Arşiv

Tag Archives: hadis inkarcıları

hadis inkarcılarına cevaplar 1-

Önemli Bir Mesele!Hadis Inkarcilarinin Insanları Aldatmak Için Kullandığı Argumanlardan Bir Tanesi:600 BIN YADA 1 MILYON HADIS VAR MI?IMAM BUHARI 7 BIN CIVARİNDA DIĞERLERI UYDURMA MIYDI?
ATİLDİ MI?BU KADAR BÜYÜK SAYİ ARASİNDA BU KADARİNİ NASİL ANLAMİŞ DOĞRU OLDUĞUNA?

Öncelikle birşeyi anlamak istiyorsak onun ne olduğunu açıklayan,belirten ve izah eden ilimlere bakarız.Mesela tıp ilmi kendi içinde bir hastalık ile ilgili izahlari vardır.Onu okuruz ve öyle kabul ederiz.Ama tıp alanı ile uğraşmayıpta sırf bir çıkar için onun ilminin bir sahibi gibi konuşanlarla muhatap olursanız ışte o zaman yanlış ve aldatıcı bilgi yüzünden aldanırsiniz!

İşte sünnet inkarcıları da insanları aldatmak için bu büyük rakamları kullanarak insanları aldatırlar!Şimdi sizler hadis usulüne bir bakalım.Bu rakamların izahatina baktıktan sonra ne kadar basit bir meseleden,hadis inkarcilarinin bu ilmi inceliği vermediği için sizi nasıl aldattıklarına şahit olacaksınız!

ILK BILMEMIZ GEREKEN NE?Hadis denildiği zaman sadece peygamberimizin sözleri,filleri ve takrirleri aklımıza kesinlikle gelmesin!Çünki hadis usulünde sahabe ve tabiin sözleri içinde hadis olarak değerlendirilmektedir!Şimdi sizlere o kavramları vererek delillendirecegiz!

1)Merfu Hadis:Peygamberimize ait sözlerine,fillerine ve takrirlerine biz hadis diyoruz!
2)Mevkuf Hadis:Sahabenin sözlerine,fiillerine ve takrirlerine de hadis denir!
3)Maktu Hadis:Tabiinin sözlerine,fiillerine ve takrirleri içinde bu hadis verimi kullanılır! Read More

Hadis inkarcılarının içinde bulunduğu hal. İslamı bozmaktan başka birşey değildir. Dine yeni şeyler sokuyorlar bunlara da bid’at deniyor.
Tek kitap kuran diyenler.. Size kuran yetmiyor mu derler.. Başka kitaplar getiriyorsunuz diyorlar fakat kuran diğer kitapları yasaklıyor mu? Eğer öyle olsaydı müslümanlar bilimde ilerleyemezdi. Peki şimdi niçin tefsirler yazıyorlar? Kuranın yanına niye ek kitaplar getiriyorlar? Edip yüksel gibi..Allah kendi tefsirini kendi yazar diyorlar.. Ve böylece sapıtıyorlar.

Geleneksel kuran anlayışı ehlisünnettir. Ve de hadis inkarı ile birçok şeyi ispat etme yükümlülüğünü üzerinize alırsınız.
-Hz.Muhammed’in hayatı kuranda yazmaz hadisler de vardır.
-Kuran Hz.Muhammed örnektir der fakat hayatını bilmiyorsak neyi örnek alacağız? Koca bir tarihi ve koca -Bir ilmi fıkhı tefsiri çöpe atıyorlar. Bumu akli olan? Eğer öyleyse bir çocuk dahi kuran çevirisi yapabilir.
-Kuran da hukuk yok oluyor ozaman neye göre şeriatı yaşayacaksınız? Şeriat anayasası kuran demektir ve de kuranın yanına başka kitaplar koyamıyorsak düzeni neyle sağlayacağız? Seküler ahlak? Demokrasi hangisi? Kuran da ki recm ayetini ve şiddet ayetlerini nasıl açıklayacaksınız?
-Tevatür ve Mütavetir vardır, kulaktan kulağa gelen ve Hz.Muhammed (sav)’in hadsiler..
Cennet annelerin ayağı altındadır. Kadın haklarını anlatan daha güzel bir anlayış var mıdır? Bir çok övgü vardır kadınlara karşı.. Aslında Reformistler ateistler gibi cevaplarıyla ilgilenmiyorlar şu karaköpeği öldürün.. Uğursuzluk evde atta ve kadında gibi şeylerin.
Niye peki sadece bu hadisleri alıyorlar ve diğer hadisleri kapatıyorlar? Bu bir islamı tahrif hareketidir. Sadece kuran demek.. İlimsiz ve akılsız kuran insanı cehenneme sürükler.
-Kuran değiştirilmediğine ne kanıtları var? Kuranda yazıyor olması neyi değiştirir bir ate için? Belki hz.Muhammed diye biri hiç yaşamadı.. Çünkü dinde Hz.Muhammed’in yaşamı bilgilerininin temelini oluşturan islami kaynaklar bilirsiniz hadis derlemeleridir.. Tirmizi, EbuDavud, Müslim, Buhari, İbniMace,Taberi..
Yani hadisleri inkar ettiğinizde elinizde sadece kuran kalıyor Hz.Ömer ve Hz.Ali’siz bir din. Kuranın elimizde kopyasının kopyasının kopyası var.
Dine saldıran bu zevatların tek bildikleri Gazali kitabında kadınlara koyun akrep diye nitelendirmelerde bulunuyor. Ve de nasıl tuvalet yapılacağını söylüyor.. Kuran yaşam biçimidir. Ne yediğinden nasıl yiyeceğine kadar karışır.. Kuranı ve dini kendine uyduranlar cehennemin odunlarından başka bir şey değillerdir.

Ayetlerin hangi olayda indiğini öğrenmenin ne zararı var? Uydurma olduğunu düşünüyorlar bir ruhulfurkan’ı okumadan..
Netten edindikleri bilgilere göre bir meale iman ediyorlar.
ayetleri kafasına göre yorumluyor yav
-arapçan var mı
-Nüzul sebebini biliyor musun
-İlgili ayetler
-Hangi olayda indiği
-Kimlere seslendiği ve ayetin bahsi
.. Daha bir sürü sayabilirim hangisini dikkate alındıda burada ahkam kesiliyor? Öyle ise arapça bilmeyen bir ingilizce çeviriyle kuran hukuğu oluşturalım olur mu? Kim bilir ne manalar verilir ayetlere manası bozulup gider

Kuran her dilde okunabilir ama yorumlanamaz ve herkesin yorumlama hakkı yoktur.. Hele felsefeciler ve de fıkhi bilginin yanından bile geçemeyecek insanlar gelmiş büyük alimleri eleştiriyor!
Körü körüne bağlanmakla itham ediyor. Sen bilim adamlarına körü körüne mi inanırsın? Tabi o alimleri bırakalım senin bir ayeti dğer ayetleri gözetmeyerek yaptığın yoruma kulak asalım öyle mi? Bu aklı kullanmamakta nedir?

Mezhepler olmasaydı ne tefsir ilmi olurdu ne hadis ilmi.. sonrada “Kuranı yarım yamalak islam bilgisiyle arapçasız gramer bilgisine bakmadan yorumlarlardı. Her kafadan başka ses ve bozulup giderdi. Mezhepler bu nokta da gereklidir.

Hem Allah, kuranı toptan verebilirdi ve istese tefsirsiz bile kuranın bozulmamasını sağlayabilirdi.. Fakat böyle mantıklı olmazdı. Resule al bu kuran dağıt diyebilirdi..
birkaç ayet okuyup şu yanlış demekten başka yaptıkları hiçbirrşey yok. Kuran 23 sene de indi.
SADECE KURAN, tefsirsiz.. ilimsiz.. o zaman cahilden alimde olabilir.

Mektubatı rabbaniyi eline aldın mıda beğenmiyorsun bir hayatını biliyor musunuz da kalkmış gazaliyi çağ dışı ilan ediyorsunuz bu adamın yaşantısı hakkında en ufak bir fikrin var mı?
O kadar insan teveccüh kılıyor burada kalkıyorsunuz teravihi inkar ediyorsunuz .. Kuranı bozuyorsunuz ayetlere yanlış mana vererek ilgili bütün ayetleri biliyor musun? Ama o adamlar biliyordu rabbani azam gibi insanların hayatlarını bile bilmezler burada nette öğrendikleri şeylerle laf yaparlar

Yine bu adamlar sayesinde kuranı elinde tutuyorsun..
eğer ortada hadis nüzul gibi şeyler yoksa herkes kafasına göre yorum yapabilir alim olmasıda gerekmez bu durumda çarpıtma olamaz.
Sen meale iman ediyorsun..Peki vahyolunan bir vahiydir ne demek bunu da amerikalı zeki bir çocuğa soralım da bize söylesin olur mu?
– İn huve illâ vahyuy yûhâ

“Sapmadı, kendi hevesinden konuşmuyor, o size vahyolunan vahiyi söylüyor diyor. Bundan sizin anladığınız, Muhammed’in her söylediği vahiydi. Karısına bir şey derken bile vahiyle konuşuyordu gibi sakat bir mantık. “
Mezhepsizler kafalarına göre iş yaparlar.. O kadar sünni alim bilemedi bu ne olduğu belirsiz adamlar kalkmış fetva veriyorlar. Buharinin sahtekar olduğunu iddia ediyorlar.
-Buhari satekar diyelim bu kadar alim toplaştı da mı uydurmalara karar verdi.
-Şimdi farkedliyor da bu çelişen hadisler niye Yavuz Sultan Selim gibi Müminlerin emiri.. Fatih.S.Mehmet gibi birinin zamanında hiçbir ses çıkmadı da.. Yavuz şiilerle, vehhabilerler savaştı? Çünkü İslam’ı tahrif ediyorlardı.
– En erken hadis 200 sene sorna diyorlar.. Hz.Ömer (r.a)’ın torunu Ömer bin Abdülaziz ilk tedvin işini başlatmış yani 200sene sorna buhari diyorsunuz ama ondan önce de tedvin işini başlamış. Peki nasıl 200sene oluyor? Bir kere hep buhari diyorlar fakat hocası kimonu bile bilmiyorlar. AbdulRezzak..

AKIL DEĞİL NAKİL DİNİ.. Fakat akli ilimler de var.

İslamın sonradan uydurulan sembolü.. İslamın sembolü olsa olsa beyin olur diyenlere ithafen aklı kutsayanlar.. Delilleri kafirler için söylenen akletmez misiniz ayeti.. Aklı baş köşeye alıyorsunuz fakat akıl çok kolay yanılabilir ve düşünme eylemi de problemlidir. Sadece olağan bilgiyi yorumlar. Yani akıl yanlışlama payı %100dür. Nakiller ile peygamber efendimizden gelen hadislere göre yaşantımızı bir düzene oturtabiliriz.

Hilal ve yıldız.. Türklüğün, İslamın sembolü, yıldız İslam’ın beş şartını temsil ediyor ve eski türk paralarında da var. Tevhid, Allah’ın varlığı ve birliği..
İslam akıl dini değil nakil dinidir.. Ehlisünnet’in deve sidiğiyle, gavs şeyh şıh gibi şeylerle ilgilendiği ve yanlış olduğu ileri sürülüyor. Rasyonel ve akılcı değil imiş.. Aklı kutsamak niye?
Kara köpekleri öldürün hadisi
Kuranla çelişen hadisler gibi şeylerlin altına sığınıyorlar.. Öyle olsa kuran yorumlanamaz.. Her kafadan bir ses çıkar ve bir ölçü olmaz. Ehlisünnet büyük bir kütüphanedir..
Sünneti inkar ediyorlar.. Peygamber örnek olarak gönderilmiştir. Fakat sadece kuran diyorlar..
İnkarcı durumuna sokuyorlar kendilerini.. Dinin bir kısmını kabul edip bir kısmını red ediyorlar.

Canlıları öğretene (Ulum-i tıbbiyye = Tıp), cansızları öğretene (Ulum-i hikemiyye = Hikmet), gökleri, yıldızları öğretene (Ulum-i felekiyye = Astronomi), Arz bilgilerine (Ulum-i tabiiyye = Tabiat bilgileri) denir. Bunların hepsi İslamî ilimlerin birer koludur.
Yaratılış mantıksız? kanıtlara dayanmıyor. Tek kanıt din kitapları bu da bilimin işi değil.
-Kuran bir bilim kitabı değildir.
-İçinde herşey yazacak diye birşey yoktur, hukuk sistemidir ve dünya da düzen sağlamayı amaçlar.
İslam bir yaşam biçimdir ve akletmeyi öğütler.. İlmi cihaddan sayar. Tek kitapla yetinilmeyi söylemez.

HADİSLERİN YAZILMASI
Niye ehlisünneti sevmiyorlar? Mezhepler kendi içlerinde parçalanmışlar diyorlar.. Kuran hadis ve içtihad yoluyla ilerliyouzr ehlisünnet  ve de hadisler tevatür mütevatir hadisler de kulaktan kulağa gelen ve sahabeye tabi kişileir ve onlara tabi kişiler tebe-i tabiin’inden buzamana kadar hayatı hakkında herşey

aktarılmış.
Mezhepler kuranın helal dediğine haram dememiştir. Kuranla çelişen hadisler olduğunu ileri sürüyorlar fakat ateler gibi cevaplarıyla ilgilenmiyorlar..
PEYGAMBERİN SÜNNETİ.. yaptığı davranışlar. Örnek alınmak için var.