Kuran’ı Hz.Muhammed mi yazdı? Amacı neydi?

Hz.Muhammed (Sav) bir yalancı olsa idi çıkarı ne idi? Yazmasın da ki sebep nedir?

Bunu tahminlerle veya düşüncelerle doğaçlayarak birşeyler üretebilirsiniz… Fakat kapsamlı bir araştırmaya bile girmeden eline bir siyer almayan adamlar kalkmış kuran eleştirisi yapıyor.. Nette öğrendikleri şeylerle.. Bu da objektif bir görüş sağlamıyor. Bunlara kulaktan dolma bilgiler diyoruz. Slogan ezberlemek ve kalıplaşmış bu kelimeleri tekrar tekrar söylemek. Bir ateiste bu sorunun cevabı verilse bile tekrar sormaya devam ediyor. Buna da çürük argümanlarla ateizm savunusu diyoruz.


1) Çok zeki biriydi ve onun düşünce gelişimi nasıl bilmiyoruz . Ve yaşadığı toplumun aksine bir yol tuttu.
İddiayı biraz daha açıyorum;
– Rahat etmek için bu kitabı kendi çıkarları doğrultusunda yazdı O kadar suikast girişimine ne olacak? Ya da şöyle denebilir.
Bir çok kitle edindi zenginleri kendi safına çekti.. Büyüdükten sonra kimse tutamadı her tarafa emirler yağdıran biri oldu. Böyle midir?

Siz duyduklarınızla göre egolu, zevk düşkünü biri olduğunu söylüyorsunuz. Peki orada ki adamlar kendi kızlarını kaptırmak isterler mi? Peki böyle birinin her sözünü dinlerler mi? Bu iddialar kendini kandırmak olur.

Ateistler, böyle masallara inanırlar. Sen o kadar eli kılıç tutan adamın içinde putlarınız bir işe yaramaz diyeceksin. Onlarda seni doğramayacak öyle mi? Bu cahiliye devrini bilmemek olur.
Bir dolu kaynak var. Cahiliye devrinin ne berbat bir yer olduğu anlatılıyor.
Hadis kaynaklarında şöyle birşey geçer:”bir genç, kız kaçırıyor ve ondan faydalanmak istiyor. babası da hilfulfudul`a gidiyor ve kızı gencin elinden alıyorlar. vermezse kılıçla.

Peygamberin zevki için din uydurması sadece ansiklopedik bilgiden yoksun ve hiç islamı araştırmamış. Herşeyini netten öğrenmiş bilgisiz insanlar söyleyebilir.. Zira bir çok zorluk çekmiştir. Bu söyledikleri de kanıt niteliği taşımaz. Bu çıkarsama ve atıp tutmaların peygamberin hayatı ile ilgili hiçbir bilgisi yoktur.
Siz ben peygamberim diyen birine inanır her dediğini yapar mıydınız?

O kadar mahkeme ve anayasa var, hukuk öğrencileri bir dolu şeylerle uğraşıyorlar. Burada cahiller eline bir kuran almış bir ayetin mealinden mana çıkarıyor. Böyle ahmaklık olabilir mi? Koskoca hukuk sistemi

Fakat ömrü fakirlikle geçiyor ve kulaktan kulağa gelen hadislerle de hayatını biliyoruz.. Sahabe zamanında yazılmaya başlanıyor. Hayatı, hadisleri bu yüzden voltaire “Hiç kimsenin hayatı, onun kadar aşikar değildir.” Der. Yani peygamberlik iddiasınca hayatını müslüman gibi sürdürmek zorundaydı ve teveccüh adındaki gece namazları da dahil günde beş vakit namaz kılmak zorundaydı. Ve komşusu açken tok yatamazdı.
Sahabeleri de iyiliğe sefketti. Hadislerinde
Cennet annelerin ayağı altındadır. Kadın hakları bundan daha iyi nasıl anlatılabilir?
Kadının cihadı kocasıyla iyi geçinmektir.
“KARINIZLA ÇOCUK GİBİ OLUN” ne demek eğlenin demek.. daha birçokları var.
Kadınlar hakkında batılıların yorumlarına diğer konularda kaynakları koymuştum. Amerika uyruklu Aslı Sancar bile müslüman olmuş ve müslüman kadınlarını anlatıyor. Edep ve terbiyey islam da çok önemlidir.

Peygamberin kadınlara nasıl davrandığını biliyor musunuz? Ona kavmin en güzel kadınını teklif ettiklerinde reddettiklerini ve islam uğruna onca işkencelere (Namazdayken üstünden işkembe dökülmesi, suikast girişimleri, ağzına taşın gelip dişinin kırılması, inananların mekkede insan yerine konulmaması gibi bir sürü olaylar silsilesi)
Ona en güzel kadınlar vaad edildi fakat geri çevirdi! Niye istediği bu değil miydi? Gençken evlenmiyor, elli yaşında yine o yaşlarda kadınlarla evleniyor? Nerede şehvet.. Daha hz.Aişe meselesine girmedim. Uydurma hadisler dersek ki peygamberden 200sene sonra yazılmış filan buhari de yalancı olur ozaman.. eee bu kadar insan gerizekalı mı da müslüman olup teveccüh kılıyor ki peygamber niye hayatını kendine zehir etsin? Bu kadar alim imam azam gibi müçtehidlerin de aynı doğrultuda bu yalanı sezmesi gerekirdi..
Biri değil onlarcası bunu dışa vurması gerekirdi .
Çevrelerini nasıl ikna edebildiler, zira o zaman da ki alimlerle toplaşıp anlaşmışlar mı? Hepsi de oyunu buhariye vermiş. Sorular çoğaltılabilir.. Akıl tutulmaları yaşayan reformistler ve ateler bu konularda geri kafalı olduklarını bilmezler. Tahminler yürütüp tarihi bu zannediyorlar.

Buhari de bir yalancı diyebiliyorlar fakat onun hocasını bile bilmiyorlar.
Hayatını hiç bilmiyorlar, nette öğrendikleri kafalaırnı karıştırmış o kadar kalkmış felsefe yapmaya çalışıyorlar ve yakınından bile geçmedikleri fıkhi bilgiyle birlikte duyduklarıyla yetinen insanlar mezhepleri eleştiriyor ne kadar vahim bir tablo…
Peygamber hakkında ne biliyorlar?
Ümmiliğinden bahsediyorlar.. O yüzden başkalarına yazdırdığını söyleniyor şuan bile bunu düşünüyorsanız o zamanda böyle birşeyi Hira dağına birlikte gittikleri kişilerden şüphelenmezler miydi? Ama o dönemdekiler sen bir büyücüsün diyorlardı.
önce okuma yazma öğrenmesi daha akıllıca olmaz mıydı? O bir bilim adamı değil, şairde değil fakat adaleti sağlıyor.
EĞER BİRİLERİNDE AKTARIYOR OLSA ELBET AÇIĞA ÇIKARDI VE DE KİMSE İNANMAZDI.. Fakat ilk başlarda sadece fakirleri çekiyordu. Zenginler gülüp geçiyordu fakat sonradan Ne Ömerler ve de Hamzalar girdi.
Hele o çağda ahlağın olmadığı ve cahiliye adetlerin yaşandığı bir devirde adaleti getirmek kolay mıdır?
Sina rahipleriyle yaptığı anlaşma ve de sözleri güvenilirliği.. Barışı sağlayabilmesi… Bunlar nasıl oldu? O zaman bu zatın aklından şüphe etmeyin ve reformistler gibi onu kendinizle kıyaslamayın o taşların arasında ki elmas gibidir.

2) Çıkarına uydurmak için yazmıştır.

Niye o kadar eziyet gördü hayatı boyunca köle azad etti ve Hz.Haticenin serveti buraya gitti… Çok aç kaldıkları oldu.
Yani çıkarına uymadı başına işkembe döküldü, dişine taş geldi ve kırıldı.. Suikast girişimleri ve her gece teveccühe kalktı bir insan bu kadar eziyete dayanabilir mi?
Evet, peygamber dünyadan pek bir şey elde edemedi ama geride adalet bıraktı.. O Muhammedül Emin idi…

3) Ümmi idi ve eğitimi yoktu fakat duyduklarını yazdı..
Yemenli Rahman’ın şiirlerinden faydalandı. Duyduklarını yazsa idi bu bilgileri bilen insanlar ona inanmayacaklardı çünkü yazdığı ve tevratı kopya ettiği ayetlerde anlaşılacaktı.. ileriki zamanlarda ki kuran 23 senede tamamlanmıştır yüzlerce çelişki çıkacaktı..Çünkü ne yazdığını unutacaktı ve ölmemesi de başlı başına bir mucize zaten.
İncilde hipokratın embryoloji hakkında söylediği şey aynen yazar ve çok açık çelişkiler vardır.. Fakat kuranda bu tür çelişkiler yoktur… Ya gramer bilgisi ya da ince anlamlar keşfediyorsunuz. Ve bilimsel ayetler bunu nasıl tahmin edebilecek? Ortaçağ Zemahşeri tefsirinde de evrenin genişlediğinden bahseder.
Kıyamet alemetleri de tahmin edilebileceğini iddia ediyorlar! Ne kadarsaçmadır kim faizin yayılacağından ve adaletsizlik olacağını bilebilir ki? Tesadüfen mi hadisler de bahsedilen bu kadar alamet tuttu?
4)Aslında öyle biri yoktu ve sonradan uyduruldu.
Bunu da bu hadislerin bundan iki yüz yıl sonra yazılmaya başlandığı gibi şeylerle iddia ediyorlar. Ve de eski nüshalar bulunamamasından kopyasının kopyasının kopyası mevcut.

Peygamber, hep güzel olanı öğütledi.. Hayatı böyle bu yüzden voltaire onu över.. Felsefe sözlüğünden;
“Müslüman kardeşime diyeceğim ki senin dinin bana çok saygı değer görünüyor.” Voltaire gibi koyu bir ateist bunu diyor.. Mesleği kiliseyle savaşmak olan ihtilalin öncü fikir adamı bunun gibi şeyler diyor.
Hz.Muhammed hemen hemen bütün ortadoğuyu putperestlikten kurtardı . Felsefe sözlüğü

-İlkel cahiliye adetlerine son verdi. Cinsellik, diri diri gömme ve putperestlik.. Bir takım ateler de çağına göre iyiydi diyor.. Fakat artık çağ dışı deniyor ve recm hadislerini getiriyorlar.Fakat farkında mıdır ki şeriat yaşantısında suç yoktur!
Şeriat Hz.Muhammed’in şeriatı asrı saadette sahabenin yaşadığı çağda ki adalet ve niye Hz.Ömer adaletiyle meşhur..
Osmanlı hakkında da bir sürü yalan atıldı tabi insanlar araştırmıyor ve inanıveriyor.. voltaire derlemesinden bunun yanlış olduğunu söyleyebilirim.. Çünkü kardeş katli ve de Cem sultan iktidar kavgası gibi konulara da değinmiş…

Yemenli rahman bahsi!
Peygamberimizin hocaları var diyor yemenli rahman gibi..

İbn Kesir de bu konuda şu görüşlere yer vermiştir: Müseyleme ismindeki bu kâfirin inkârcılıkta ileri gidip kendine “Rahmanu’l-Yemame = Yemame’nin Rahman’ı” lakabını takınca, Allah da ceza olarak tarih boyunca herkes tarafından onunla anılacağı bir lakap olan “Müseylemet’ul-Kezzab = Yalancı Müseyleme” unvanıyla teşhir ettirdi.(İbn Kesir, Fatiha, ilk ayetin tefsiri).

Müşrikler Allah’a iman ediyorlardı fakat putlarada taptıkları için bu şirk inancı oluyordu ama allahın bir ismi olan rahman ismini benimsemiyorlardı.
yemame rahmani kitabını kurandan önce yazmıştır ve yazdığı kitaptaki cümleler kurandaki ayetlerle birbirine yakındır ve hatta birebir ayetler bile vardır. muhammete ortak peygamberlik teklifinde bile bulunmuştur. muhammet bunu reddetmiştir. muhammet kendi itibarını korumak adına rahmaniye çamur atmıştır ve senin de yazdığın gibi müseylümetül kezzap lakabını takmıştır.
Yemame neden bekledi ? Elinde böyle bir kitap bulunan kişi asla başkasıyla paylaşmaz. Peygamberliğini ilan etmek için neden peygamberin ölümünü bekledi?gibi çelişkiler söz konusu işte ateistler iddiaları ortaya koyarken çıkan çelişkileir görmezden geliyorlar. Kendi düşünceleirni sorgulamıyorlar ki bu basit çıkarsamalar birşeyi ifade etmiyor.. Bilgisizce atıp tutmalardan başka bir şey değil. Sorgulama bu değildir.. Kapsamlı bir bilgi elde etmeden böyle bir işe girişemezsiniz.. O zaman cahil de alim olabilir.. Herkes kendini birkaç bilgiyle cihanın allamesi sanabilir.. Yok öyle bir şey.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: