Kuran da ki bilimsel ayetler

Kurandan mucizeler ve eleştirilere cevaplar.

Funny-Monkey-Picture

“Uzay bitişikti” bildiren ayet bizim.. Enbiya 30
Kuran bir bilim kitabı değil. Evren bir patlamayla oluştu. İnsanların anlaması için indiğine göre toplum da ki en düşük düzeyde ki birine bile hitap edebilmelidir.
Güneşin döndüğünü Yasin suresinde bildiren ayet bizim. Hele polen tozunu yeni bulurken ilim Râd: 3, Zâriyat: 49.

Fusliet 11 Gaz olan gökler.

Evrenin genişlemesi ile ilgili kuran ayeti..

Bulutların ağır olduğu

Üstelik günümüzde bu bilgilerin elde edilmesi geliştirilmiş teleskopları,n gelişmiş mikroskopların, sistemli gözlem ve araştırmaların sonucu çok büyük ödeneklere ayırıması sayesinde mümkün olabilmiştir.

Peki niye Eski Yunanlıların düşündüğü bir çok bilim dışı şey bu kitapta yok? Eğer öncekilerden alınma bilgilerse?

Güneşin kendine has bir yörüngesi olduğunu söylüyor. (Lukmân, 29)

Güneş ve yıldızlara ısı ve ışık kaynağı sıfatları verirken, ay için sadece aydınlık diyecek (Nûh, 16; Mulk, 5)

Ayın yörüngesini eğri bir hurma dalına benzetecek (Yâsîn, 39)

Bazı bitkilerin cinsiyet sahibi olduklarını bildirecek (Yâsîn, 36).

Bitkilerde tozlaşmayı biliyormuşçasına ,ruzgarlara “dölleyici” diyecek (Hicr, 22).

Embriyodaki et-kemik-et oluşum sırasını doğru bir şekilde yazacak (Mu’minûn, 14). Yüzlerce yanlış iddia içeren antik Yunan kitablarından derlediği(!) bilgilerin arasından, hep en doğru olanlarını seçecek.

İnsanın yaratılış   safhaları : Toprak ( Âli imran59 ), balçık ( Hicr26 ), nutfe ( nahl 4 ) ayetlerin hiçbirinde “sadece balçıktan ya da topkratan” ifadesi yoktur.

Her canlının yapısında “su” bulunduğunu da doğru bilecek (Enbiyâ, 30).

Günümüzde bile daha ne olduğunun yeni farkına varılan pulsarlara en uygun tanımı yapacak (Târık, 1-3).

Karaların hareket halinde olduğunu iddia edecek (Neml, 88)
Dağların depremleri önlediğini bilecek
Lokman 10 Sarsmasın diye yağları yarattı
Zamanın izafi oluşuna örnekler verecek (Secde 5, Meâric, 4)

Karanın ve denizin zifiri karanlığında onlara bakıp yolunuzu bulabilesiniz diye yıldızları sizin için var eden O’dur. (Enam 97)
14 bebeğin sütten ayrılması ve anne hakkı
vehhabi şeyh

Suudi Şeyhi Abdül Aziz Bin baz
Bir vehhabi böyle diyor diye İslam’ı bu zannediyorlar. Bunlar sapık fırkaların görüşleridir.

Sonra Irak televizyonunda dünya düz mü yuvarlak mı tartışması var. Ayetlerle kanıtlamaya çalışıyorlar düz olduğunu.. Halbuki Osmanlı da geoit olduğu biliniyordu.

Ay’ın farklı durumlarını gösteren modellemesi.

lunar_eclipse_al_biruni

Osmanlı da heyet ilmi de vardı (Astronomi) Rasathaneler var bunlarla dünyanın yuvarlak olduklarını da biliyorlardı haliyle..

Uluğ Bey’in(1395-1449) Semerkant’taki rasathanesinin yüksekliği 180kademdi. Yani Ayasofya irtifanında idi. Orada bulduğu heyet hesapları, bugün bile hayret uyandırmaktadır.

İslam aleminde 9.asırdan itibaren o rasathaneler ve o zeycler yapılırken Garbın ne halde olduğuna bakınız ki, Endülüs’de 11. Asırda meşhur kimyager ve heyetşinas Cabir tarafından sevil şehrinde de bir rasathane yapılmıştı. Hıristiyanlar oraları işgal ettikleri zaman bu rasathanenin ne olduğunu ve ne olabileceğini kestirmiyerek onu çan kulesi yaptılar.

BİRUNİ DE BU İŞLERLE UĞRAŞIYOR

Acaba bize göründüğü gibi arz hareketsiz ve güneşle seyyareler mi harekettedir? Yoksa bizim gördüğümüzün aksine, güneş sabit de arz mı etrafında dönüyor?

Biruni’nin o akıcı ve yumuşak zekasını bütün aydınlığı ile bu mesele karşısında görüyoruz. Arzın güneş etrafında dönmesi nazariyesi Copernic’ten iki bin yıl evvel Babil’li Selencus ve Sisamlı Aristarque gibi şahsiyetler tarafından da ileri sürülmüştür.Biruni pek iyi bilip tetkikettiği bu iki faraziyenin taraftarlarnı ve aleyhtarlarını olduğu gibi ortaya koydu.

Ve idrisi haritası, tarih fukaralarına duyrulur..

idrisi_dunya-haritasi
Kaşgarlı Mahmut’un Türklerin bulunduğu yerleri göstermek için 11yy da çizdiği harita

1420672657_20150106_213659

Türkler tarafından çizilen ilk Dünya haritasıdır ve dairevî olması sebebiyle, İdrîsî’den alınmış olabileceği tahmin edilmiştir. Ancak bu tahmin doğru değildir; çünkü İdrîsî bu yapıtın yazılmasından yaklaşık yirmi beş sene sonra doğacaktır; dolayısıyla Kaşgarlı Mahmud’un İstahrî’den veya çağdaşı Beyrûnî’den etkilendiğini farzetmek daha isabetli olacaktır.

Sonra piri reis tarafından 1513’te çizilmiş amerika kıtasını gösteren harita var.

Ayetlerde dünyanın yuvarlak oluşu;

Kur’an da dünyanın yuvarlak olduğunu haber veren ayetler:

1 “Ey cin ve insan topluluğu! Göklerin ve yerin kuturlarından geçmeye gücünüz yetiyorsa haydi çıkın. Çıkamazsınız, ancak bir imkan ile çıkabilirsiniz.”(Rahman: 33)
Ayetteki ‘kuturlar’ tabiri bilindiği gibi çaplar demektir. Çap, yuvarlak bir şekil olduğuna göre, hem göklerin, hem dünyanın yuvarlak olduğu anlaşılır.
2 “Bundan sonra arzı yapıp düzenledi, ondan suyunu ve otlağını çıkardı.” (Nâziât: 31-31) “Allah geceyi gündüze dolar, gündüzü de geceye dolar” (Zümer: 5).

Ayetlerindeki ‘daha’ fiili yapıp düzenlemek’ anlamına geldiği gibi ‘deve kuşunun yumurtlama yeri, udhiyye, uhuvve, yuvarlak taş ve ceviz atmak’ anlamına gelen dahu’ mastarıyla da alakalıdır. Arapça’da bir fiilin iki değişik anlama gelebilmesi özelliğinden faydalanılarak, Dünya’nın yuvarlak olduğu anlatılmaktadır. Ayrıca ikinci ayette “dolamak” diye tercüme edilen Arapça ‘tekvir’ kelimesi, yuvarlak şekilde sarmak manasına gelir. Bu ayette de, gece ve gündüzün oluşmasına, Dünya’nın yuvarlak olması ve dönmesinin sebep olduğu kastedilmektedir.
3 “Gece de bir alamettir onlara. Ondan gündüzü soyar çıkarırız”(Yâsîn: 37.) “Soyup çıkarmak” fiilinin Arapça’sı olan ’sehl’ kelimesinin “yuvarlak bir şeyi soymak”tır. Türkçe’de de hayvanların derilerinin soyulduğu yere ’salhane’ (selhhane) denir.

4 Kur’an-ı Kerim, kıyametin ansızın, bir anda kopacağını, “Onlar hiç bilmedikleri bir zamanda aniden kıyametin gelmesini mi gözlüyorlar?” (Zuhruf: 66.) ayetiyle ifade ederken, A’raf Suresinin 97. ve 98. ayetleri şöyle demektedir: “Kasabaların halkı, geceleri uyurken onlara gelecek baskınımızdan güvende midirler? Yahut kasabaların halkı, kuşluk vakti eğlenirken,

baskınımızın kendilerine gelmesinden güvende midirler?”

Kıyamet aniden gelecek ve geldiği zaman Dünya’nın bir tarafında gündüz, öbür tarafında gece olacaktır. Bu da küre şeklinden başka bir şey değildir.

Genişleyen evrende dünya yuvarlaktır. Ateistlerin sandığı gibi düz değil.

”Gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Geceyi gündüzün üstüne sarıp-örtüyor (YÜKEVVİRUL ) , gündüzü de gecenin üstüne sarıp örtüyor… (Zümer Suresi, 5)

Üstteki ayette “sarıp örter” olarak tercüme edilen Arapça kelime “yukevviru”dir. Bu kelimenin Türkçe karşılığı, “yuvarlak bir şeyin üzerine bir cisim sarmak”tır.”

3.Evrenin genişlemesi
Müslümanların ayeti mucizevi göstermek için böyle çevirdiklerini söylüyorlar..
13-14yy’dan kalma tefsirde bulunması böyle olmadığını kanıtlıyor.
1.Kaynak
2.Kaynak

Biz sadece Ayet çelişkilerine verilen cevapları incelemenizi istiyoruz.

1929 yılında Kalifornyada bir gözlem evinde Edwin Hubble, Hubble kullandığı tev teleskopla gökyüzünü incelerken evrenin genişlediğini keşfediyor. O zamanlar çoğu gökbilimci, bütün evrenin, bizim gökada Samanyolu’ndan ibaret olduğunu düşünüyordu.

Eğer peygamberimiz kendi menfaatleri için dini uydurdu denirse; bu nasıl menfaattir ki bu kişinin uydurdukları ancak 1300yıl sonra tam anlamıyla anlaşılıyor; fakat kendi döneminde bu ayeti söylemesi kendisine hiçbir menfaat sağlamıyor, hatta gözleriyle Evren’in genişlediğini fark edemeyen düşmanlarına belki koz bile vermiş oluyordu.

Evrenin genişlemesi keşfi Karikateistte kastedilen şeyi vereyim “göğü gücümüzle biz kurduk ve biz onu genişletmekteyiz zariyat suresi 47.ayet

götümüzden uydurmuyoruz asırlar önce yazılan kuran tefsirlerinde ve arapça sözlüklerine bakmadan böyle geçiyor.. ama ama ateistler herşeyi yarım öğrenir yarım yamalak bilgide çelişkiden başka birşey doğurmaz. bütün ateizm argümanları bunun üstüne kuruludur bu şu demek bütün iftiralara islamın cevabı var konunun ehli bir müslüman olması yeterli

11.yy vefat edeb EL-Zemahşeri.. Bu ayeti tefsiri..

13.yyda vefat eden İbni manzurun kitabında ki El-Arabda böyle..Bunları bilmeyen yarım bilen birini kandırrmak mümkün.. “musiun” kelimesinin arap gramerine kadar bunu detaylı açıklaması mevcut.

11.yüzyılda vefat eden El-Zemahşeri, bu ayeti tefsir ederken ayetteki “musiun” kelimesi hakkında birkaç noktadan bahseder. El-Zemahşeri’nin tefsirinde “Musiun” kelimesini şu üç anlama sahip olduğu yazmaktadır.

-Gökleri kuşatan (kudretiyle ve ilmiyle)

-Göklerden rızık veren (maddi ve manevi rızık)

-Genişletici olan

Yani,11.yüyıldaki tefsire göre bu ayette bu üç anlamın hepsi de ima edilmektedir.

1.madde için Allah Kuran’da “Musiun” yerine “Kadirun” kelimesini kullansaydı “Kadirun” kelimesi ” 1.maddede ki anlamı ifade etmeye yeterli olurdu. Gökleri kuşatan (Kudretiyle ve ilmyle)
Genişleyen evrende dünya yuvarlaktır. Ateistlerin sandığı gibi düz değil.

”Gökleri ve yeri hak olarak yarattı. Geceyi gündüzün üstüne sarıp-örtüyor (YÜKEVVİRUL ) , gündüzü de gecenin üstüne sarıp örtüyor… (Zümer Suresi, 5)

Üstteki ayette “sarıp örter” olarak tercüme edilen Arapça kelime “yukevviru”dir. Bu kelimenin Türkçe karşılığı, “yuvarlak bir şeyin üzerine bir cisim sarmak”tır.’

ayın ışığındaki bilginin de yunanlardan kopyalandığını söylerler Dünyanın küre biçiminde oluşu ile ilgili bilgininde  6.yüzyılda yaşayan Pythagoras’un dünyanın döndüğünü ve güneş ışığının aydan yansıdığına inandığı doğrudur ama eğer

Hz. Muhammed (s.a.v) bunları onlardan kopyaladıysa, o zaman neden onların güneşin sabit olduğuna dair inancınıda kopyalamadı?
onlar güneşi kainatın merkezi sanıyorlardı.
Eğitimli bir bilim adamı dahi bunu yapamazdı ama Allah yüce ilmi ile son Peygambeirni okuma yazma bilmeyen biri yaptı ki
batılın peşinde koşanlar ağızlarını bile açamasınlar

Güneş ışığı yansıyan ışık mı?
Furkan61 “Gökte burçları var eden, onların içinde bir kandil (güneş) ve nurlu bir ay barındıran ALLAH, yüceler yücesidir.” Arapçada ay ışığı için kullanılan “minir” ya da “nur” yansıyan ışık manasına gelir.. (Bir gramer bilgisi)

Ve ismini vermek istemediğim bir kişi de şöyle söylüyor

Ve kur-an embriyo hakkında o çağlarda var olmayan ek bilgiler de verir.

Sonuç; sadece doğru bilgileri kopyalayıp yanlış olanlarıda çıkarmadıkça, hatalarında kopyalanmış olacağıdır.

Hipokrat ve Galen’in insanın yaratışında bahsettiği aşamaların tamamı kur-an ile aynı değildir.

Hipokrat ve Galen embriyonun sülüğe benzemesinden bahsetmezler ve mudga’dan hiç bahsetmezler
Hatta kadınlarda da meni olduğunu söylemişlerdir. İncil’de böyle söylemektedir. 12.bölüm 1-2 ayetlerde Hipokrattan kopyalayan incildir Kur-an değil

Yine İncil2in 10.bölümü 9-10 ayetlerde insanın balçıktan yapıldığı ve süt gibi dökülüp peynir gibi katılaştırıldığı yazar. Hipokratın ifadesinin birebir kopyasıdır.

Suyun okyanustan nasıl buharlaştığını, bulut hakine geldiğini, içeriye doğru ilerlediğini ve yağmur olarak düştüğünü. Bu “su döngüsünden” detaylı bir şekilde bir çok ayette bahsedilmiştir.Zümer 21, Rum 24, Hicr22, Müminun18, Nur43, Rum48,  Araf7, Furkan48-49, Fatır9, Yasin34, Mülk30, Tarık11,

Yine Francis Drake tarafından bulunduğu da yalandır, Me’mun zamanında arzın yuvarlaklığını isbat için nısfın neharın (yarım günün), mesahası yapıldı. Şap denizi kıyısında bir derecelik kavis ölçülerek arzın muhiti (çevresi) meydana çıkarıldı. Bunu yapanlar, Şakiroğulları denen üç Türk kardeşti. Bunlar, arzın muhitini, 24.000 mil olarak buldular. Hemen hemen bu günkü ölçüye yakın.

Fakat Me’mun bu ölçüye inanmadı ve yeniden büyük bir tecrübe daha yaptırdı.

Kuran’da yüzlerce ayet sadece su döngüsünden bahseder ki bilim bunu son dönemlerde keşfetmiştir.Bugün öğrenmeye başladık ki bitkilerin cinsiyeti olduğunu ki önceden bilmiyorduk.
Bu endülüs  zamanında kurana bakılarak bulunabilmiştir ama batı kendi bilim adamlarına maletmiştir.

Bugün bilim adamları diyor ki dağlar deprem olmasını engellemektedir. Bu Kuran Nebe suresinde geçer.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: