Hadis inkarcılarına cevaplar (2)

ÖZELLİKLE PUTLARI KASTEDEN MÜŞRİKLERE NAZİL OLAN AYETLERİ BURAYA GETİRİP MÜSLÜMANLARA EHLİ KIBLEYE İSNAD EDENLER OKUSUN

Ve bunun gibi daha nice ayette gecen kisileri dost edinip HIC BIR SEKILDE BUNLARA TAPMIYAN ,LA ILAHE ILLALLAH”diyen ve herşeyin ALLAHIN IZNI ILE OLDUGUNA INANAN müminlerle, müşriklerin dost edinip taptiklari PUTLARLA nasil ayni kefeye koyulur??
“Onlar (müşrikler) bir hayâsızlık yaptıkları zaman: ‘Biz atalarımızı bunun üzerinde bulduk, Allah da bize bunu (fuhuşla ameli) emretti’ derler. O iman etmeyenlere söyle; Allah hiç bir zaman fahşâyı emretmez. Bilmeyeceğiniz şeyleri Allah’ın üzerine mi (atıp, iftira ederek) söylüyorsunuz.” [el-A’râf 7/28.]
Onlara: ‘Allah’ın indirdiği hükümlere uyun!’ denildiğinde, onlar ‘Hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız’ dediler. Ya ataları bir şey anlamamış, hakikati de bulamamış idiyseler?”[ el-Bakara 2/170.]

TEK KİTAP KURAN OLDUĞUNUN İDDİA EDİLMESİ
Simdi hangi akilli bir musluman,eger aklini yitirmemis ise MUSRIKLERLE muslumanlari bir tutabilir!??? Bu ayetleri kullanarak gelenek dini diyerek reformlarını dine bidatler sokmalarını desteklemeye çalışıyorlar.
Tüm İslami metinleri atarak sadece kuranı dolayısıyla sadece kuran, tek kitap kuran şeklinde yaşayamacakları için araya hocalarının kitaplarını peygamber efendimiz (Sallahu aleyhi ve sellem) sözünü saymayıp kendi hoca kılıklı ihtisas sahibi olduğu iddia edilen şarlatanların sözlerini hüküm yerine koyuyorlar. VAYHİN ÖNÜNE AKILLARINI, PEYGAMBER EFENDİMİZ YERİNE HAŞA HOCALARINI GEÇİRİYORLAR.
Sonra da sana kuran yetmiyor mu şeklinde kurana karşı zaafiyatimizden yararlanmak suretiyle zehirlerini salıyorlar.

Daha sonra akılsız nasıl vahiy olsun şeklinde girişimleri de delilsiz zanna ve felsefe dayanmaktadır.
Hereksin aklı ve vicdanı farklıdır. Senin vicdanına aklına niye uyalım. Herkes KURAN’ı azimüşşandan farklı şey anlayabilir mi? MESAJ bir değil midir? Ancak akıl herşeyde yanılabiliyorken bizim akıl vasfını bu manada kullanmadığımızı dine felsefeyi eklemeye çalışan zevata iletelim.

Şimdi bide bu son ayeti(el-Bakara 2/170) muctehid imamlara veya bizden onceki alimlerin sozlerine uyanlara yapistiriyolar. Hemen bide onu acikliyalim insallah!
Bu ayetlerde müslúman olmiyanlar icin inmis ve müslümanlarin atalari hakkinda degildir!!!
Onlara, “Allah’ın indirdiğine uyun” dendiği zaman, “Hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız dediler. Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu bulamamışlarsa? Kâfirlerin hali, bağırıp çağırmak dışında bir şey duymayan, yine de haykıran kişiye benzer. O kâfirler sağır, dilsiz ve kör oldukları için akledemezler.) [Bekara 170, 171]
diger ayetler:

  • -Kâfirler Allah’a karşı yalan uydururlar ve çoğu da akletmez. Onlara, “Gelin Allah’ın indirdiği Kitaba ve Resule uyun” denildiğinde, “Atalarımızın yolu bize yeter” derler; ya ataları bir şey bilmeyen ve doğru yolda olmayan kimseler idiyse?) [Maide 103, 104]

 

  • –Putperestler, Hud peygambere dediler ki:

 

  • (Sen bize tek Allah’a kulluk etmemiz ve atalarımızın taptıklarını [putları] bıraktırmak için mi geldin? Eğer sözünde sadık isen, tehdit ettiğin azabı getir.) [Araf 70]

 

  • –Kâfirler, Peygamberlere dediler ki:

 

  • (Siz de bizim gibi bir insansınız. Siz bizi atalarımızın taptığı şeylerden [putlardan] döndürmek istiyorsunuz.) [İbrahim 10]

 

  • (Bu da aynen sizin gibi bir insandır. Size üstün ve hâkim olmak istiyor. Eğer Allah isteseydi, elbette [peygamber olarak] melekleri gönderirdi. Biz atalarımızdan böyle [bir Allah’a ibadet etmek diye] bir şey duymadık.) [Müminun 24]

 

-Hz. İbrahim putlara tapanlara dedi ki:
(Atalarınızın ve sizin neye taptığınızı şimdi gördünüz mü? Taptığınız putlar benim düşmanımdır. Dostum ancak âlemlerin Rabbidir.) [Şuara 75-77]
(Musa, kâfirlere apaçık mucizelerimizle gelince: [Kâfirler], “Bu uydurma bir sihirdir. Önceki atalarımızdan böyle [tek ilaha ibadet etmek diye] bir şey işitmedik” dediler.) [Kasas 36]
(Onlar [kâfirler] atalarını sapıklıkta buldular ve peşlerinden koşup gittiler.) [Saffat 69,70]
Bu ayetlerde goruldugu gibi MUCTEHID ve bizden onceki ehli sunnet alimlerle hic bir alakasi yoktur.
Müslümanların ataları doğru yolda ise elbette uymak gerekir.
Nitekim Yakup aleyhisselam, ölürken oğullarına sordu: (Benden sonra kime kulluk edeceksiniz?) dedi. Oğulları dediler ki: (Senin ve ataların İbrahim, İsmail ve İshakın ilahı olan tek Allah’a kulluk edeceğiz.) [Bekara 133]
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! YUKARIDA Kİ AYET ÇOK ÖNEMLİ !!!!!!!!!!!

Hz. Yusuf da dedi ki: (Atalarım İbrahim, İshak ve Yakubun dinine uydum.) [Yusuf 38]
ve bir hadisi serifle noktaliyalim insallah
Ahir zamanda bazıları, sizin ve ATALARINIZIN yolundan ayrılıp, sünnetimden uzak kalacaklar, onlardan uzak durun.) [Müslim]
Hz. Ömer’in oğlu Hz. Abdullah’ın Haricîler hakkında buyurduğu gibi, “Gerçekte onlar müşrikler hakkında nâzil olan âyetleri Müslümanlar için kullanmışlardır” (Buhârî, İstitâbe, 6)
Allahim bu tür ayetleri hariciler gibi müşriklere yükliyenlerden bizi koru ve onlari hidayete erdir!!

Müşrikler hakkindaki ayetlerin müslümanlara yüklenmesi!!
“Allah’tan başkasını veli edinenler” âyet’i ;müşrikler içindir. Çünkü müşrikler, putlara taptıkları, putlardan yardım istedikleri gibi; putları evliya-dostlar edinirlerdi.”
Allah-u Teâlâ şöyle buyuruyor (meâlen):
وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ
“Onlar, onun velileri değildir. Onun VELILERI sadece müttakilerdir. Fakat onların çoğu bilmezler.”
[el-Enfâl 8/34.]
وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ
“Bana yönelen kimsenin (kâmil Müminin) yoluna uy!” [Lokmân 31/15.]
إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ
“Sizin VELINIZ ancak Allah, onun peygamberi ve namaz kılan, zekât veren, rükû eden Müminlerdir.” [el-Mâide 5/55]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ
“Ey inananlar! Allah’tan sakının ve doğrularla beraber olun!” [et-Tevbe 9/119]
Evet, Allah-u Teâlâ, başta veliler olmak üzere bilumum kâmil Müminlerle dost olmamızı emrediyor.
Allah Celle Celâlulû müşriklerin cansız putlarına da, bu ilmi verdim diyor mu? Demiyor! Ama Mümin kullarına şöyle buyuruyor:

إِنْ تَتَّقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا
“Eğer takva üzere olursanız, Allah size furkan ve nur verir” [el-Enfâl 8/29.]
“And olsun İsrâîl oğullarından sizden evvel gelip geçen insanlar içinde öyle kimseler vardı ki, onlar peygamberler (derecesinde) olmadıkları hâlde kendilerine haber ilham olunurdu. Eğer ümmetim içinde de bunlardan bir kimse bulunursa, o da Ömer (b. el-Hattab)’dir”
[Buhârî, Fazâilü’s Sahâbe: 6.]
Ayetlreden anlaşıldığı üzere putlara inen ayetler ile nasıl insanı eşrefi mahluk’u ibadet eden bir mümine karşı bu ithamları yapabilirler.

Ey insanlar! Size bir örnek verildi. Şimdi ona iyi kulak verin. Sizin Allah’tan başka taptıklarınız bir sinek dahi yaratamazlar, hepsi bunun için toplansalar bile. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, bunu ondan kurtaramazlar. İsteyen de âciz, istenen de. HACC Suresi 73. Ayet-i Kerime
Tefsirlere bakılabilir.

Hadisi Şerif: (Kur’an’-ı Kerim’den kendi aklı ile, kendi düşüncesi ve bilgisi ile mana çıkaran kafirdir.)
Kaynak: (Berika) ve (Hadika)
Not: Namazdan, imandan haberi olmayanların, para kazanmak için, piyasaya sürdükleri, uydurma tefsirlerinin, yaldızlı reklamlarına aldanmamalı bunları almamalı, okumamalıdır. [Seadet-i Ebediyye TAVSİYE OLUNUR…]

“Elbette bunda basîret ve ferâseti olanlar için ibretler vardır.” [el-Hicr 15/75]
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki:
“Müminin ferâsetinden sakının. Çünkü o, Allah’ın nuru ile bakar.”
[Tirmizî, Tefsir: 16, (no: 3127), V, 298; Buhârî, et-Târîhu’l-Kebîr, (no: 1529), VII, 354.]

Yolda yürürken bir kadına bakan bir adam, Hazreti Osman (radıyallahu anh)’ın yanına girince, Hazreti Osman (radıyallahu anh):
— “Biriniz içeri giriyor ve iki gözünde zina eseri gözüküyor” der. Bunun üzerine adam:
— “Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’den sonra bir vahiy mi geliyor yoksa?” diye sorar. Hazreti Osman radıyallahu anh:
— “Hayır! Ancak Müminin feraseti vardır.” der.
[Nebhânî, Huccetullahi ‘ale’l-Alemîn, s. 862]

Allah Celle Celâluhû putlara furkan, nur, basiret ve ferâset verdim diyor mu?! Nasıl bu vasıflara sahip insanları putlarla kıyaslarsınız?!????!!!
Hazreti Peygamber’e sordular: ”Burada sözü edilen veliler kimlerdir, Ey Allah’ın Resulü?…”
Cevap şuydu: Velilerim o kimselerdir ki, görüldüklerinde Allah (Celle Celâluhû) zikredilir.

[Hakîm Tirmizî,, İbn Abbâs radıyallâhu anh’dan, Kenzül- Ummal:1/419, , h: 1783.]
Putu gördüğümüzde şirk akla geliyor. Siz nasıl olur da, görüldüğünde Allah Celle Celâluhû’nun zikredilmesine sebep olan insanı putlarla bir tutarsınız?!??
Demek ki âyette zikredilen “Allah’tan başka veliler”den kasıt, Müminler değildir. Putlar ve şirk koşulan diğer varlıklardır. Zaten âyet-i kerîme de, putperest müşrikler hakkında nazil olmuştur. Ve tefsirlerdede bu velilerden kastin PUTLAR oldugu acikca soylenmistir.
Misal:
zümer suresi 3. Ayet: …. . O’ndan başka ve­liler edinenler….Kurtubi tefsirinde: Ondan başka veliler edinenler” buyruğunda velilerden kasıt putlardır.
zümer suresi 3. Ayet: …. . O’ndan başka ve­liler edinenler….Ibn Kesir tefsirinde: Onlar kendi kanılarına göre melek şeklini verdikleri PUTLARA yönelerek bu suretlere TAPINMAKTADIRLAR. Bu suretlere tapınmalarını meleklere tapınma derecesinde tutmaktadırlar.
Halbuki Allahu teala velileri icin ayetlerinde sunlari buyurmustur:
“İyi bilin ki, Allah’ın veli kulları için hiçbir korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklar.
Onlar iman edip takvâya ermiş olanlardır.
Dünya hayatında da ahirette de onlar için müjdeler vardır. [yunus 62-63]
Öyle erler vardır ki, onları ne bir ticaret ne de bir alış-veriş zikrullahtan, namaz kılmaktan, zekât vermekten alıkoymaz.
Onlar gönüllerin ve gözlerin halden hâle döneceği günden korkarlar.” (Nur: 37)

“Müminler içinde öyle erler vardır ki, Allah’a vermiş oldukları ahde sadâkat gösterirler. Onlardan kimi bu uğurda canını fedâ etti, kimi de bu şerefi beklemektedir.” (Ahzab: 23)
Onlar, onun velileri değildir. Onun VELILERI sadece müttakilerdir. Fakat onları çoğu bilmezler.”
[el-Enfâl 8/34.]

YİNE BU İDDİALARIN BİR KISMI HRİSTİYAN MİSYONERLERCE , BİR KISMI ORYANTALİSTLER ELİYLE BİR KISMI DA CASUSLAR ARACILIĞIYLA YAYILMIŞTIR MÜSLÜMANLAR İÇERİSİNE FİTNE SOKULMAK İSTENMİŞTİR.
Son 200 yıl önceye kadar dinde ihtilaf yoktu. Şimdi ise herşeyi tartışılır hale getirmekle dini oyuncak yapma girişimine getirdiler. Onlara göre kuran, İncil’in 10 emri gibi temel mesajlar içeren bir aforizma kitabından başka birşey değil. (HAŞA) Kafir gibi yaşayıp müslüman geçinenlere cevaptır zira onlar hadisleri bu yanlış temellere dayanarak, müslümanların zayıfklıklarından, cahilliklerinden faydalanarak empoze etmek istiyorlar. İnşallah yayalım fırsat vermeyelim.

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogcu bunu beğendi: