Mucizeler imkansız mı?

İnşallah yakında güncellenecektir.

Mucize nedir? Neden olamazlar? Herşey maddesel ve ruhlar cinler enerjiler yok gibi düşünceler aslında bilimsel değil, inançsaldır. Bu görüş, gördüğümüz dünya dışında başka duyuların varlığına izin vermez.
“Görmüyorum öyleyse yok”

Birçok duyu var. Zira bizim duyularımızın daha gelişmişleri hayvanlarda mevcut. Misal bir takım hayvanlar dünyayı polerize görür.Veya  balıkları avlayabilmek için gözlerinde mavi filtreleme özelliği olan kuşlar vardır. Bizim ki sadece bir açı. Hiç görmeyenleri olduğu gibi çok az görenleri de vardır.
Onların dünyasını sesler ve titreşimler oluşturur.

Hadi birlikte mucizeleri irdeleyelim. Davud peygamberin mesleği demircilikti ve elleriyle demirleri bükebildiği gelen bilgiler arasındadır.

homme-le-plus-fort

Günümüzde bunu yapabilen insanlar var.
Bunun sebebi beyne gidecek kasların, kollara gitmesi. Daha çok ivmeyle güç uyguluyor ve yaptığı basıncı iki yüz kiloluk kütleler dahi yapamıyor.

Lut as kavmi
Beyin içinde sıvıları barındırır ve bu sıvıların azalıp çoğalması sizin depresif duruma sürüklenmeniz gibi şeylere yol açar.  Dünyayı  başka şekilde algılarsınız. Yani görmüyoruz diye bir şeye yok diyemeyiz.
Gelgelelim gıdalarda sizin midenizle birlikte aklınızı da bozabilir. Denge içinde yaşıyorsunuz.
Siz bağırsaklarınızı öğütme makinası ve beyninizi ise makine mi sanıyordunuz?

Kaynakları incelersek cinlerin insanların damarlarında dolaşabildiklerini görürüz
Bugün görmediğimiz şeyleri çeşitli cihazlarla algılayabiliyoruz. Kendisiyle konuşan varlıkların olduğu söyleyen azımsanmayacak derecede insan vardır. Ve bunlara gözlerini kapayıp “deli” damgası vurup geçiştirme olayına bilimsellik sananlar var. Onların hipotezlerine göre beynin bir yanılsaması olabilirmiş.
Halbuki bilim bugün bize tanrı-cin gibi şeyler yoktur demez. Günümüz teorileri buna arka çıktığını bilmelisiniz. Aslında bilim inançsız yapsa da bilimdir. Yapmasa da yine bilimdir. Her insan gibi onlarda  belli bir anlayış çerçevesinde bilebilirler.
Günümüzde neden bu gibi şeyler yok dediğinizi duyar gibiyim. Bu ekole artık ufoloji deniyor.
Her ne kadar cılkı çıkmış şekilde konuşmalar dönsede bunlardan arındırdığınızda tatmin edici sonuçlara ulaşabiliyorsunuz.

Enlil ve Enki hakkında bilginiz var mı? Uzaylıların dünyaya niburudan gelmesi. Sonra insanları yaratıp gitmesi hep sümer kayıtları inka maya aztek inanışları. Bunlar bilimseldir. İlla ki astronomiden sunulması gerek miyor?
Bütün bir arkeoloji bilimi bu varlıklarla çevrilidir.
Günümüz de ki ilkel kabileler de dahi bebek kurbanları ve kız ayinleri gibi bir çok buna benzer gelenek vardır. Mutilasyon gibi… Kendilerine zarar veriyorlar. Küçük yaştan itibaren dudak, kulak, burun veya boynu uzatmaya yönelik girişimleri de çeşitli sebepler için yapıyorlar.
Nedeni ne olabilir? Ya atalarından böyle görmüşlerdir ya da çeşitli deneyimler yaşamışlardır. Bunlarda cin olabilir, peygamberin uyardığı bir kavmin helak edilmesinden sonra olabilir.

Cinlere masal demek mantıklı değildir.
Hakkında hiçbir fikri olmayan insanların kesin yargılarıdır. Bu gibi ithamlar.
Karabasana uyku felci gibi bir bilimsel yakıştırmalarda bulunulması onu yok etmez. Akıllarınca bu sayede müslümanların inançları çürütülmüş.
Halbuki bir cin bu işi kendi boyutunda ki bilimsel yasaları kullanmadan yapamaz. Bu varlığın bir insana bıraktığı izler tabi ki belirli bir miktarı gözlemlenebilir olacaktır. Epilepsi (Sara) gibi… Ama şu bir gerçek ki uyku felcine uğrayan kişi rüyasında çeşitli acılar çekiyor. Ve kimse bunun beynin yaptığını söyleyemez.
Bir diğer şey cinnet, insanın gözünü kötülüğün bürümesi ve hiç meğilli olmayan birisinin  bile kendi çocuğunu öldürebilmesi gibi olaylar silsilesidir.

İnsanın morfolojik mahiyeti protein çorbası halinde yeryüzünden toplanmışsa cinlerde ateşin özünden alınmış oldukları için ateşin hususiyetini taşırlar. Cebrail as yeryüzünden toprak almak için dolaşırken çeşitli topraklardan seçti ona göre insanın tiyneti oluştu.

Kimi serttir, kimiyse yumuşak huyludur.
Titreşim süratlerinin saniyede 300.000km (ışık hızı)ndan fazla olması, görünmelerine ve aletle tesbit edilmelerine mani olduğundan kimse görmemektedir.
Kelimelerle veya ilmi tabirlerle birşeyler söylenmeye çalışılsa bile varlığıda yokluğuda ispat edilemiyor.
Aslı toprak olan insan nasıl şekil alıyor ve hangi hali kazanıyor. Biz de ki yüz  yıl onların daha gençlik dönemleridir. İmam Şibli 1000 yıla kadar rakamlar vermiştir.
Onlar da evleniyor yaşıyorlar ve iç içe yaşıyoruz. Mallarımıza ortaklar bizimle birlikte yiyor ve içiyorlar.

Ses belli bir hıza sahiptir. Işık ise maddenin hız sınırıdır. Madde çekim gücü ile düşerken hızı devamlı artar. Hız belli bir doruğa ulaşınca zaman yavaşlamaya başlar. Neticede ışık hızına ulaşan madde, maddiyetini kaybedip, madde ötesi bir mahiyet kazanır.

Enuma eliş’te sümerlerin yazdığı veya Babil kayıtlarında bu adamlar rüya mıgördü.. Ruh’ları nasıl inkar edebiliyorsunuz yoksa sizin bu konu hakkında bir bilginiz mi var? İnançsızlar geneli itibariyle Yunan görüşlerini alır ve İslam da ki ruh kavramı hakkında  bir fikirleri olmadan eleştirebilirler. Bilmelisiniz ki yunanlar bu konuda örflerinin yanı sıra kendi akıllarına yatan  görüşlere yer verdiler. Tanrı inancına sahiptiler.

2boyutlu düzlemde genişlik ve uzunluk dışında birşey yoktur. Kağıtları düşünün.. Çizdiğiniz uzun ya da kısadır. Fakat bizde bir de derinlik vardır.4.boyut ise zamandır.  Ve bu şekilde tam 11 boyut olduğu söyleniyor. Bilimin geldiği son nokta “herşeyin kuramı” denen M-teorisi ve Sicim teorisiyle desteklenmektedir.
Başka boyutlarda  ve frekanslarda titreşen varlıkları inkar etmeyi gerektirecek hiçbirşey yok.

Bilim asla bunlara karşı çıkmaz. Ama inançsızlar insanlara medyumlara sahtekarları gösterip prim elde ederler.
Evren sandığımız kadar basit değil. Eğer üç yüz yıl önce insanların topluca uçtuklarını söyleseydiniz size kimse inanmayacaktı. Büyücülük ve göz bağlama diyebilirlerdi. Ya da dünyanın öbür ucun da ki biriyle konuştuğunuzu kimseye inandıramazdınız… Fakat bugün bu çok normal karşılanıyor.

Arkeolojik bulgular için diğer videomuzu izleyebilirsiniz.

Ruh yoksa niye uyumak zorundayız? Uyurken zaman, neden yok oluyor ve bilincimiz devre dışı kalıyorda hiçbirşey hatırlamıyoruz?

Yunus as yutan balığın günümüz de ki yunus olacağını düşünmeyin. Bugün ebabil kuşu diye adlandırdığımız kuşlar fil vakasında taşları atanlar değil. Çünkü özellikleri şuan ki kuşlara uymaz.

Yüzyıllar geçti. O an yaratılmışta olabilir veya günümüz de ki balıklardan herhangi biri de olabilir. Keşfedemediğimiz.Yunus’un etimolojisine gelirsek, Zünnun özel adından türetilmiştir. Ayrıca midesinde iki büklüm durduğu söylenir. Biz bilmiyoruz diye bunları inkar edemeyiz.

Hayvanların aklı var mı?
Tabi ki, onlar içgüdüleriyle hareket etmezler fakat insanlar ve cinler gibi sınavda olmadıkları için bir takım şeyler onlara bildirilir. Ve Süleyman as ashabına  kuşların söylediklerini aktarır. Ahiretten bahsetmektedirler.
Kuşlar birbirleriyle iletişim halinde olmasa da sürekli ötüşüp dururlar.
Bu dile “mantıkuttayr” denir. Bu konuda Ferididdün attar adında farsi birinin tasavvuf şaheseri de vardır. Hatta tasavvufi bir hikayesi de vardır. Kuşlar kendi padişahlarını seçmek isterler…diye
Hayvanların ortalama yaşama süresi insanlara göre düşük olduğu için çok daha erken olgunlaşmaları muteberdir.

Süleyman, Dâvûd’a varis oldu ve, “Ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şey verildi. Şüphesiz bu, apaçık bir lütuftur” dedi.  Neml 16 Diyanet çevirisi

r410408_1938612

Davud as Calud’u nasıl öldürebilir? Çünkü Golyat diyede bilinen Calut’un ırkı iri yapılı ve çok uzun boyutlardaydı. Babasının Davud as hakkında kuşkulandığı söylenir. Hatta savaşa giderken hep evde bırakılırmış.Çelimsiz ve zayıf biriydi. Nasıl olurda onu öldürebilir. Bu bir mucizedir. Ve eğer hakkında ki bilgileri bilmezsek bunu mantığa uygun bulmayız. O yüzden bunu inkar mı edeceğiz?
Halbuki Davud as taşı ipe bağlayıp sallamış ve Calut’un kafasına atmıştır. Oracıkta ölen Calut yüzünden kabilesinde bir korku belirmiş ve bu sayede kavmi yenmişlerdir.Davud peygamber daha önce de bunun üzerine çalıştığını düşünebilirsiniz.
Nuh Dokuzyüz sene yaşamış.

Bilindiği gibi eski insanlar çok uzun boylardaydı ve bir oturuşta deveyi bitirebilirlerdi . Pişirmek için ateş yakmaya gerek duymazlar güneşe tutup bunu sağlayabilirlerdi. Ve bin sene kadar yaşadıkları söylenir.
Günler de epey uzundu. Tek vakitte elli rekat farz namazı düşünebiliyor musunuz? Gittikçe insanların boylarının küçüldüğü rivayetler arasındadır.
“Rivayet” kavramı bize emin olamadığımız şeyleri çağrıştırsa da bu İslam da ki manası değildir.Rivayetlerin sahih dereceleri de vardır. Köy söylentileri gibi algılanmamalı.
Her ne kadar insanlık tarihi için 7000 sene biçilsede İslam da işler sanıldığı gibi yüzeysel değildir. Bir olayı yeteri kadar incelemeden sunamazsınız.

İbni Arabinin Fütühat-ı Mekkiye’sine bakarsanız çok sayıda ademlerin olduğu gibi bilgilere ulaşılabilir.
Bir çokları bu gibi islami kaynaklara hurafe demeyi sevsede bu onların bu tür bilgilerle hiç karşılaşmadığı ve İslam’ı başka birşey zannetmeleri sebebiyledir. Zira Al-a yı İliyyinden , Sitretül Münteh’a gibi kavramlar mevcut.
Evliyaların menkıbeleri ve mertebeleri anlatıla gelir.
Bu konu hakkında cübbeli ahmet hocanın sohbetine bakabilirsiniz 08.11.2005

Habil ve Kabil meselesinde karganın gömülmesi
İlk insan öldürüldüğünde yani Kabil’in Habil’i öldürdüğünde ne yapması gerektiği hakkında bir karga gelip onun yanında ölü bir kargayı gömdüğü gibi konular mucizevidir fakat bir kuşun ağaç dalına yaptığı yuva ne kadar mucizevidir? Bu karga bunu nereden biliyor? İslam da dağlar bile konuşabiliyor. Ve hadislerde Tevbe suresine ağlayan dağların bütün suyunu bitirdiğini ve bu yüzden peygamberimizin sahabisine su çıkartamayacağına söylemesi gibi Hz.Adem ve Havva’nın Cennette yedikleri yasak meyveyi vücutlarından çıkartmaları  konusunda hiçbir kaya, ağacın bunu istemediği gibi mevzular bulunmaktadır.

Evliya da keramet
Peygamberlerin mucizeleri vardır. Allah’a yakın ihlaslı kulların da kerametleri. Bu tür şeyler pek çoğuna garip geliyor halbuki bu şeytana inanmak kadar doğaldır. Şeytan bile istediği yere anında gidebiliyor. Bastı zaman, Tayyi mekan gibi şeyler Azrail as’ın yapabildiği Hz.Musa hakkında ki hadisler de görülebilir.

Ve şeytana bile verilen mühlet içinde birçok hak tanınmıştır. İnsan kılığına girip cahiliye devri araplarını savaşa teşvik etm, İnsanları ikna etme… ve incelendiğinde daha birçok bulunabilir.

Sahabilere karşı savaşmaya gitmek isteyen fakat arkalarında ki hasım kabilelerin vurmasından korkan Müşriklerin yanına  şeytanın düşman kabile reisi kılığında gelmesi ve teşvik etmesi gibi konular

İki yüz sene ibadet eden Dasisa için öyle şeyler planladı ki kral’ın kızını sara hastası yaptı. Mağarada gece gündüz ibadet eden Dasisa’ya okutmak için getirdiler. Kızın mağaraya bırakılmasını sağladı ve kralın aklını buna yatırdı. Kızın mağara da kusması ve göğsünü açması sonra bu zatı zinaya ve ardından korkusu yüzünden öldürmeye daha sonra da kendisine kalben secdeye kadar götürdü.
Kendisine secde ederse darağacından bir plan düzenleyip kurtaracağını söylemişti ve kafir olarak ölmesini sağladı.

Kıyamette olacak olayların söylenmesi ve ahiret hakkında ki konular sadece peygamber efendimizden gelen nakillerden ibaret değildir. Keşfi açık insanların rüya aleminde buralara gitmesi gibi konular salih kulların bunu yapabileceği gibi şeyler haktır. Bu konuda ki İbn-i arabi kaynaklarını inceleyebilirsiniz.
Öyle çok kıssa vardır ki Aslanı kovan, su üstünde yürüyen, ölüyü dirilten…

İslam da Mucizeler

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: