söylemlerinden başka hiçbir şey yok yorumlarında
   Sadece yersiz ithamlarda bulunulmuş ve kendi düşünce dünyanı buraya kusmuşsun ancak gerçeklikten çok uzak herşeyden alakasızca parça parça birşeyler koyunca hakaretler edince daha inanılır olmuyorsun güven bana

   Beğen

 6. Hak olan İslamdır... said:

  1.ci ve 3.yoruma hitaben yazdım.. amacım cevap vermek değil yukardada yazdığım gibi çünkü gereken cevap bakmasını bilene anlaması bilene kuranda vardır. amacım tartışma yapmaktan ziyade ilim paylaşmaktır ve hadini bilmeyenede bildirmektir 😀 tamam biraz aynı kapıya çıkıyor ama amaç yukardaki gibi ukalalıkda değil hani 😀

  Beğen

 7. Hak olan İslamdır... said:

  Ayrıca Rena sana hitaben yazmam gerekirse kapanmanın doğrusu yanlışı yoktur.. Bu allah korkusu ile ilglidir.. bana göre 1-2-3 doğru olandır her ne kadar tartışılır olsada. Çünkü islam serbestlik dinidir.. Yargılayan karar veren merhametli olan afeden Allahtır başkası değil.. Başını örtmek kişinin kişisel kararıdır tamam kuranda emir kapanmak yönündedir ama uygulamak kula kalır bu allah ile kul arasındadır kimse karışamaz. Sana göre yani okuduğum kadarı ile 3-4-5 doğru fakat islam dini kısıtlamaz yargılar doğru veya yanlış olarak. Kuranda hatları kapanarak örtünün der yani yüz el ayak bileklere kadar boyun bir nevze açık olabilir mevzü saçı başı örtmek değil yanii… Bana göre 1-2-3 doğrudur o yüzden tabi 2.cisi hristiyanlıktan gelir o ayrı onu allah daha iyi bilir bu benim kişisel görüşümdür. 1.sini şeriat olan iran kulanır bak buraya dikkat.. dini olarak en katı ülkelerden birisi iran.. Tabi bazıları bunu yani iranın dini inanışını tartışmalı olarak görüyor ki irana karşı davranış bu şekilde.. Ki resimde 1.side yer alıyor..
  Ayrı etten bu kapanmanın 1-2-3-4-5 diye ayrılamasının nedeni bir nebze yukarda yazdığım gibi mezheplerden kaynaklıdır.. bunuda dikkate alalım yani kuranda kişiye doğru gelende önemlidir bu yüzden mezhepler doğmutur islam dininde mesela kapanmak kesin olarak belirtilmez bu yüzden bazı cahiller ve bazı inananlar bunu farklı yorumlar.

  Beğen

  • EyAyasofya said:

   Ne dediğini bildiğini sanmıyorum çelişki, devrik cümleler iki lafı bir araya getirememe gibi bir çok saçma eylemde bulundun.
   Tekrarları ve hiçbir ilmi nitelik olmayan düşüncelerinle kuran ve sünnetten, alimlerinden faydalanmadığın halde zan ve vehim ile fetva sallamaktasın. Şu yanlış bu dorğu şeklinde yaşının genç olduğunu düşünüyorum.ALLAH RİCA EDER KUL İSTERSE YERİNE GETİRİR şeklinde bir mantık yoktur. Allah’ın emrine uymayan yaptığını helal sayması da ahir zaman alametidir. Çelişkileirniz çok Allah emrediyor diyorsunuz kişinin kendi kararıdır diyorusnuz
   “kapanmanın doğrusu yanlışı yoktur.. Bu allah korkusu ile ilglidir.. bana göre 1-2-3 doğru olandır ”

   BU NE DEMEK ŞİMDİ?
   İslam serbestlik dini demişsiniz de kaynak nedir?
   O ayet veya hadisin delil getireceğiniz hitabı nüzulü nedir.
   Dini bir konuda bana göre denmez sanki pazardan meyve seçiyorsun. Din senin keyfine mi kaldı? Dini bana görelerle uydurup uydurup duruyorsunuz bidatlar.

   Ayrıca serbestlik size göre nedir. Bir kimse kafir gibi mi yaşamalı serbest olması için dinde zorlama yoktur denir ancak bir müslüman için dini neyse o kafir için zorlama yoktur. Senin dinin sana benim dinim bana

   “Kuranda hatları kapanarak örtünün der yani yüz el ayak bileklere kadar boyun bir nevze açık olabilir mevzü saçı başı örtmek değil yanii… Bana göre 1-2-3 doğrudur o yüzden tabi 2.cisi hristiyanlıktan gelir”
   HRİSTİYANLIKTAN MI GELİR?
   . 1.sini şeriat olan iran kulanır

   İğnelemek istemiyorum ama durumunuz berbat malesef. Allah hidayet etsin akıl fikir ihsan etsin

   Beğen

 8. burcu said:

  Öncelikle şunu beliteyim kadına vurmanın hafifçesi olamaz çünkü zaten insanın canını yakan şey vücudundaki çürükler ya da morluklar değildir o dayaktır şiddetinin bir önemi yok siz erkekler sadece fiziksel hasarı düşünüyorsunuz psikolojisini düşünmüyorsunuz empati kurmaktan yoksunsunuz eğer aklen tam olmak bu demekse noksan olmak çok daha iyiymiş ayrıca benim anlamadığım erkeklerin iradesizliği,sapkınlığının cezasını neden biz çekiyoruz suçu işleyen tarafın hapse mahkum edilmesi gerekirken neden kadınlar evde hapis hayatı yaşıyor ama erkekler dışarıda gününü gün edebiliyor ve gerçekten merak ediyorum erkeğin hakkını ödeyemiyeceğimizi yazmışsınız nedir o hak?

  Beğen

  • EyAyasofya said:

   Bakın çarptırıyorsunuz öncelikle düzgün bir üslub kullandığınız için cevaplamaya gerek duydum.
   Evlilik çok mühim bir meseledir. Aile kuralları denen şeyler sağlam olmalıdır farkettiyseniz yukarıda birçok hadis vardır farklı ve ayrı değerlendirilmezler. Yoksunsunuz şeklinde ithamlar yanlış. Bu söz doğruca Allah’a gider. Zira emreden odur. Evli kişilerin de riayet etmesi gereken kurallar olması ile birlikte bu bağların hafiflemesi gevşemesi gibi durumlar da hukuksal çözüm önlem vs yollar belirlidir. İncelendiğinde yansıttığınız üzere bir ikinci plan veya cezasını çekme durumu yok aslında hakları daha kolay olduğunu görebiliriniz. Bizim keyfimiz yerinde karnımız tok kınamayı biliriz. İlmimiz yok atmayı biliriz.Kısacası yazıyı tamamıyla okuduğunuzdan şüpheliyim. Zira orada erkeğin tesettürü göz kapaklarıdır vs gibi konular vardır. Bir cinsiyet ayrımı İslam’a kesinlikle atfedilemez, bu çok tutarsız ve art niyetli bir karalama kampanyası olur sadece daha fazlası değil. Şeriatta erkekte ceza alır.
   Bu ithamları da açıkladığımı sanıyorum boşlukta açıkta kalan birşey varsa elimden geldiğince dilim döndüğünce cevap vereyim. Yaptığınız ithamlar yersiz ve mesnetsiz geldi sanırım belirli olaylara sinirlenip söylüyorsunuz ama bu olayları bizimle paylaşmadığınız sürece ne bir verim alırız nede hakkında bilgi akışında bulunabiliriz. Selametle Vesselam

   Beğen

 9. ibrahim f. said:

  Hanımlara iyi davranmak için hadis arayanlara çok yazık olur. Çook.

  Beğen

  • RENA said:

   Niçin? Orada ki hadsileri mi görmediniz? Yoksa farklı bir nedenle mi soruyorsunuz?

   Beğen

 10. şeyma said:

  Yazdıklarını bi de mantıklıymış gibi anlatmış.Milleti cariye yapmışlar sınırsız seks anası kızı farketmez.Gelmiş islamda kadının güzellikleri bilmem ne anlatıyor.Müslüman kadını kapatırsın evine ona çocuk doğurtursun diğerlerine tecavüz edersin üstelik bu da hakkıdır adamın.Batıya gülmüş bi de.Yani kendi kızlarını korumak milletin kızlarına tecavüz serbest.

  Beğen

  • RENA said:

   Cariye meselesini manavdan mı kasaptan mı öğrendin? Bu hukuk alanıdır. FIKHİ meselelerdir. hiç birşeyi bilmeden herşey hakkında fikri olan sizin gibi saftirikler böyle meselelere kendi yorumunu koyup millete sunar.
   Kuyruğuna bastığım belli sen Türk olsaydın vatan haini olurdun ancak öyle olmadığın için zaten hain olamazsın kendi sahibin olan batıya hizmet ediyorsun hiç laf ettirme ama şunu bilmelisin ki batının hayvani zevkleri biz de yok.
   Burada köleliğin amacı mevcut

   Cariyelik detaylı burada yer alıyor. Bunları okumadan ezberlerini konuşuyorsun. Siteyi kullanmıyordum şimdi dilediğin soruyu sorabilirsin.Önce okumalısın ama…

   Beğen

 11. şeyma said:

  Bide çarşaf falan demiş sen o alim dediğin adamların oğlan sevgilerine bak bir de.Ki gördük ensar vakfını da.Gidin erkek çocuklarınıza da çarşaf giydirin bir de taş koyun ağızlarına da erkek oldukları belli olmasın.

  Beğen

  • RENA said:

   Hemen senin gibi çöp zihniyeti, genel de siz ERMENİ ALEVİ veyahut devşirme çıkıyorsunuz. Bu kadar kin ancak böyle olabilir. Türklerin damarında böyle bir şey yok. O kadar ahmaksınız ki.
   Tüm müslümanları şizofren filan sanıyorsunuz.
   Senin medeni devletinin insanları kendi çocuğunu yönetmekten aciz burada ettiğin laflara bak çürük argümanlar ve sadece senin gibi örümcek beyinlilerin inanabileceği şeyler söylüyorsun.
   Osmanlı da oğlancılık yoktu.
   İlgili makaleyi oku buradan. Sen dedin diye de olmaz.
   ENSAR vakfını diline dolayıp duruyorsun da.
   Ne kadar aşağılıksınız ki kendi ideolojinize rantınıza hizmet ettiği için hemen çocuk tecavüzünü kullanıp kendi pis emellerinize alet edebiliyorsunuz.
   Aslında umrunda bile değil. Açlık, tecavüzler filan hepsi senin için işine yaramıyorsa gereksiz. Bu kadar da alçak insanlarsınız.
   İslam’ı ilmihal kadar bilginiz olmadan bir kaç şey üzerinden prim elde ederek diskalifiye etmeye çalışıyorsun ama bu din hep taze kaldı kininde geberim sen de heba olacaksın ahmakül humaka.

   Beğen

 12. ibrahim f said:

  Kuyranda baş örtüsü yoktur. Saç örtmek de yoktur. Boyun örtmek de yoktur.

  Hele hele göğsünün yukarı bölgesini örtmek diye bir şey zinhar yoktur.

  Kuranda pek çok defa nazik söyleyiş vardır. “yaka” yani göğsün üst kısmı bölgesini örtün bile yoktur. DE KI YAKALARININ ÜZERİNİ ÖRTSÜNLER vardır. Hal böyleyken kendilerine yeni dinler uyduranlar putperest ve pagan olan müslümanlardır.

  Elbette hal ve sınır böyleyken bir kadın başını da örtmeyi tercih edebilir ama bunu sınır olgusu diye iddia etmek zinhar ve katiyyen kişiyi dinden çıkarır. Bugün mülsüman dünyasının rezaletinin nedeni çoğunun dinden çıkık halidir. Ve baş örtüsü ve örtünmeyle ilgili olmayan konularda da aynı yanılgı derinlikleri mevcuttur.

  Beğen

  • RENA said:

   Daha Kur’an’ı Azimüşşan’ın ismini bile söyleyemeyen Güllerin Efendisi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa (Sallahu Aleyhi Ve Sellem)’den korkan ve haşa dengi gören yaratıklar ne müslüman olabilirler ne de bu dini yaşayabilirler.
   İslam adalettir. Kafirlerin sistemlerin içerisinde bir islam kabul edilemez. Böyle tipler de zaten Kur’an’ı kerimde kafirlere olan buğzu görmez görseler dahi sevgileri sürer ve bunu çirkin bir iş bir sıkıntı olarak görmezler. Sözde kendilerine müslüman diyen azınlık.
   Bir müslüman putperest olamaz. Pagan da olamaz. Çünkü İslam öncelikle bunları yokeder. Sen istediğin kadar dini aynı anda yaşayabilirsin. İstediğin kafayı da yaşayabilirsin.
   Kadın başını örtmemeyi toplumsal normalar veya çevre etkenlerinden dolayı tercih etse bile bu HARAM VE GÜNAHTIR tövbe ye kapı vardır.
   Ancak helal olduğunu söylerse kafir olur. Böyle bir ince çizgi ancak günah olduğunu bile bile açtığı sürece itikad yönü tehlikeye girmez.
   Daha cümle kurmayı bile bilemiyorsun din hakkında ahkam kesmeye kalkıyorsun müfter, sizin tanımlarınız ya zındık ya mülhid ya da mürteddir. İslam adalet verir. Tabi sizin gibi zındıklar bundan rahatsız olup az şuradan demokrasi az buradan ithal bir şeyler derken neye inandığınızı bilmiyor vaziyette dolaşıyorsunuz.
   Dini bilgisi 0 fetva vermeye kalkıyorsun cehaletin beden almış halinden başka nesin?
   Tek yaptığın yorumlarında kin kusmak. Kuyruğuna basıldığı belli, zira ithamdan hakaretten konuşamamışsın bile.
   Parça parça cümle öbekleri, havada uçuşan alakasız kelimeler. Allah’u azimüşşan sizleri ıslah etsin. Allah’u Teala Nurunu tamamlayacaktır kafirler istemese bile. 🙂

   Beğen

   • ibrahim f. said:

    Sizin gibilerin dini kendince peygamber dinidir, hayır bir kere peygamber kelimesi yanlış. Elçi veya Nebi diyeceksiniz. Bunu önce öğrenin bunu öğrenmeden kuran asla okumayın zira siz saptıran ve allahtan başkalara tapganlığınız yüzünden yeni bir din icat edenlersiniz. Zira kuranda allahtan başkalara tapmanın ilk getirilerinden biri yeni bir din sevap günah yasak getirmektir. Sultan para basar tapganlar ise yeni sevap günahlar ilan eder.

    İslam adalettir ama “sizin adaletiniz”, sizin nesillerinizle ve ırksallaştırdığınız dininizde BIR MILIGRAM adalet yoktur.

    Bir müslümanın adı müslüman olur kendi pagan olur şurada iki gram beyniniz var zannediyoruz muhatap alıyorsunuz 3 sözünüzden 2 si büyülenmişlikten gelen mantık görünümlü saçmalıklardan ibaret. Müşriklerin kendi ve başkalarının zanlarına kıyasıya uyarlar ayeti üstünüzde mükemmel tecelli ediyor.

    Beğen

 13. ibrahim f said:

  Kuranda baş örtüsü yoktur. Saç örtmek de yoktur. Boyun örtmek de yoktur.

  Hele hele göğsünün yukarı bölgesini örtmek diye bir şey zinhar yoktur.

  “Yaka” yani göğsün üst tarafınıörtün bile yoktur. ÜZERİNİ örtün vardır. DE KI YAKALARININ ÜZERİNİ ÖRTSÜNLER vardır. Kuranda pek çok defa nazik söyleyiş ve DE Kİ vardır, yani söyleyiş geliştirme teşviki vardır.

  Hal böyleyken kendilerine yeni dinler uyduranlar putperest ve pagan olan müslümanlardır. Zira Bir ayette yeni din uydurma meylinin, yasakları artırma meylinin Allahtan başkasına ilahlık vasfı ile ilgili olduğu doğrudan anlatılır.

  Elbette hal ve sınır böyleyken bir kadın başını da örtmeyi tercih edebilir (ve böylesinin gerektiği ortamlar daima vardır) ama bunu sınır olgusu diye iddia etmek zinhar ve katiyyen kişiyi dinden çıkarır. Bugün mülsüman dünyasının rezaletinin nedeni çoğunun dinden çıkık halidir. Ve baş örtüsü ve örtünmeyle ilgili olmayan konularda da aynı yanılgı derinlikleri mevcuttur. zira okunmaz yazılmaz, ve övgü atfedilen hiçbir konuda gerçek bir hayır yoktur. Kelimelerin içi boşalmamış, yanlış dolmuş. İman olmuş zan ve iddia; “güvenilirlik incelik aramak, ihtiyat” olmuş bir tür kadın veya lüks işi.

  (Kuranda dinden çıkmak, dine girmek diye bir konu yoktur bunu beyinsizlerin kaşıntılarını artırmak için kasten yazdım)

  Beğen

  • RENA said:

   Ne kadar yırtınsanda sen yok dedin diye İslam yok olmaz. Kafir gibi yaşayıp kendine müslümanım diyemezsin git, uydurduğun dini kimseye dayatmadan yaşa. Zira apaçık ayetleri değiştirmeye çalışmalar son derece deli saçması ve komik duruma düşüyorsunuz. Cilbab’ın ne olduğunu araştır. Kaç yerde ayet-i kerimeler var.
   İşinize gelmeyince ayetler bile umrunuzda olmuyor.
   Ancak işinize gelen şeyi alakasız da olsa ayet-i kerimeleri gösterip dolaylı yoldan söyletmeye çalışıyorsunuz ve aslına bakarsan bu zavallıca bir tavır. Ve sen ve senin gibi proje insanlardan başkasını düşeceği bir durum değil.
   Hal ve sınırlar Kuran’da Sünnette bellidir. Kimse bu hal ve sınırlarda hiç bir müdahalede bulunamaz. Din asırlar önce inmiştir. Herkesin farklı anladığı bir din olmaz. Felsefeyle yorumlanmış bir din olamaz. BU NEDENLE DİN FELSEFESİ DİYE BİR ŞEY DE OLAMAZ.
   Bunlar akıl tutulmasının ürünleri.

   Beğen

   • ibrahim f. said:

    Proje m insan? Felsefe mi?

    Senin müşrik kafir tevhid örtü cilbabın baş hafr seviyesinde bilmediğine adım gibi eminimn RENA çok cahilsin.

    Kapalı toplum beyinlerinin kıskançlığı kibri ve aynı dili konuşan insanlar arasındaki münafıklığı tarife ve çapa sığmaz bir bedbahtlıktır.

    Cilababına sıçayım senin. Kuranda cilbabı göğsünün üzerine ört mü diyor salak.

    2000 yıl önce de arap kadını da örtünüyordu ve 1300 yıl önce birden saçını örtünmeye başlamadı.

    Çok boktan bir büyü içinde kendini kandıra kandıra herkesi helak oldu bilip geberip gideceksiniz.

    Beğen

 14. RENA said:

  Hakaret etmekten ağzındaki salyaları içinde ki nefreti kusmaktan ne kadar da din düşmanı olduğun oldukça ortada.
  Bence cahili başka yerde arama. Cehaletin içerisinde yüzmene rağmen başkasına cahil diyecek kadar da yüzsüzsün. Burada yemedeği halt yok, dinden bir haber yaşayan sıfatsız kalkmış din dersi verecek kadar iler gitmeye kalkıyor haddi aştığını belirteyim.
  Sizi kim takıyor ki?
  Sadece kendine zarar veriyorsun şu halinle. Tipik bir inkarcı profili. Allah’u Celle ve Şanuhu’nun ayetine, emrine saygısızlık yapacak kadar ileri gidebiliyorsun ve bunda hiç bir sıkıntı duymuyorsun. 1400 yıl sonra eşi benzeri görülmemiş iddialara
  inanmış gibi görünmeye çalışıyorsun. Bunlar sizin salaklığınız net olarak.
  Zira meale bakarak az önce dediğim methodlarla din üstünden prim elde etmeye çalışman seni değil ahirette dünyada bile kurtarmaz.
  2000 yıl önce arap kadını örtünüyormuş. Örtünebilir. Zira bu Çarşaf’a delildir. Sandığının aksine Allah’ın emriydi o zamanda. Tıpkı oruç tutmak, namaz kılmak gibi ibadetlerde olduğu gibi.
  Ancak şu yaptığın yorum Kur’an’ı inkar etmektir. Kaç yer de örtünmekten bahsediyor. Cahiliye devrinde örtünüldüğü gibisinden bir şey hiç bir kaynakta geçmez. Bu senin atmandan, kafandan sallamandan başka şey değil.
  Hevana uyuyorsun zan ve tahminle din yorumluyorsun.

  ŞİMDİ DELİLLERİ BELİRTMEYE BAŞLARSAK
  Bu ayet-i kerimeler inerken Peygamber Efendimiz Sallahu Aleyhi ve Sellem. Bizzat uyguladı.
  Bunda bir şüphe yoktur. Tüm müslümanlarda iman etti ve uyguladı. Sen inkar ediyorsan bu seni ebucehil gibi inkarcı yapar. Dinde inkar etmediğin şey yok. Hala nasıl İslam?
  Senin gibiler ayetleri de inkar ediyor. Sevmediği veya bir kulp bulduğu ayeti böyle din mi olur?
  Bu din bahanesiyle insanları dinsiz kılmaya çalışmakta HİDAYET ALLAH’INDIR sen ne kadar uğraşırsan uğraş.
  Senin mantığınla gidersek her şey mümkün. Helal haram gibi mevhumlara gerek bile yok.
  Bu durumda bu din değildir. Senin uydurmandır. Umarım kafan buna da olsa basar.
  O kadar zorlama yorumlara gidiyorsun ki. Böyle bir durumda akıldan bahsedemeyiz.

  Ahzab Sûresi 59. ayet:Ey Peygamber! Zevcelerine, kızlarına ve mü’minlerin kadınlarına söyle, (başlarını ve yüzlerini kapatacak şekilde) dış örtülerinden (çarşaflarından bir kısmıyla) üzerlerini örtsünler! Bu, onların (iffetli olarak) tanınıp da rahatsız edilmemeleri için daha yakındır(daha elverişlidir). Allah ise, Gafûr (çok bağışlayan)dır, Rahîm (çok merhamet eden)dir.

  Nur Sûresi 31. ayet:“Mü’min kadınlara da söyle; gözlerini (haramdan) sakınsınlar ve ırzlarını korusunlar; (el, yüz gibi) görünen kısımları müstesnâ, ziynetlerini göstermesinler ve başörtülerini yakalarının üzerine kadar salsınlar! Ziynetlerini, kocaları veya babaları veya kocalarının babaları veya oğulları veya kocalarının oğulları veya erkek kardeşleri veya erkek kardeşlerinin oğulları veya kız kardeşlerinin oğulları veya kendi kadınları (Müslüman kadınlar) veya sâhib oldukları câriyeleri veya (pek yaşlı olmakla) kadınlara karşı şehvetleri olmayan erkek hizmetçiler veya kadınların mahrem yerlerini anlamayan çocuklardan başkasına göstermesinler! Gizlemekte oldukları ziynetleri bilinsin diye ayaklarını (yere) vurmasınlar! Ey mü’minler! Hep birlikte Allah’a tevbe edin ki kurtuluşa eresiniz.”
  Buradan da okuyabilirsin
  http://www.risalehaber.com/kuran-i-kerimde-basortusu-ve-cilbab-14274yy.htm

  Beğen

 15. ibrahim f. said:

  Sen kendi beyinsizliğinle yaptığın ithamların körüsün seni pislik. Şahit olmadığın bir takım şeyler hakkında teorisyencilik yapmak klavye ağahanımlığı yapmak sizin gibi beyinsizlerin veya nurcuların temel şizofrenisidir. Kendi içinizdeki Türkiye toplumununun münafık alt cemaatlerini oluşturan ve özünde ülkede asalaklar olan, hem ehli dünya hem beyinsiz kişiliksiz insanlarısınız.

  Önce yazdığım hiçbir şeyi okuyup anlayacak beynin yok. Benzetip ayırd edemeyen, kuransız putperest olduğun yönündeki delilleri artırıyorsun.

  Senle dinlimiyim dinsizmiyim gibi boktan iddialarını çürütmeye çalışacak değlim. Zira “gizli” yani “öyle olduğunun farkında olmayan” eşcinsellere has rekabet içine girecek değilim, elhamdulillah Tevhid dininin bir müminiyim, siz ise birileri (islamın değil) SİZİN sevap ve günahlarınızda (ve onları bir önem ve derece sıralaması ile görememeniz alçaklığınızda) arıza olduğunu söyleyince hemen sapık ve dinsiz ilan etmeniz sizi gözümde cehennemin dibinde yapmaktadır. Zira müşrik olmasaydınız her şeyi yerli yerinde ve kararında görür öyle tevil eder ve yaşardınız.

  En büyük günah şirktir siz o derin gösteriş ve diğer şirkler batağından çıkmadıkça asla muhatap olmayın benimle. Cehennemin dibine kadar yolunuz var. Elfazı müşriklikten şirkin dibini bulagelmektensiniz haberiniz yok.

  Ağzınıza mama, içki ve barınak birkaç da çene çalacak bir asalaklık düzeniniz varsa hele, bu uyuşturucudan sizi kimse kurtaramaz.

  Kininizle geberiniz sizi çok iyi tanıyoruz!

  Beğen

  • RENA said:

   Önce cümle kurmayı öğren, ithma etmekten başka bir şey de yapamıyorsun. Kininde geberirsin sen. Nedir bu müslüman düşmanlığı?
   Milleti cehenneme atmalar, kendini müslüman sanmalar, kuran’a istediğin yorumda bulunmalar yine kendi keyfine göre kurana ekleme çıkarma yapıp yasak helal haram belirlemeler. Senin gibi haşerelere müslüman denmiyor.
   Müşrikmiş daha önceki yorumunda bir de dinden çıkmak diye bir şey olmadığını belirtiyor.
   Sen müşrik dediğin için kimse müşrik olmaz.
   Biz şirkten beriyiz sizin ise işlemediğiniz günah yok.

   Beğen

  • Anti kemalist said:

   İbrahim senin kadar şerefsiz ahlaksızları görmedim siz mezhepsiz reformistler böylemisiniz ? sizde ahlak yok sizler şerefsizin evladısınız sen galiba münafıksın ! Kuranı Kerimde baş örtüsü emri vardır cilbab vardır sen bunu inkar ederek dinden çıkıyosun gerizekalı ! Zaten hadisleri inkar eden genellikle siz şerefsiz put sevici kemalistler oluyosunuz hepinizden nefret ediyorum keşke gebersinizde sizden kurtulsak defolun gidin burayı terkedin 2 yüzlü sahtekarlar siiz

   Beğen

 16. RENA said:

  Akıl fukarası İslam düşmanı aşağılık herif hem peygamber diyorsun hem de ne diyeceğimizi belirlemeye kalkıyorsun be hey zavallı sana mı kalmış Allah’ın dinini bozmak.
  Anca çalışabilirsin bu yönde. Öyle din yok. Peygamber dini diye bir şey de yok. Allah’u teala peygamber efendimiz Güllerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa (Sallahu aleyhi ve sellem)’i peygamber olarak gönderdi ve bu din onsuz olmaz. Dinde çıkara çıkara din kalmadı sen ne müslüman diyorsun kendine senden turşu bile olmaz. Müslüman olacakmış.
  Dini 5 yıllık bir yorumla yok etmeye kalkışma hayalleriyle ancak kendini avutursun.

  Allah’u tealadan başka hiç bir şeyi ilah edinmeyiz. Bu da sizin iftiranız zan vehim iftiradan başka bir şey yapmıyorsun zaten de neyse. SOYTARI

  Beğen

  • ibrahim f. said:

   Bu cuma “kadınlara cuma farzdır”ı bilseydin, yaşadığın; yediğin içtiğin barındığın mahallede yanlız cuma kılmak münafıklıktır bunu da bilseydin, gelirdin ve tapmanın ne olduğunu öğrenirdin. Beyinsiz.

   Beğen

   • RENA said:

    Sen de dine sapıklık soktuğunu bilseydin. Bunlar sizin münafıklığınızın ürünü. Allah’ın emrini manipüle etmek. Kadınları camiye erkeklerle birlikte katmanız ilk başlarda cuma dersiniz sonra hep farz. Hoca dediğin İSYANOĞLU sonra bir şeyleri ekler kaldırır. Öyle din yok. Allah’u Azimüşşan emreder , rica etmez. Sizin hüküm koyma hakkınız filan yok. Her konuda kendinizle çelişiyorsunuz.

    Beğen

  • ibrahim f. said:

   Ayrıca biz kimmişiz neremiz günaha batmış embesil şaklaban soytarı.. Atasoy müftüoğlu ile mustafa islamoğludur bizim üstadımız gerzek.

   Beğen

   • RENA said:

    Peygamber Efendimiz (Sallahu Aleyhi ve Sellem)’e hüküm yetkisi tanımayanlar İslam da inkar etmediği rükün kalmayan sapıklara tapıyorlar. Açıklaması bu bunun. Önce üstad dediğin adamı araştır.

    Beğen

 17. şeyda said:

  Öncelikle paylaşımlar için teşekkür etmek istiyorum ve amacımın kesinlikle bir saldırı ya da çirkinleşme olmaksızın kafamdaki soru işaretlerini sonlandırmaya yönelik olduğunu belirtmeliyim. Benim soru işaretlerimden biri ise İslamda yer alan çok eşlilik. Şartlarının olduğunu hatta ilk hanım rızası dahi gözetilmesi durumunda gerçekleştirilebileceğini bisem de anlayamadığım şeyler var. Bir erkek hevesleri ya da bir kadını ‘koruma’ _ki bu koruma da yine bir erkeğin kadının namusu için tehdit unsuru olmasından kaynaklı sanırım_adı altında birden fazla evlilik yapması ne kadar meşrudur? Bu konuda samimi olacağınıza inanarak soruyorum bir insanın eşini bir başkasıyla paylaşması kolay bir durum mudur?

  Beğen

  • RENA said:

   Bu konuda bir yazı dizisi hazırlıyorum. Öncelikle bu tabi ki Osmanlı da da hoşgörülmüş bir şey değil ancak bir ruhsat. İslam’da kurallar herkes için geçerlidir ve herkes irade gösteremeyebilir. Bu yüzden böylesine bir yükümlülükte en alt seviye iradeye sahip ve en düşüğü ölçü alınarak oluşturulur yani bu evlilik gibi ciddi bir müessese içinde bir çok konu olduğu için böylesine namus gözeten bir sistem de teferruatlarıyla birlikte anlaşılabilir olur. Şeriat’ın içinde bir sistem bu da. Bunu cumhuriyetin içine koyulacak tek bir uygulama olarak alamayız. Örnek verilmesi istenirse hasta yabancı bir kadına hangi aile bakabilir. Bu namahrem değil midir? Bu şekilde bir yardım söz konusu olabilir. Bu gibi bir çok durum mevcut. Kısaca İslam dairesinde insan yaşamı için her şey meşru yollardan görülür. Günümüzde ise bu şey meşru sayılmasa bile bu kadar ayıplanan tüm suçlar işlenmekte. Aldatmak bir yana çok farklı kişi ile sevgili olan -çocuklar- göz önünde bulundurulduğunda zinanın yasal olması da dahil herşey perde arkasında işlenmekte. Bunun yasal olmaması bunun önüne geçmiyor.
   Detaylarını yazdığımda inşaAllah şüpheniz kalmayacaktır.
   Bu tür iddialar altına çeşitli yorumlarla çarpıtılmaktadır. Belirtmek isterim.

   Beğen

 18. fearless said:

  ÇOK AÇIK VE NET FARKEDİLİYOR NAMAZ KILMAYAN İSLAMA SOĞUK BAKAN BİR İNSANIN YAZILARI VE PAYLAŞIMI BUNLAR, RESİMLERLE DE İSLAMA KÖTÜ ALGI OLUŞTURMUŞ , SANKİ İSLAMI GÜZEL ANLATMA DEĞİL ELEŞTİRME DERDİNDE , YAYIN SAHİBİ ARKADAŞIMIZ … GÜNÜMÜZDE SOSYALLEŞEN VE MODERLEŞEN İSLAMI ELEŞTİREN KADINLARIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ HİÇ YAŞAMADIKLARI BİR HAYATI KENDİLERİNE SIKICI GELDİĞİ İÇİN, GERÇEKLERİ GÖRMEMEKTE VE İSLAMI İNKAR ETME VE İSTEDİKLERİ GİBİ ANLATMA ÇABASINDALAR …. 😦 🙂 SİZ İSTEDİĞİNİZİ SÖYLEYİN GERÇEKLER BİR KONUŞUR… (ASNGR)

  Beğen

  • RENA said:

   Haşa, elhamdülillah müslümanım. Edindiğiniz izlenim beni üzdü ancak haklısınız. Bunun sebebi ise bu yazının belirli bir kesim için “2014” tarihin yazılmış olması. Din düşmanlarına ithafen yazılmıştır. Şuan yazı farklı kişilerce de okunduğu/görüldüğü için eleştiriniz yerini buluyor. Bu nedenle üzgünüm en kısa zamanda bu ve diğer yazılarda ki bu tür şeyleri güncellemeliyim. Zaten bu zavallı din düşmanlarının tehlikesi de inşaAllahu Rahman geçmiştir. Ne zamandan beri aklımda ancak henüz yapamadım. Bu yoruma kadar bu kadar rahatsız edici olduğununda farkında değildim. Dediğim gibi tartışma gruplarında ki bu tür iddia sahipleri için özel yazılmıştır.

   Beğen

 19. elif said:

  Siz profesyonel kılıf uzmani olmussunuz, Kur’an in bir harfi bile degismedi diyorsunuz ama onu simdi kendiniz kafaniza göre degistiriyorsunuz. oldugu gibi anlatmiyorsunuz allayip, pullayip öyle anlatiyorsunuz. Neden objektif degilsiniz? birincisi, paylastiginiz cogu hadis sahih degil. madem sahih olmayan hadis paylasacaksiniz o zaman neden, cehennemin cogu kadinlardan olusur, bir erkege karini neden dövdün diye sorulmaz gibi hadisleri paylasmiyorsunuz. ikincisi Nisa 34 te, “itaatsiz” olan karilarinizi dövün der, önce uyarin, sonra yatagi ayirin bunlar ise yaramazsa dövun der. yani “iffetsiz” olanca degil, yani itaatsizlik dayak sebebi olabilir, zaten iffetsizligin, yani zina nin cezasi Kur’anda belli 100 kirbac. o zaman erkek itaatsiz olunca kadin ne yapmasi lazim? bu niye yazmiyor Kur’anda, bu kadar cinsiyetci bir din. ayrica kafaniza göre Kur’ani degistirmeyin.

  Beğen

  • mrtook said:

   Kılıf uzmanı mı ? 1400 yıldır süregeleni nakletmek neyin kılıfı ? İftiralara cevap vermek, bu kadar bozuk düşünce ve yanlış bilgileri temizlemek, düzeltmek kılıf değil asıl sizin bu şeylere itimat etmeniz kılıf yapıyor.
   Şimdi diğer noktaya gelirsek. Hadis inkarcısı olduğunuz malum. Kur’an değişmemiştir. Müslüman nakleder, hadis- şerifleri. Sahabelerin Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme’e sorması dolayısıyla nasıl inanacağımızı, İslam’ı yaşayacağımızı anladığımız bilgiler.
   Bu kafamıza göre değiştirmek değildir. Hadis inkarcılarına bakalım. Kur’an kafasınıun dikine istediği gibi yorumlayabiliyor. Hiçbirşeye bakmadan.. Nefis ve hevasına uyarak istediği anlamı çıkartabiliyor. Hadis inkarcıları kendi aralarında bile çelişki ve kararsızlık içindeler böyle din olmaz. Kimi namaz yoktur der kimisi beş kimisi üç rekat der. Hepsi aynı kitaba bakıyor hepsi de cahil ve sahtekar.
   3 diyen de dediği kadar namazı da kılmaz. Söyler ama kılmaz bu mudur İslam ? Bu nasıl İslam olabiliyor.
   Şimdi sahih mevzusuna gelirsek. Anladığım kadarıyla bir kısmına inanıyorsunuz hadis-i şeriflerin işinize gelen kısmına bu dinin yarısına inanıp yarısına inanmamaktır. Beğenmediğin hadisi inkar etmek ilim değildir. Böyle din olmaz. Kimse bugün bu sahih bu değil karar veremez. DİN TAMAMLANMIŞTIRi. Bize alimler , sahabeler ve hadisi şeriflerden uymak düşer. Aksi halde herşeyi kafanıza göre yorumlamaya alışmısşınız. Erkek itaatsiz olduğunda ceza erkekler içinde gereklidir. Eğer ikiside evli ise erkek kadın zina etmişse ikiside recm. Evli olmayan varsa o 100 kırbaç edilir. Had erkeğe de uygulanıyor. Diğer hadis-i şeriflere bakılabilir. Koca Fıkıh ilmi, hukuk sizin gibi cahillerin üç beş çıkarımıyla bir tutulamaz. Elinize neşteri alıp ben doktor oldum cerrahlık yapayım diyemiyorsunuz neden kendi uydurmalarınız ile fetva sallamaya ahkam kesmeye çalışıyorsunuz ? Din bu kadar çocuk oyuncağı değil.

   Beğen

 20. elif said:

  Ben buraya küfür, hakaret etmeden 2 yorum yazdim, ama sansürlendi, silindi. Her türlü düsünceye saygili oldugunuzu idda ediyorsunuz ama bu sadece sözde. sizin ilahiyat anlayışınız islamda ki iyi, hoş seyleri öne cikartip vitrine koyup iste islam budur demek, ama geri kalan seyleri de gizlemek, saklamak, onlara bahane bulmak, kilif uydurmak. bunlari dile getirenleri sansürleminizin sebebide bu.

  Sorgulamayan biri cahildir, sorgulatmayan ise zalim!

  Beğen

  • mrtook said:

   Sansürlenen bir şey yok. Yorumlar onaydan geçiyor. Zaman buldukça cevaplıyorum tek tek. İslam da iyi hoş şeyleri vitrine koymaktan kastınız ne ? Çünkü İslam düşmanlarının görmediği şeyler bunlar. Kötü bir şey mi var ki haşa geri atacağız ? Söylemlerinizin farkında mısınız ? Sorgulamak ayrı şey size göre sorgulamak 5. kattan aşağı atlamak mıdır ? Allah’ın dininde şüphe olmaz. Şüphe ile iman yan yana duymaz. İman ne demek bir araştırın. Din gelmiş tamamlanmış , hiçbirşey eksik bırakılmamış bizim işittik itaat ettik dememiz gerekirken bu ithamlar. Dini tartışmaya açmanız güya. Herşeyinin tartışılır olması ancak hristiyanlara yarar. Çünkü yapmak istedikleri bu sırasıyla alimden sahabelere, hadislere Peygamber efendimiz (Salllallahu aleyhi ve sellem)’e Kur’an a kadar getirmişsiniz.
   Böyle din olmaz.

   Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: