Yılbaşında Noel Baba’yı kovun evinizden. Noel Bayramı.

facebook_noel_yilbasi_kapak_son

Yılbaşı mı Noel mi?

Merhaba, Noel yaklaştı çocuklar. Sakın evinize almayın o ihtiyarı.Kendi ülkeme kamu spotu geçeceğim. Kimileri yeni yıl diyor. Ancak o çam ağacı ve kırmızı başlıklı adam hiçte öyle demiyor. Bir sembol aslını yaşatıyor. Bu geçiştirmelik yılbaşı muhabbetlerinin ne olduğunu gösterme sırası geldi.
Hanuka kutlasak tepki ne olur?
İsa as’ın doğumu değil bu kutlanan. Horus’un doğumu. İsa as doğuşunu hristiyan kaynaklarından mı öğreneceğiz peki ?

Ve tabi ki diğer günlerden farklı olmaması gerekiyor.

Rutin neyse yılbaşındada o farklı bir şey  yapılırsa olmaz. Mecusilerin bayramını kutlayan bir adam’la ilgili hadisler vardır.

Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. (Ebu-Davud, Ahmed )


Kafirlere meyletmenin mahiyeti ile ilgili hadis-i şerifler çoktur.Kendi milli değerlerimizi terk etmeye mi başladık? Bu halde bu ülkeden olduğumuzu söyleyebiliriz?

Bir mana veremedim, şu miladi yılbaşına!
Şaştımda kaldım, Müslümanların vah telaşına!
Çevirdim başımı, nereye ettimse bir nazar.
Gördüm ki Noel için hazır, yer-yer çarşı-pazar
Haykırmak gelmişti içimden, seslendim millete
Heyhat! Duyuramadım, ne Ahmet’e ne Mehmet’e
Ya Rab! Kurtulsun! Hidayet ver bu millete
İslama gelsin milletim son versin şu zillete.

-Mehmet Âkif Ersoy-
Hristiyan kaynakları pagan öğretilerin karışımıyla dolu. Hafifte yunan esintisi var.
Ya toplu halde hristiyan devlet olsun ve toplu halde kutlansın değil mi?
Ya da bırakın şu saçmalıkları kendileri kutlasınlar. İnanın bana başka bir milletin gururunu okşuyoruz. Bence yersiz ve sadece maskaralık. Adamların yerinde olsam alay ederim. Ve İslam’a ters. Benim tek ifadem şu şeyi helal saymayın o bile yeter. Ve tabi ki diğer günlerden farklı olmaması gerekiyor.
Rutin neyse yılbaşındada o farklı bir şey yaparsam olmaz. Mecusilerin bayramını kutlayan bir adam’ın menkıbesi vardır.
10687517_872021822849846_7447991975543153984_o

 

Hemen içimiz de ki ılımlı müslüamanlar (Müslümanın ılımlısı fundamental, radikali.. olmaz İslam’ın şartı 6 da biz mi 12 dedik? Haşa.)

Kutlu doğumda bile bu kadar sevinmeyenler. Bir başka medeniyeti buraya taşımakta oldukça hevesli.
Sezimliyorum değişik değişik, tip tip insanların ağızlarının köpürdüğünü karışmayın bir nonteist’ din adına hüküm veremez ve müslümanlara hitabım da o kesimi ilgilendirmez.
Ve Üstad Meriç’in bir sözü var.
Kendi milletinin kültürünü, medeniyetini, marifetini inkâr veya istihkar eden (hor gören), milliyetinden sâkıt (düşmüş) olur. Onun adına konuşmak hakkını kaybeder. Kısaca batı yalakalarının TÜRKLER üzerine bir söz söyleme hakkı yoktur.
Kutlu doğumda bile bu kadar sevinmeyenler. Bir başka medeniyeti buraya taşımakta oldukça hevesli.

Bazıları olaya hala uyanmadı ama tüm ağırlığıyla ortaya koyarsam inanamazsınız o yüzden bu kadarla kalsın. Selametle herkesin insan oluşunu kutluyorum. Umarım adem suretinde olmanızın insan olmanıza yetmeyeceğini öğrenirsiniz.

Not: Noel onların dini bayramıdır. Christmas! Eğer yılbaşı noelden ayrı bir şey olsaydı yani söylendiği üzere Aralık 25’te olsaydı, kırmızı başlıklı adam ve çam ağaçları yılbaşında yer almazdı değil mi?

946140_139380493102514_7855665676369599062_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noel Baba Kimdir?

Thomas Nast, günümüzdeki Noel Baba imajının da mimarıdır. Noel Baba imajı Nast’ın 1863 yılında Harper’s Weekly dergisinde yayınlanan çizimlerine dayanır.

Nast’ın Noel Baba çizimleri ise 1822’de Amerikalı şair Clement Clarke Moore’un yazdığı kabul edilen ve ölümünden sonra kendisine atfedilen, “A Visit from Saint Nicholas” (Aziz Nikola’nın Ziyareti) ya da “Twas the Night Before Christmas” (Noel’den Önceki Geceydi) adlı şiirden esinlenmiştir.

Günümüzde kullanılan Noel Baba imajının çizeri ise Haddon Sundblum’dur. Sundblum, 1931 yılında Coca-Cola şirketi için hazırladığı çizimle Noel Baba’ya son şeklini vermiştir.

Etimolojisi
Noel Baba birçok dilde, aziz, Nikola (Klaus), Noel ve baba sözcüklerinin türevlerinden oluşturulmuş isimlerle anılır: Santa Claus, Papa Noel vs. Bunun haricinde bazı Avrupa ve Latin Amerika ülkelerinde kullanılan Kris Kringle ismi,

 Noel Baba, sömürü aracından ibaret.. Türkiye de dizilerin hali de vahim.
Change.org kampanya

change.org üzerinden kampanyamızı imzalayıp yetkililerin müdahale etmesini sağlayabilirsiniz.

YILBAŞI KUTLAMAK;

1- HIRİSTİYANLARA MEYLETMEKTİR !
“Zulmedenlere meyletmeyin; sonra size ateş dokunur. Sizin Allah’tan başka dostlarınız yoktur. Sonra (O’ndan da) yardım göremezsiniz!”(Hud 113)

2- HIRİSTİYANLARI DOST EDİNMEKTİR !
“Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin dostudurlar. İçinizden onları dost tutanlar, onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna yol göstermez.” (Maide 51)

3- HIRİSTİYANLARIN YOLUNA UYMAKTIR !
“Kâfirler, iman edenlere: Bizim yolumuza uyun, sizin günahlarınızı biz yüklenelim derler. Halbuki onların hiçbir günahını yüklenecek değillerdir. Gerçekte onlar, kesinlikle yalan söylemektedirler.” (Ankebut 12)

4- HIRİSTİYANLARIN HEVÂLARINA UYMAKTIR !
“Dinlerine uymadıkça yahudiler de hıristiyanlar da asla senden razı olmayacaklardır. De ki: Doğru yol, ancak Allah’ın yoludur. Sana gelen ilimden sonra onların hevâlarına uyacak olursan, andolsun ki, Allah’tan sana ne bir dost ne de bir yardımcı vardır.” (Bakara 120)

5- HIRSİTİYANLARA BENZEMEKTİR !
“Bizden başkasına kendini benzeten, bizden değildir; kendinizi Yahûdîlere ve Hıristiyanlara benzetmeyiniz.” (Tirmizi – 2695)

6- ONLARDAN OLMAKTIR !
“Kim kendini bir kavme benzetirse, oda onlardandır.” (Ebû Dâvûd – 4027)

O HALDE NE YAPMALIYIZ ?!
“Sen, beraberindeki tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Aşırı gitmeyin, doğrusu Allah yaptıklarınızı görür.” (Hud 112)

(alıntı)

Biz Noeli Değil Yılbaşını Kutluyoruz Aldatmacası:
.
Bazı çok bilmişler Noel normalde 25 aralıkta kutlanır biz ise 1 ocak yılbaşını kutladığımız için Noeli kutlamamış oluyoruz diyorlar.

Halbuki bu çok çelişkili ve ucu açık bir sözdür. Nitekim bu sözü söyleyenler İslamı zaten doğru düzgün bilmedikleri gibi Hristıyanlıktanda pek fazla haberleri yok.

Hristiyanlar genel olarak 3 kola ayrılır bu 3 kol Hristiyanların genelini oluşturur. Katolikler, Ortodokslar ve Protestanlar. Ayrıca Katolikler içerisinde de Roma kökenli olanlar vardır buda Katoliklerin kendi aralarındaki bir ayrışmadır.

Romalılar Hristiyan olmak için kendi Pagan dinlerinden bazı şeylerinde Hristiyanlığa katılmasını istediler ve bu istekleri geri çevrilmedi ve böylece Romalılarda Hristiyan oldu sözkonusu istekleri Çam Ağacı figüru ve lider İlahları Janusun ve diğer gökte 11 tane ilah olduğunu iddia ettikleri sözde ilahlarının da kutsanması idi.
Çam Ağacı yaprakları hiç solmadığı için Bu sözde ilahların ölümsüzlüğünü simgeler Ağaca takılan 11 tane süs ise gökteki 11 ilahlarını temsil eder.

Hristiyanların önemli bir çoğunluğuna göre ise Hz Meryem as Hz İsa’yı as bir Çam Ağacı altında doğurmuş bu yüzden bu Çam ağacı Hristiyanlar için kutsal kabul edilmiştir. Halbuki Kuranı Kerim Hz Meryem as validemizin Hz İsa’yı as bir Hurma ağacı altında doğurduğunu açıkça yazmakta ve Hristiyanların bu iddiasını bizzat Alemlerin Rabbi olan Yüce Allah yalanlamakta. Gelgelelim asıl konuya.
24 aralık gecesinden başlayıp 6 ocak gecesine kadar olan süreç.
Katolikler ellerindeki tahrif edilmiş İncillere göre Noeli 25 aralık olarak kabul ederler.
Noel bu arada Doğuş demektir ve çoğu Hristiyan ülke bunu Rabbin Yılı diye adlandırırlar yani haşa İlahları olan İsanın doğumu olarak.

Katoliklerim Roma kökenli olanları ise bir başka ilahları olan Janusu kutsamak için 1 ocakta asıl coşkulu kutlamalara başlarlar 11 tane ilaha inanırlar aralarından en güçlü ilahın Janus olduğuna inanırlar ve 1 ocak günü Janusun en üst seviye enerjide olduğuna inanırlar ve bunu kutlarlar. Ortadokslar ise kendi ellerindeki sözde İncillere dayanarak Noeli 6 ocakta kutlarlar Rus ve Habeş Ortadoksları ise 6 ocakı Noel Arefesi olarak kabul edip 7 ocağı Noel olarak kutlarlar.Papazlar Tarafların yani Katolik Ortodoks ve Protestanların bu ihtilafların Hristiyanları bölmemesi için tüm bu muhtelif zaman dilimlerini birbirine bağlayıp bir süreç ortaya çıkarmışlardır ve bu sürecede fetva vermişlerdir.
Doğal olarak bu 24 aralık gecesinden başlayıp 7 ocak gecesine kadar olan sürece tüm tarafların Papazlarının onayı olduğu için süreç tamamen Hristiyan aleminin birlikte icra ettiği bir dini ritüel halini aldı. Şimdi gelgelelim bizim şuursuz Müslüman kardeşlerimizin gaflarına. Noel 25inde değilmişte 1i yılbaşıymış yahu Noel Katoliklere göre 25inde o zaman sana göre Katolikler doğrumu söylüyor ?
Noel doğuş demek sen Hristiyanların tahrif ettikleri kaynaklara göre Hz İsa’nın as doğduğu yılın o tarihte olduğunumu kabul ediyorsun ? 1inde Kutlanan ise Roma kökenlilerin Janus putunu kutsamaları içindir zaten Miladi takvimde Ocak ayına January deniyor yani Janus putunu temsilen. Yeni yılın ilk Ayı Roma kökenli Katoliklerin sahte ilahının kutsanması ve onun adının zikredilmesi ile başlıyor bu ibadet değilde nedir bir Müslümanın böyle bir organizasyonun içinde ne işi olabilir ?
6 ve 7 ocak günlerine Türkiye halkı olarak zaten pek önem vermesekte 1 ocak yeterince bizi ifsad etmekte fakat bu 6 ve 7 ocaktada gene Hristiyanlara muhalefet etmekte bir Müslüman için zorunluluk sözkonusudur. Ayrıca Hristiyanlığa göre Şarap Hz İsa’nın as kanı imiş haşa ve kella.
Noelde Hristiyanlar hamuru Şarapla yoğrulmuş ekmek yaparlar ve bunu yerler yedirirler sakın ha bir Hristiyan komşunuz iş arkadaşınız vs varsa ve Noelde size ekmek falan veriyorsa almayın geri çevirin ben Müslümanım deyin!
.
“İsa aleyhisselam, dünyada az kalıp göğe çıkarıldığından, kendisini de ancak 12 havari bilip, İseviler az ve asırlarca gizli yaşadıklarından, Noel gecesi doğru anlaşılamamıştır. 25 Aralık, 6 Ocak veya başka bir gündür. Kesin değildir. ”
.
(Takvim-i Ebüzziya)
.
Hristiyanlar Hazret-i İsa’nın çarmıhtan öldüğüne inanırlar. (İnsanları günahtan kurtarmak için Tanrı, oğlu İsa’yı öldürdü) derler. Bazen İsa aleyhisselam için (Oğul Tanrı) bazen de (Tanrı üçtür. Üç tanrı birdir) derler. Bu saçmalıklar da İncillerde yapılan tahrifattan ileri gelmektedir.
.
Kur’an-ı kerimde, Nisa suresinin 157 ve 158. âyet-i kerimelerinde, İsa aleyhisselamın öldürülmediği, öldürülen [Çarmıha gerilen] kimsenin başka biri olduğu, İsa aleyhisselamın göğe kaldırıldığı bildirilmektedir. Al-i İmran suresinin 54. ve 55. âyetleriyle, başka surelerde de bu hususta bilgi vardır. İsa aleyhisselam, Hazret-i Mehdi [ve Deccal] zamanında gökten inecektir. (Mektubat-ı Rabbani c.2, m.67)
(alıntı)
Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: