Hadis inkarcıları ve hadisleri kuran’a arzedenler İslam da Reform

ehlibidat

Reform görüşlerinin doğurduğu sonuçları ve dayanaklarını inceleyeceğiz.

1400 yıldır din yanlış anlaşılmış. Ve bu kadar müslümanınhepsi kafirmiş. Ve İslam tarihi yokmuş.
İlk kez hoca dedikleri kişiler bu yanlışları ortaya çıkarmış.
Yani peygamber gelmiş 1400 sene sonra dini ortaya çıkmış öyle mi?.Peygamberin hadisleri yasaklamaları ve kuran da “hadis”lerin yasak olduğu gibi iddialar tabi ki din bilgisi olmayan insanlar tarafından ileri sürülebilir.

Kendileri din kitapları yazarak dine ek kitaplar getirdiklerini görürsünüz fakat tek kitap kuran demeyi bilirler.

Tefsir, Hadis gibi koca koca ilimleri ortadan kaldırmak nasıl aklı kullanmak olabilir?
“Allah kendi tefsirini kendi yazardı”
“Hadisler Kur’an’a ters”
Gibi ithamlarda bulunurlar.
Hem Allah, kuranı toptan verebilirdi ve istese tefsirsiz bile kuranın bozulmamasını sağlayabilirdi.. Resule al bu kuran dağıt diyebilirdi.. Ya da bu mantığa göre Allah kendi tefsirini kendi yapıyorsa resule ihtiyaç olmadan kendi mesajını verebilirdi. Neden peygamber gönderdi? Kuranı Mekke de bir evin damına koyardı herkes alır okurdu. Böyle bir mantık olabilir mi? Kendi düşüncelerini İslam’a malediyorlar.
Halbuki kuranla uzaktan yakından alakadar değiller.
Allah herşeyi sebebe göre yaratıyor.
Hiçbir yöntem ve ölçüleri yok. Tamamen kör cehalet. Yeni bir din icat ettiler. Bu İslam’ı içten çökertmektir.

Kuran 23 sene de indi. Ve inerken bir sürü olaylar yaşandı bunların ciltlerce tafsilatı vardır. Hiçbirini bilmezler. Bir alt verisiyonu hadisleri kurana arz ederizdir. Uygunsa kabul ederiz.
Hadisleri kurana zıtsa almayız çok yanlış bir söylem. Buna kim karar verecek? Bu hadis tarihini bilmemek olur. Ne kadar zor aşamalarla geldi. Bizim gibiler sadece okuyabilir. Yorumlamaya ehliyetimiz yok.
Bunu açıklayacağım.
Burada kuranlara keyfi caiz olmayan teviller ve tek ayeti gözetmek cahil işidir.
Kendi kafalarından manalar türetip bunlarla kuranı sorumlu tutmakta öyle.
Kimse kafasına göre ayet hadis hakkında uyuyormu uymuyor mu yorum yapamaz hadisler de buna kalkışanların lanete uğrayacağını bildirir.
İnkarcıların ayetin altını çizip sunması… Bu gibi iddialar ve düşünceler hadislerin hafife alındığını gösterir

Onlar için fıkıh (İslam hukuku) yok. Sadece kafalarına göre yaptıkları kuran çevirileri var. Kafirlerin yönetim sistemini getirip laik yani din ve devlet işlerinin birbirinden ayrıldığı Beşeri hukuğu kabul ediyorlar.
Bu Allah’ı göklere sıkıştırmaya çalışmaktır.
Gelgelelim recm ayetini görmezler zira seküler ahlağa göre bu gibi uygulamalar suç sayılır..
Veyahut Şura sistemi adını verdikleri bir yöntemle yönetilmesini isterler.

Koca bir tarihi ve koca -Bir ilmi fıkhı tefsiri çöpe atıyorlar. Bumu akli olan? İslami olan bütün öğeleri çıkardın işin içinden. Ne İslam tarihi kaldı ne Müslümanlarla ilgili bir şey.

Bu dini içten çökermektir.
Bu insanlara göre Allah’ın kadınlar için indirdiği örtünün ayetinden maksatta başka birşey imiş. Ayeti inkar ediyor ama Kuran’a baktığını iddia ediyor. Kuran’da yazanı da kabul etmiyor. Kendi kafalarından hareket edip, kuran’a uyduğunu söylüyor.
Çarşaf ve başörtüsü İslam da yokmuş! Kafirlik değil de nedir bu?
Hz.Ali, Osman, Ömer, Ebubekir’siz bir din. Peygamber ve yaşantısı hakkında ki bütün bilgilerin uydurma olduğunu ileri sürdüklerine göre incilden bir farkı kalmıyor. Bu hadislerin bozulacağına inanıyorlar da bunu yapanların kuranı değiştirmeyeceğine mi inanmıyorlar?

Eğer öyleyse bir çocuk dahi kuran çevirisi yapabilir.
Ve herkes kafasına göre mana da çıkarabilir. Ve bu mantığa göre çıkarımların hiçbirinde  çarpıtma olmaz. Zira bir hukuk ve ölçü yoktur. Ulemaya ruhban sınıfı dedikleri için alimlerden de söz edilemez. Bu durumda kendisine hoca edinmesi de caiz olmuyor ve herkes başın buyruk hareket eder ve başka yorumlar. Kişilerin keyfine kalmış kuran öyle mi?
Kimi de aklınca kuran da geçen Salat (namaz) başka manaya geliyor. Namaz yok. Diyor böyle bir şey olabilir mi? Bunların kafirlerden hiç farkları yok.
Siz bir işi bilmeyen birine mi yoksa işinde uzman olan birisine mi
sorarsınız? Birinciye soruyorsak zaten ahmağız. Ulemayı kaldırmak alimleri ortadan kaldırmak nasıl bir akıllılık olabilir? Kendilerine rasyonel diyebiliyorlar.
Bu argümanın varacağı nokta şudur. Hocaya fetva soramazsınız çünkü o da insan. İfadeleri bu manaya çıkmaktadır. Zira ulemaları ortadan kaldırmaya çalışırken kendi hocalarının sözlerini dinliyorlar.

İncelemek için ilgili bütün ayetleri bilmeniz gerekiyor.

Ehlisünnet büyük bir hazinedir. Milyonlarca eser verilmiş. Bir ayetin bile kitaplara sığmayacak kadar çok tafsilatı var.

Çağımız da HOCALAR

TC okullarında şirk adult düşüncelerle yetişmiş,ilahiyat fakültelerinde solcu ve misyoner hocaların zokasını yemiş doğru dürüst arapça bile bilmeyen kuranı anlama noktasında on küsür ilimlerden mahrum ,helal haram demeden şan şöhret peşinde islami ortamlardan uzak koşullarda din anlatan bu insanlara din noktasında müracaat etmek dinden zerre kadar anlamamakla olur.
İlahiyatta profesör ve dekan gibi sıfatlar almış şii ye bile şafi diyen insanların neyine güveneceksin?  Alıntı

Sapitanlar

Ehlisünnet dışı

-Hz.Muhammed’in (Sav) hayatı kuranda yazmaz hadisler de vardır.
-Kuran Hz.Muhammed örnektir der fakat hayatını bilmiyorsak neyi örnek alacağız?

“ (Ey Muhammed) İnsanlara açıkla diye Kur’an’ı sana indirdik.” (Nahl 44

 Resulümün verdiğini alın, yasakladığından da sakının!) [Haşr 7

Allah ve Resulüne itaat eden Cennete, isyan eden Cehenneme gider.” (Nisa 13,14)

 Biz her Peygamberi, kendisine itaat edilsin diye gönderdik.” (Nisa 64)

 Allah ile resullerinin emirlerini birbirinden ayırıp ikisi arasında bir yol tutmak isteyen kâfirdir.” [Nisa 150,151

 Rasule itaat eden, Allah’a itaat etmiş olur. Nisa 65

Resulümün verdiğini alın, yasakladığından da sakının!) [Haşr 7

 Allah ile resullerinin emirlerini birbirinden ayırıp ikisi arasında bir yol tutmak isteyen kâfirdir.” [Nisa 150,151

KURANDA PEYGAMBER İÇİN ???

(Resule veya ülül-emre sorsalardı, onlar bilirdi.) [Nisa 83]
(Bilmiyorsanız, zikir ehline sorun!) [Nahl 43]
Ayetler açık. Zikretmek, salavat getirmek.. gibi şeyleri tasavvufu rabıtayı bir çok şeyi inkar etmektedirler.

Hadisleri inkar ettiğinizde elinizde sadece kuran kalıyor.Kuranın elimizde kopyasının kopyasının kopyasının olduğunu düşünürsek o kadar hafızı hiç sayarsak. İncil de öyle… Sened zincirine güvenmiyorlar. Halbuki hadis tarihini inceleyenler ravisi sağlam, zayıf… Hangi aşamalarından geçtiklerini görebileceklerdir. Ve bunları derleyecek
Kuranı herkes okuyabilir ama herkes yorumlayamaz. Herkesin ehliyeti yoktur. Hele felsefeciler ve çakma felsefeciler ve de fıkhi bilginin yanından bile geçemeyecek insanlar gelmiş hayatını bile bilmedikleri büyük alimleri eleştiriyor!
Tabi o alimleri bırakalım senin bir ayeti dğer ayetleri gözetmeyerek yaptığın yoruma kulak asalım öyle mi? Bu aklı kullanmamakta nedir?

İncelemek için ilgili bütün ayetleri bilmeniz gerekiyor.
Ehlisünnet büyük bir hazinedir. Milyonlarca eser verilmiş. Bir ayetin bile kitaplara sığmayacak kadar çok tafsilatı var.

Mezheplerin gerekliliği

Mezhepler olmasaydı ne tefsir ilmi olurdu ne hadis ilmi.. Hadisleri derlenemezdi. Sonrada “Kuranı yarım yamalak islam bilgisiyle yorumlarlardı. Her kafadan başka ses ve bozulup giderdi. Mezhepler bu nokta da gereklidir. Vehhabiler de kuranı delil getirerek bir takım iddialarda bulunuyorlar bu reformistlerin ne farkları var hepsi inkarcı!!
Mezhepsizler kafalarına göre iş yaparlar.. O kadar alim bilemedi bu ne olduğu belirsiz adamlar kalkmış fetva veriyorlar. Buharinin sahtekar olduğunu iddia ediyor. Hayatını bilmiyor internetten öğrendiği birkaç şey ile savunmaya çalışıyor.
İslam da mezhepler
İslam da hristiyanlıkta ki gibi bir ayrım söz konusu değildir. Misal Ortodoks biri Protestan bir hristiyanı şeytana uymakla suçlayabilir. Martin Luther ise ordotoxlara deccal dahi der. Bu mezhepler arasında teslis farklılıkları vardır. Yani düşündükleri İsa’nın Tanrıyla olan bağlantısı farklıdır. İlahta olabilir, tanrının oğluda. Ve mecazi şekilde olduklarını söylerler.
Fakat İslamda bu gibi savaşlar söz konusu değil ama  4 hak mezhep bulunuyor. Hanefi, Şafi, Maliki, Hanbeli gibi..
Ve bu insanlar müçtehid dediğimiz İslam’ı çok iyi bilen insanlar tarafından kurulmuş. Ve rüya aleminde de manevi şeylere şahit olan insanlar.
Tabi bu zatlar Kuranın helal dediğine haram dememişlerdir.
Şöyle düşünebilirsiniz. Kurallar coğrafyalara göre değişiklik gösterebilir. Ve koşulların istisnası olabilir. O zaman da diğer mezhebi taklit edebilirsiniz.

Peygamberimiz (s.a.v) zamanında herşey ona soruluyordu mezheplere gerek yoktu. Ama o göçünce her insan kendi kafasına göre iş yapmaması için. Ulema dediğimiz alimler bu  tür konular hakkında sayısız eserler bıraktılar.
Ve neyi nasıl yiyeceğinize kadar peygamber efendimiz (sav) tarif ettiler. Ve her dönemde ki gibi yozlaşmalar oldu. Hariciler, Vehhabiler gibi akımlar türedi.
Peygamber efendimizin üstünde durduğu “sağ elle iş yapılması” gibi konularda ayrılığa düştüler.
İtikati yönden zıtlaştılar. Ve ortaya  fırkalar çıktı. Misal, İlk dönem şiiler hz.Ali’nin tarafında olanlar hak olsada sonrakiler sapıttı. Peygamberimizin hanımına, Hz.Ömere’e lanetler yağdırmaya başladılar. Zira ibni sebe yahudisini Hz.Ali hiç sevmezdi ve müslümanların ondan uzak durmalarını istedi. Ve yine Şia’nın daha sonraları din olmasının tohumlarını da bu atmıştır.

Hatta arabistanda şeyhlerin açıkladıklarına göre bu kin Hz.Ömer’in fetihlerinden kaynaklanır. Yenilgiyi sindiremediler.
Hz.Hüseyinin kafasını kesen insanlarda bunu Allah için yaptıklarını söylüyorlardı. Sonra haccac bin zalimler geldi.
Zamanla, İbni teymiye gibileri ve çıkan ekoller arasında her dönem olduğu gibi bir sürü fikir türedi. Ve Yavuz Sultan Selim, Kanuni sultan süleymanlar, Şeyhülislam Ebussud efendi gibi insanlar şiilerle, vehhabilerle alevilerle savaştılar. Bu konuda peygamber efendimizin ümmetin 73 fırkaya ayrılacak biri hak üzerine olacaktır hadisi vardır.
İran’ın Şah İsmail tarafından yüzde doksanlık sünnilerin kıyımla yok edildiği ve bugüne Humeynilerle geldiği biliniyor. İncelerseniz bu insanların asıl düşmanları yahudiler değil sünnilerdir.

 Kemal ibni humam hanefi ve şafi mezhebini birleştirecek güçte ve niyet etti peygamberimizi rüyasında gördü yapma dendi. İkisinden de ruhsatlar var. Kabri Mısırda

En erken hadis 200 sene sorna diyebiliyorlar. Bunları da inançsızlardan duydukları çok açık. Hakkında pek bir bilgileri olmamasına rağmen.. Duydukları şeyleri söylüyorlar.

Hz.Ömer (r.a)’ın torunu Ömer bin Abdülaziz ilk tedvin işini başlatmış yani Peki nasıl 200sene oluyor? Bir kere hep buhari diyorlar fakat hocası kim onu bile bilmiyorlar. AbdulRezzak..

-Mütevatir yani Kulaktan kulağa taşınmış tabiin yani peygamberimizi görenler sonra onları görenleri görenler şeklinde gider. tebei tabiin diye ve bu yüzden senedli senedsiz ve ravisi sağlam olan hadsiler var.

Kuran da Hadisler

Hadisleri Inkar Edenler Bunu Sanki Kurana Yapılan Bir Itiraz Olarak Gösterirler!Amaçları Insanların Kurana Duydukları Saygıyı Kullanarak Aldatmaya Çalışmaktır!

(Ey iman edenler, Allaha itaat edin, Resule itaat edin ve Ülül-emrinize itaat edin!) [Nisa 59]

(Ülül-emir, fıkıh âlimleridir.) [Darimi]

İBNİ ABBAS AYET TEFSİR;

İbni Abbas da, (Ülül-emir, fıkıh ve din âlimleridir) buyurdu. (İtkan, Müslim şerhi, Tefsir-i kebir)

Hepsi aynı görüşte olsaydı tek mezhep olurdu fakat bu kolaylıktır.
Kuran da içki, zina,faiz haram mezhep alimlerinden biri ben helal kıldım demiş mi?

İctihad seviyesine yükselen âlim, ictihad yapar. İctihadında yanılsa bile sevap alır. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:

(Müctehid, ictihadında hata ederse bir, isabet ederse iki sevap alır.) [Buhari]


Dört mezhepte birbirinden farklı hükümler vardır. Fakat hiçbiri, diğerini sapıklıkla, hata etmekle itham etmemiştir. Hatası bile sevap olan âlimlerin böyle farklı ictihadları Allahü teâlânın bir rahmetidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Âlimlerin farklı ictihadları rahmettir.) [Beyheki]

 

Farklı ictihadından dolayı bir âlim, öteki âlimin ictihadının yanlış olduğunu söylemez, söyleyemez. Çünkü Mecellede (İctihad ictihadla nakzedilemez) buyuruluyor. (Madde 16)

(Ümmetim 73 fırkaya ayrılacak, bunlardan yalnız biri Cennete girecektir)
Fakat doğrudan gidecek demek değildir. Ortak koşmadıkça, şirke, küfre bulaşmadıkça zerre iman kırıntııs olan cennete gider ama yandıktan sonra.

(Âlimler, Peygamberlerin vârisleridir) ve (Âlimler, Allah’ın güvendiği kimselerdir)

(Âlim ictihadında hata ederse bir, isabet ederse iki sevap alır.) [Buhari]

(Bilmiyorsanız âlimlerden sorun!) [Nahl 43]
(Bunun hükmünü peygambere ve ülül-emre [âlimlere] sorsalardı, öğrenirlerdi.) [Nisa 83] [Âyet-i kerimede geçen ülül-emrin âlim demek olduğu tefsirlerde yazılıdır. Peygamber efendimiz de (Ülül-emr, fıkıh âlimleridir) buyurdu. (Darimi)]

(Bilmediklerinizi salih [âlim]lerden sorup öğrenin!) [Taberani]

Ayetin manasını bozmak;
Dine saldıran bu zevatların tek bildikleri Gazali kitabında kadınlara koyun akrep diye nitelendirmelerde bulunması. Ve de nasıl tuvalet yapılacağını söylüyor.. Kuran yaşam biçimidir. Ne yediğinden nasıl yiyeceğine kadar karışır.. Kuranı ve dini kendine uyduranlar cehennemin odunlarından başka bir şey değillerdir.

Din de Peygamber’in yeri

Peygamberimiz kainatın efendisidir. Kainat onun için yaratıldığı bildirilir.
Habibim sen olmasaydın kainatı yaratmazdım. Hadis-i şerifi ve kimi reformistler kendi akıllarıyla peygamber efendimizi (sav) kıyaslarlar halbuki benim gibi biriyse ne manası kalır ki?
Onlara kuranda beşer olduğunu belirtiyor ve normal bir insanla tek farkı ona vahiy gelmesi imiş.. Bu yüzden ona saygısızca hz. as gibi ekler kullanmadan doğrudan Muhammed diyebilirler. Onu putlaştırdığımızı bile ileri sürüyorlar. Gerçi Allah dostlarını put edindiğimizi de söylüyorlar ama..

Peygamber toprak oldu.
Şefaat istenmez. Gibi konularda ayetler getirirler. Biz seni bekçi olarak göndermedik. Ben hidayet edici değilim… bilmem gibi ayetler…
Kan’ı ve idrarının sahabi tarafından içilmesi ve sakalı şerifine hürmet gösterilmesi gibi mevzularda (Tazim)
Ademin arşta Muhammedun Rasulallah yazısı görmesi..
Tabi hadisleri red ettikleri için tefsirleri ve bütün İslam kültürünü yok ediyorlar.

Çakıl taşları arasında ki elmas.. Hadisler onun güzelliklerini saymakla bitiremiyor.. Bunlar kendileri gibi günahkar insanları eş tutuyor yetmiyor her müslüman Allah’ın dostudur. Evliyalık yok diyebiliyor. İçkici de dostu zina edende bu ne biçim sapıklıktır. Hurafelerle dolduruyorlar. Her geçen gün başka başka şeyleri inkar ediyorlar.
Akıl bilgi sınırıncadır. İnsanın bilgisi dışında ki şeyler aklına yatmaz. Yatmayacaktır. Fakat bilgi gerçek bunlardan bağımsızdır.
Miraca çıkması gibi güya onlara göre bu sembolikmiş… Caiz olmayan keyfi tevillerle. Kuranı kendi istedikleri gibi çekip çekiştiriyorlar.
Allah’ın oksijensiz peygamberimizi durduramayacağı iddia etmeleri gibi birçok şey.
İddialarını ayetler çürütüyor lakin kabri inkar edene onca hadis varken tabiki fayda vermeyecektir. Kendi bildiğini okuyacaktır.
Peygamberimizin bir bilgisi yokmuş. Yani ondan daha akıllı insanlar dünyaya gelmişler!!! Bilimden anlamazmış.. Peygamberimize yapılan onlarca saygısızlık.
Peygambere vahyi kelam gelmesi kuran dışında vahiy ve haram helal koyma yetkisi

Enam 150.Ayet: De ki: “Haydi, Allah şunu haram kıldı” diye tanıklık yapacak şahitlerinizi getirin. Onlar şahitlik etseler de sen onlarla beraber şahitlik etme. Âyetlerimizi yalanlayanların ve ahirete inanmayanların arzularına uyma. Onlar Rablerine, başka şeyleri denk tutuyorlar.

O, kendisine vahyedilenden başkasını söylemez.) [Necm 3,4] DENMİYOR MU ?

YAHUDİLERLE YAŞANAN BİR OLAY ÜZERİNE İNMİŞTİR…

ARAF 157.AYETİN DE PEYGAMBER VAHİYLE HARAM KOYA YETKİSİ VERİYOR

Neden sadece Allah demiyor da peygamber diyor.
Nisa 59
Ayette açık açık ihtilaflı bir işin hükmünü Allah ve Resulünden anlayın diyor.
 Ahzâb, 36. Ayet: Allah ve Resûlü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman, hiçbir mü’min erkek ve hiçbir mü’min kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Kim Allah’a ve Resûlüne karşı gelirse, şüphesiz ki o apaçık bir şekilde sapmıştır

Âl-i İmrân, 31. Ayet: De ki: “Eğer Allah’ı seviyorsanız bana uyun ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.”
Hadissiz Kuran da ki meselelere açıklık getiremezsiniz

 • Kuran biz herşeyi açıkladık. Onda bir eksiklik yoktur. Ve apaçık ayetler olduğunu ifade ediyor. Bunun için peygamberin hadislerine gerek yoktur. Kuran madem herşey açıklamış ve hadisler dine sokulmuş uydurmadır.

Haç aylarının, Haram aylarının, Secdenin rükudan önce mi sonra yapılacğaı, Hac Emrinin nasıl yapılacağı açıklanmış mı?
Herşeyi açıkladıktan kasıt iman ve genel hükümlerin ifade edildiğini beyan eder. Apaçık ayet demek ise ayetin kendisi ortada demektir.

Size kitabı, hikmeti getiren ve bilmediklerinizi öğreten bir Resul gönderdik. Bakara 151
Kuran çok açıksa neden Resul bilmediklerimizi öğretiyor.
HIçbir Şeyi Eksik Bırakmadık Yönündeki Ifadeler Ise Levhi Mahfuz Dediğimiz Kitap Için Kullanılmıştır.
HUŞU İÇİNDE KILINAN NAMAZ ELBETTE KABUL OLUNUR.

Kuran’da namazınızı dosdoğru kılın deniyor fakat ilgili mevzuları bilmiyorsanız nasıl doğru kılabilirsiniz? Okuyacağınız sureleri yazıyor mu? Namazı abdesti bozan şeyler yazıyor mu?

HACCIN FARZI KAÇ KURANDA YAZIYOR MU ???

ZEKATIN NİSABI NE KADAR BU MİLLET TÜM MALINI MI FAKİRLERE VERİP AİLESİNE GERİSİNE BİR ŞEY BIRAKMAYACAK MI ??

ZEKAT VEBALİNİN SINIRI NEDİR BU MİLLET NE KADAR ZEKAT VERİRSE BU SINIRDAN VEBALDEN KURTULUR. KURANDA YAZIYOR MU ??? Eğer yazmıyorsa günümüzde ki uyanıklar tabi ki on yirmi lirayla geçiştirecekler.
Zira zengin olduktan sonra her yıl için malınızın kırkta birini vermek mecburiyetindesiniz.
NAMAZ

Namaz kaç rekattır

Haccın ve salatın (namazın) nasıl yapılacağını göstermiştir.  Ve kuranı ve hadisleri de sahabeler iletmişlerdir.

ORUCU BOZAN HALLER KURANDA YAZIYOR MU ? SAHURA KALKIYORSUN SAHUR KURANDA YAZIYOR MU ?? 

ÖĞLE NAMAZI 10 REKAT KURANDA YAZIYOR MU ??? 

SABAH NAMAZI 4 REKAT KURANDA YAZIYOR MU ?? 

NAMAZA BAŞLARKEN İLK FATİHAYI OKURSUN KURANDA YAZIYOR MU ??KURANDA HAYVANALRLAL İLİŞİKİNIN HARAM OLDUĞU GEÇMİYOR AMA SİZE HELAL MI OLUYOR ???? ALINTI

AKIL DEĞİL NAKİL DİNİ.. Fakat akli ilimler de var.

İslamın sembolü uydurulmuştur, İslamın sembolü olsa olsa beyin olur diyenlere ithafen aklı kutsayanlar.. Delilleri kafirler için söylenen akletmez misiniz ayeti.. Aklı baş köşeye alıyorsunuz fakat akıl çok kolay yanılabilir ve düşünme eylemi de problemlidir. Sadece olağan bilgiyi yorumlar. Yani akıl yanlışlama payı %100dür. Nakiller ile peygamber efendimizden gelen hadislere göre yaşantımızı bir düzene oturtabiliriz.

Hilal ve yıldız.. Türklüğün, İslamın sembolüdür ve yıldız İslam’ın beş şartını temsil ediyor, eski türk paralarında da var. Tevhid, Allah’ın varlığı ve birliğidir.

İslam akıl dini değil nakil dinidir.. Ehlisünnet’in deve sidiğiyle, gavs şeyh şıh gibi şeylerle ilgilendiği ve yanlış olduğu ileri sürülüyor. Rasyonel ve akılcı değil imiş.. Aklı kutsamak niye?

Senin aklınla benim aklımın ne farkı var. İkimizde başka şeyler düşünüyoruz. Herkes kafasına göre hareket etse dünya yaşanılır bir yer olabilir mi?

HADİSLERİN YAZILMASI
Niye ehlisünneti sevmiyorlar? Mezhepler kendi içlerinde parçalanmışlar diyorlar.. Mezhepleri bozuk fırkalarla hep karıştırmışlardır. 4Hak mezhepten gerisi batıldır.
Kuran hadis ve içtihad yoluyla ilerliyouzr ehlisünnet  ve de hadisler tevatür mütevatir hadisler de kulaktan kulağa gelen ve sahabeye tabi kişileir ve onlara tabi kişiler tebe-i tabiin’inden buzamana kadar hayatı hakkında herşey aktarılmış.
Mezhepler kuranın helal dediğine haram dememiştir. Kuranla çelişen hadisler olduğunu ileri sürüyorlar fakat bir inançsızın kuran hakkında ki taassubuyla aynı şey. Okumaya zahmet etseler cevaplarını öğrenebilecekler.

Çağımızda “ilim” adeta çocuk oyuncağı olmuştur. İlmi bilgiden yoksun felsefe meraklısı ne kadar genç varsa bu akımı doldurmaktadır. Dine zararları büyüktür.
Bir takım şahıslarca bilgiler yarım ve yanlı verilmektedir.
Ebu Hureyre’yi Hz.Ömer’in tehdit edip hadis rivayet etmesine karşı çıkması gibi konularla ilimsiz insanları şüpheye düşürüyor.
Zira bilen birisi Ebu Hureyre’ninnasıl bir sahabi olduğundan bu tür iddialara yüz çevirir.
Halbuki bu hadisin tafsilatı nedir? Ulema’nın görüşü gibi konular yerine şahısların kendi yorumlarıyla iddalarını desteklemeye çalışması üzücü
Hadislerde mealcilik yapılamaması
Kuran’ı her kelimesiyle alıyoruz fakat hadisler de benzer manalara gelen kelimelerle değiştirilebiliyor.
Lokman  6. İnsanlardan bazısı var ki, halkı bilgisizce ALLAH’ın yolundan saptırmak ve onu hafife almak için temelsiz hadislere sarılırlar. Onlar için aşağılayıcı bir azap vardır.

Casiye 6- Bunlar, sana gerçek olarak okuduğumuz ALLAH’ın ayetleridir. ALLAH’tan ve ayetlerinden başka hangi hadise inanıyorlar?

Araf 185. Göklerin ve yerin egemenliğine ve ALLAH’ın yarattığı şeylere bakmazlar mı? Son anlarının yaklaşmış olabileceğini hiç düşünmezler mi? Bundan sonra artık hangi hadise (söze) inanırlar?

“söz” arapça karşılığı “hadis”tir ayetlerde kafirlerin sözlerinden bahseder.  hadis-i şerif” ler ise peygamberimize ait olan sözlerdir.
Kuran bir bilim kitabı değildir.
-İçinde herşey yazacak diye birşey yoktur, hukuk sistemidir ve dünya da düzen sağlamayı amaçlar.
İslam bir yaşam biçimdir ve akletmeyi öğütler.. İlmi cihaddan sayar. Tek kitapla yetinilmeyi söylemez.

PEYGAMBERİN SÜNNETİ.. yaptığı davranışlar. Örnek alınmak için var. Kuranda bunlar belirtiliyor fakat manalarıyla sürekli oynuyorlar.


HADİSLERİN YAZILMASI İLE İLGİLİ
Abdullah bin Amr bin As, her hadisi yazar, Resulullah efendimiz buna mani olmazdı. Hatta bazıları, (Sen her şeyi yazıyorsun. Ama Resulullah da insandır. Öfkeli iken de söz söyler) dediler. Durumu Resulullaha arz edince, mübarek parmağını ağzına götürüp, (Yaz! Allah’a yemin ederim ki, bu ağızdan hak sözden başkası çıkmaz) buyurdu. (Ebu Davud, Hakim)

Bir sahabi, hadis-i şerifleri ezberleyemediğini arz edince, Resulullah efendimiz, yazarak muhafaza etmesini isteyip, (Sağ elinden yardım iste) buyurdu. (Tirmizi)

Rafi bin Hadic hazretleri, (Sözlerinizi yazalım mı ya Resulallah?) diye sorunca, ona da (Evet yazın) buyurdu. (Rame hürmüzi)

BAŞKA HADİSLERDE İSE;

Yine hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Hadislerimi senedi ile birlikte yazın. Eğer o hadis doğru ise ecirde ravi ile ortak olursunuz. Eğer yanlış ise, onun vebali isnat edilen ravinin üzerine olur.) [Hakim, Ebu Nuaym]

(Benden hadis yazana, o hadis devam ettikçe, sevap yazılmaya devam edilir.) [Hakim]

(Benden hadis bildirin. Ama bana yalan isnat eden Cehenneme hazırlansın.) [Müslim]

(Affolmak niyetiyle, 40 hadis yazana, Allahü teâlâ şehit mertebesi verir.) [İbni Cevzi]

(Geriye kırk hadis bırakarak ölen, Cennette arkadaşımdır.) [Deylemi]

(Hadisimi dinleyip hıfz eden ve ona tutunan, mahşerde Kur’anla haşrolur. Hadisime önem vermeyen de, Kur’anı hor görmüş olur. Kur’anı hor gören de, dünya ve ahirette hüsrana uğrar.) [Ebu Nuaym, Hatib]

Tevatür ve Mütavetir vardır, kulaktan kulağa gelen ve Hz.Muhammed (sav)’in hadsiler..

Hadislerin 200 yıl sonra yazıldığına dair yalana cevap:

1)abdullah bin amr adlı sahabenin yazdığı 1000 hadis yazılı sahife torunları vasıtası ile imam ahmed bin hanbele ulaşmıştır.ve kendi müsnedine almıştır.demek 200 söylemi bir yalandır.

2)bununla birlikte imam buhariden önce yaşamış olan zühri adlı kişinin topladığı 2000 hadisi imam buhari kendi eserine almıştır.demek yine ikiyüz yıl yalanından size ekmek çıkmaz

3)imam buhariden önce yaşamış olan imam azam ebu hanife yaklaşık 4000 hadis üzerine yaptığı ictihatla hadislerin varlığına delil gosterildiginin en net ifadesidir.kendisinin rivayet ettiği hadislerde vardır.eserlerinde bunları görmek mümkündür.

4)hemman adlı kişiye ait olan belge profesör doktur muhammed hamidullah tarafından ortaya çıkarıldı.672 yılına ait olan bu belge 138 hadisten oluşmaktadır.ışte bu belge bile hadislerin daha önceleri yazıldığına delildir.bu hemman adlı kişinin yazdığı hadislerin tümü imam ahmed bin hanbel de tam bulunurken imam buhari de birkaç tane bulunmaktadır

5)buhariden öce yaşamış olan malık nin muvatta adlı eseri ile ilkhadis kitabı oluşturan kişidir..kitap şeklnd yazan..onun için 200 söylemi tamamen bir plavradır

KÖPEKLER ÖLDÜRÜN HADİSİ;
Ebu Leheb’in oğlu Utbe bir gün efendimize zulmetmiş efendimiz sav onun için; Allah’ım ona köpeklerden bir köpeği musallat et demiş.
Utbe kureyş kervanıyla ticaret için yola çıktığında çölde bir tane aslan ve onu kervanın içinden kapıp götürmüştür.
Demek ki köpekleri öldürün hadsiinde bizim mahallemizdeki köpekleri değil çünkü o dönem aslana ve kaplana sırtlana köpek dendiği çok açık.

Eğer onları çağırırsanız sizin çağrınızı işitemezler. İşitseler bile size cevap veremezler. Diriliş/Kıyamet/saat gününde de sizin onları ortak/şirk koşmanızı inkar ederler. Her şeyden Haberi/Hâbir Olan gibi kimse sana haber veremez.

(Fâtır 35:14)

De ki: Ben kendime bile ne fayda ne de zarar verebilirim; Allah vermiş başka.” (A’raf 7/188)

“Peygamber’in emrine aykırı hareket edenler, başlarına bir belânın gelmesinden veya can yakıcı bir azaba uğramaktan sakınsınlar.” (Nur: 24/63)

“Peygamber size ne verirse onu alın, sizi neden men ederse ondan geri durun…” (Haşr: 59/7)

Tedvîn işi, Emevi halifelerinden Ömer İbnu Abdilaziz´le başlar. Dindarlığı ve Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)´ın sünnetine düşkünlüğü ile meşhur olan Ömer İbnu Abdilaziz (rahimehulllah), sünneti bilen Ashab neslinin, arkadan da büyük alimlerin çeşitli sebeplerle birer birer hayattan çekilmelerini görerek hadîsin kaybolacağından endişe eder. Tehlikeyi önlemek için her tarafdaki mevcut âlimleri hadîslerin yazılması işine sevketmeyi düşünür. Bu maksadla, halife sıfatıyla vâlilere emirler, tamimler gönderir. Ömer İbnu Abdilaziz´in gönderdiği bu mektuplardan bir tanesinin metni Buhârî´de mevcuttur. Bu, Medîne valisi Ebu Bekr İbnu Hazm´a gönderilen mektuptur:

“Beldende Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselâm)´le ilgili rivayetleri araştır, topla ve yaz. Ben ilmin (hadîslerin) yok olmasından ve âlimlerin tükenmesinden korkuyorum. Bu iş yapılırken sâdece Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)´ın sünneti kabul edilsin. Âlimler mescid gibi herkese açık ve malum yerlerde oturup tedrisatta bulunarak ilmi yaysınlar, bilmeyenlere öğretsinler. Zira ilim gizli kalmadıkça yok olmaz.”

KAYNAK; [117] İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 1/113-115. ]

ALINTILAR
Ayetlerin hangi olayda indiğini öğrenmenin ne zararı var? Uydurma olduğunu düşünüyorlar bir ruhulfurkan’ı okumadan..
Netten edindikleri bilgilere göre bir meale iman ediyorlar.
ayetleri kafasına göre yorumluyor yav
-arapçan var mı
-Nüzul sebebini biliyor musun
-İlgili ayetler
-Hangi olayda indiği
-Kimlere seslendiği ve ayetin bahsi
.. Daha bir sürü sayabilirim hangisini dikkate alındıda burada ahkam kesiliyor? Öyle ise arapça bilmeyen bir ingilizce çeviriyle kuran hukuğu oluşturalım olur mu? Kim bilir ne manalar verilir ayetlere manası bozulup gider

AKIL DEĞİL NAKİL DİNİ.. Fakat akli ilimler de var.

İslamın sonradan uydurulan sembolü.. İslamın sembolü olsa olsa beyin olur diyenlere ithafen aklı kutsayanlar.. Delilleri kafirler için söylenen akletmez misiniz ayeti.. Aklı baş köşeye alıyorsunuz fakat akıl çok kolay yanılabilir ve düşünme eylemi de problemlidir. Sadece olağan bilgiyi yorumlar. Yani akıl yanlışlama payı %100dür. Nakiller ile peygamber efendimizden gelen hadislere göre yaşantımızı bir düzene oturtabiliriz.

Reklamlar
2 comments
 1. Abidin uysal said:

  bu ülkedeki her biir inanan bu sizin savunduğunuz gelenekten geliyor !ama çağ değişti ve insanlar karşılaştırmalı sorguluyorlar ve kuran ı m erak edip okuyorlar BENDE AMAN İMANIMA BİRŞEY OLMASIN HASSASİYEİ İLE SİZİN REDDİYELERİNİZİ TEK TEK OKUYORUM VE HER OKUDUĞUMDA SİZİN NE KLADAR SAPKIN BİR YOLDA OLDUĞUNUZU MÜŞAHADE EDİYORUM

  Beğen

  • EyAyasofya said:

   ÇAĞ DEĞİŞTİ Mİ ? DİN HALA TAZEDİR .KAFİR GİBİ YAŞAMAK İSTİYORSANIZ KENDİNİZE MÜSLÜMAN DEMEK ZORUNDA DEĞİLSİNİZ DİN DE KISITLAMA İSTEMEDİĞİNİZ İÇİN Mİ İNKARINIZIN SEBEBİ.

   Beğen

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: